Barnfilmbyn –nätverk,kunskaper och engagemang

barnfilmbyn 2Konceptet Barnfilmbyn är ett fint exempel på vad som händer när olika människor med olika erfarenheter springer på varandra och drar igång en energivåg som igen kan förutsäga förloppet av. I botten finns Astrid Lindgrens hembygd och olika inspelningsplatser i och omkring Mariannelund. Kulturentreprenören Anna Mellergård ser allt detta och tar helt sonika tag i saken och skapar konceptet Barnfilmbyn, ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt ifrån Astrid Lindgrens verk. Tillsammans med bland annat Allan Larsson har konceptet och affärsmodellen utvecklats och innebär att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten (not-for profit) och att ägandet ska vara brett, för att få del av offentlig finansiering. För närvarande finns det över ett hundratal delägare varav Ingvar Carlsson, Allan Larsson, Björn Ulvaeus, Olof Johansson, Lars Engqvist och Leif Pagrotsky alla är delägare i Snickerboa Mariannelund AB. För mer information https://sv-se.facebook.com/Barnfilmbyn

För min egen del handlar det om att hjälpa till med fastighetsfrågan. Det gör jag mer än gärna. Dels för att det är fantastiska människor som deltar men också för att hjälpa bygden Mariannelund att skapa något nytt och bärkraftigt för framtiden. Jag ser också hur mycket som skapats utan några resurser alls. Hur nätverk, kompetens och engagemang är minst lika betydelsefullt som kapital. Projektet drivs av den skicklige ordföranden, Claes Markstedt som lyckas hålla ihop alla idéer och gör så att projektet hela tiden går framåt.

Så här ser en preliminär beskrivning av fastigheten ut. Detta ska bearbetas och knådas i många olika omgångar innan allt har landat.  Fastigheten ska så att säga stödja konceptet och förstärka initiativtagarnas visioner.

Vi ska sträva efter att bygga något specifikt, något som särskiljer oss och gör att man väljer Barnfilmbyn som en destination. Fastigheten ska vara modern, utstråla medveten arkitektur och säkerhet men också ha en småländsk koppling till klurighet och sparsamhet.  Alltså en kombination av god tradition och modern arkitektur som tillsammans skapar en fin atmosfär för platsen. Fastighetens signatur och röda tråd är god kvalitet i alla materialval, ungefär som Olsbergs Arena.   

Verksamheten i Barnfilmbyn ska vara igång hela året. Lokalerna ska därför byggas flexibla och ha möjligheter att kunna locka olika typer av publik under verksamhetsåret. Kärnverksamheten är Barnfilmbyn med Astrid Lindgrens verk. Kan vi sedan utveckla nya kulturella grenar i fastigheten så har den större möjligheter att bli en uthållig och bärkraftig verksamhet. Sådana grenar är unika konferensupplevelser, eventuellt operaföreställningar via länk, olika konstutställningar eller författare/filmare som kan hyra in sig, typ Sigtuna-Stiftelsen.

Fastigheten bör ha en vass miljöprofil, hög bredbandskapacitet och ha några spjutspetsar som exempelvis utomhusmiljön, där man kan göra väldigt många spännande saker för relativt låga kostnader.  En tydlig profilfråga för fastigheten bör vara att använda solen som energikälla i så hög utsträckning som möjligt. Kanske även vinden och vattnet som finns runt husknuten.  Hos antroposoferna i Ytterjärna i Södertälje finns fina trädgårdar med rinnande bäckar och små dammar. Kan vi använda naturens källor och nya tekniska innovationer i en spännande kombination så lockar vi säkert många människor även genom dessa satsningar.

När det gäller utomhusmiljön bör vi bygga en ”green park” med lekutrustning, olika nivåskillnader och en fin trädgård, typ Nääs i Vimmerby. Bilarna ska ligga bakom anläggningen så att det är barn, vuxna och arkitektur som man först och främst ser från vägen (bilarna kan skymta fram men inte dominera).  Husen bör med fördel ställas upp som en hästsko med ”green park” i mitten mot vägen.

Arkitekturen bör ta avstamp i den småländska trätraditionen. Träet är fint material som går att bearbeta på olika sätt. Träet kan vara den minsta gemensamma nämnaren som håller ihop området även om det finns en stark variation mellan husen. Färgsättningen, om vi ska gå så långt in på detaljerna, kan med fördel var slamfärger i olika valörer.

Fastigheten ska byggas från barnets ögonvrå och upptäckarglädje och inte bli en tillrättalagd vuxenbyggnad som de flesta andra kulturhus.  Därför bör man ha med sig fler barn eller skolklasser i det kommande arbetet. I fastigheten ska finnas massor av teknik, små innovationer och material som passar behoven.  Barn är idag väldigt uppdaterade med mobiler, appar, paddor och datorer samt spel.

Nu återstår diskussioner om fastighetens form och funktion ,ekonomi, utomhusmiljön, byggmetod och samarbeten med andra aktörer.