Medarbetarskapet i praktiken

För att skapa ett välskött företag krävs att man sätter medarbetarna i centrum. Att man själv tar fler steg bakåt och låter andra ta plats och realisera sina idéer. Att leda handlar väldigt mycket om att utveckla och stärka andra. Att ha bra processer som fungerar i praktiken och var noggrann med ekonomin och administrationen.

En grundregel på Eksjöbostäder är att alla är precis lika viktiga och betyder lika mycket för att laget ska fungera. Det är som en orkester där allas insatser påverkar resultatet. Det handlar om att få alla att dra åt samma håll och stimuleras av målen och strategierna.

Som ett led i detta satsar vi medvetet på utbildning, att lära oss nya saker och lära oss att samarbeta med våra hyresgäster. Just att skapa en lärande organisation som kan lära från fler håll skapar en väldigt bra jordmån för nya idéer. Hos oss är det inget konstigt om man gör fel. Det är tillåtit att göra fel, bara dessa fel inte upprepas.  Vi ska vara så trygga att vi alltid vågar förändra och prova nya saker. Framgångsrika bolag är bolag som hela tiden är i rörelse och vill framåt. Det är så jag försöker leda.

Lite mer konkret innebär det att våra fastighetsansvariga just nu går en ettårig förvaltarutbildning så att vi kan ta skötseln till en ny nivå.  Sannolikt har vi inom ett år Sveriges mest kompetenta fastighetsskötsel som ger både medarbetaren och företaget stor nytta. När man kan är det också roligare och mer utvecklande, det vill säga välutbildade praktiker.

Vi har i dagarna förändrat arbetsledningen på Eksjöbostäder när det gäller våra fastighetsansvariga. Från och med den första april har Lennart Hägglöf tagit över stafettpinnen från Fredrik Persson som går vidare till uthyrningen. Lennart kommer bland annat att uppdatera den så kallade fastighetsdimensionering, som talar om vad vi ska göra och hur detta ska ske. Han genomför också ett nytt ronderingsprogram och tittar på hur vi ska ta oss till nästa nivå.

När det gäller vår städorganisation har även dessa genomgått flera utbildningar så att vi städar rätt och har en god arbetsmiljö. Medarbetarna på kontoret genomgår också olika utbildningar inom besiktning, juridik, social arbete, ekonomi och jag själv och vår ekonomichef går en högre styrelseutbildning. Måleriorganisationen har också nya tankar om utbildning. Det är klart att det ibland kan uppfattas som mycket, men sådan är vår vardag.  Det gäller att både hantera det löpande och även hålla ett öga på det nya. Det som blir morgondagens utmaningar och möjligheter.

Jag har nu varit VD i bolaget i snart sex år och varje år har vi gjort en liten vinst. Vi har aldrig haft en bättre ekonomi än idag. Alla kurvor pekar åt rätt håll och hyresgästernas ”buffert”, soliditet är högre än någonsin. Grunden för detta är alltså en väl fungerande styrelse, utmärkta medarbetare och bra ägare som prioriterar att vi utvecklas och bryter ny mark. m2