Ekonomi för chefer

ekonomi 1Jag har precis läst igenom boken EKONOMI FÖR CHEFER som på ett förunderligt enkelt sätt kan sammanfatta en ekonomiutbildning på 146 sidor. Författarna får dessutom med allt och har en förmåga att aldrig tumma på sakinnehållet. I nio kapitalet går de igenom Uppdrag lönsamhet, Att läsa ekonomiska rapporter, Analysera och styr företaget med rätt nyckeltal, Se sambanden bakom lönsamheten, Det viktiga kassaflödet, Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde, Använd kostnadsanalys för rätt produkt- och prisbeslut, Fatta rätt beslut om investeringar och Styr med budget. Alltså ekonomins kärna och grundprinciper som vi läser om i DI och alla affärstidningar. Det tar två dagar att läsa igenom boken och jag tror att alla som vill förstå ekonomi skulle ha en  enorm nytta att lägga den tiden, nu när sommaren och hängmattan närmar sig.  Även om jag själv har läst ekonomi i olika omgångar och på olika ställen har jag haft stor behållning av läsningen.  Grundregeln när det gäller ekonomi är att man gör saker och ting mycket komplicerat och avancerat när det istället är ganska grundläggande saker. Det blir som i formeln ovan som gäller penningspolitikens teori helt obegripligt. De båda författarna Jonas Bernhardsson och Mikael Carlsson har verkligen mod och förmåga att kunna beskriva så att alla förstår. Det är bara att gratulera Liber som är förlaget och som gett ut boken.

Inför hösten ska jag köpa in boken och dela ut den till alla som har budgetansvar och påverkar bolagets intäkter eller kostnader. Därefter tänkte jag ha en studiecirkel kring budskapet, synsättet och ge bolagen en enhetlig nomenklatur för ekonomin. När man kommer över en sådan här pärla gäller det verkligen att tillvarata möjligheten.

Boken avslutas med en liten epilog om värdet av en bra chef.

”Hur bra kommer ditt företag att lyckas på marknaden? Kommer ni att få fram unika produkter som skapar mervärden för kunderna? Kommer ni att nå en bra lönsamhet? Kommer konkurrenterna att vara starkare? Massor av frågor – med ett gemensamt svar: allt beror på hur skicklig du och företagets övriga chefer och beslutsfattare kan förstå och styra utvecklingen. Duktiga chefer och medarbetare är den allra mest kritiska tillgången i alla företag. Vi har mött många chefer på många företag och alla har varit olika. Men några gemensamma drag för framgångsrika chefer är sunt förnuft, gedigna kunskaper om det egna företaget och vad erbjudandet är värt för kunderna – samt en god förståelse för vad som påverkar företagets resultat och lönsamhet.

Att fatta rätt beslut i en värld som aldrig står still är förstås fruktansvärt svårt. Men utan kunskap och träning vågar vi påstå att det är nästan intill omöjligt. Därför hoppas vi att du nu så snart som möjligt kan börja se på ditt företag och dina kunder utifrån nya perspektiv och med nya idéer. Kunskaper som snabbt kan omsättas till handling är nämligen ditt företags enskilt främsta konkurrensfördel”.

Bra slutord. Tack