Ethical fashion

ekoväljSå här ser en del ut av Klaras fantastiska slutarbete som är en diger lunta på 89 sidor och 26 440 ord.  Det är en rapport som handlar om ekologiska kläder och konsumenternas attityder och beteenden kring dessa. Klara och hennes kompis Jelena Neuman har steg för steg byggt upp en omfattande kunskapsbas kring detta område. Det är en fantastisk förflyttning, från det första PM:et som skrevs i Europaskolan i Strängnäs till detta mästerverk. Här har det handlat om att strukturera, välja bort och vikten av att ha en teori i botten. De har också fått känna på hur svårt det är och hur mycket man måste brottas med syftet, problemställningen och avgränsningar. Hur metodvalen påverkar och hur klurigt det är att samla in rätt information med god kvalitet och hög tillförlitlighet. Efter fältarbetet ska informationen presenteras och här kan nya modeller upptäckas under analysfasen. När väl analysen är på plats, måste det finnas krafter kvar att dra ut konsekvenserna och mejsla fram slutsatserna som ska ge svar på syftet. Det handlar om att gå ut i världen med en fråga och komma tillbaka med ett svar. Både Klara och Jelena har lyckats väl med sin tidplan. De har legat steget före.  Att skriva ihop ett examensarbete är en form av bevisföring och att testa om teorierna håller mot verklighetens empiri. Till sist får man inte glömma bort presentationen och hur väl man kan argumentera för sina ståndpunkter. Att ta sig igenom en sådan här process danar verkligen karaktären och man blir på något sätt vuxen och en akademiker när man är i mål. Nu fattas bara kunskapsmedaljen – Civilekonomexamen vid Internationella Handelshögskolan, som kommer på Fredag. Stort grattis för detta fantastiska MAGNUS OPUS.