Företagsbygget går vidare

Det drar sig mot November och ljuset är på väg att skruvas ner. Idag är det lövkrattning och att köra ner löv med gräsklipparna som står överst på to-do listan. När den stora gräsklipparen Kubota går fram så försvinner alla löv som i ett trolleri, ungefär som när reklamfilmerna visar rengöringsmedel där all smuts omedelbart försvinner. Ljuset idag påminner om Kalmar och jag tänker osökt tillbaka på de hus där jag växte upp som liten. Jag tänker på hur mycket jag gillar hus, hur arkitekturen präglar våra städer och vår identitet, hur olika husen fungerar och hur många sätt man kan inreda ett hem på. Och hur skönt det är att skapa ett hem som man längtar hem till. Hemmet är nog det viktigaste platsen som finns i livet. Det är här man kan koppla och bara vara. Plocka och göra vad man vill. Njuta och umgås. Helt enkelt ha det bra. Så har mina tankar gått när jag skrivit ihop våra framtidsbok. Här följer förordet och i mitten av december kommer hela boken att publiceras.

 

Företagsbygget går vidare

Det här är vår framtidsplan för perioden 2015 till 2019.  Den innehåller principer, vägval och vad som ska genomföras under denna period.

Det är en levande plan som ska vara aktuell och finnas med som ett rättesnöre i allt vi gör. Att jobba med företag handlar om att koppla ihop saker och ting så att alla drar mot ett och samma mål. I denna plan ligger en stark fokusering på företagskulturen, medarbetarna och att göra rätt saker på rätt sätt.  

Vi har en stark ekonomi och välskötta fastigheter. Vi har genomfört en rad olika förändringar och förbättringar mellan åren 2008 till 2014. Vi har visat att det vi sa i förra planen har vi gjort. Inte till 100 procent men väl till 90 procent. Vi har en hög träffsäkerhet och förmåga att omsätta våra tankar till handlingar så att det blir ”verkstad”. Innan vi kastar oss över alla framtidsfrågor så gör vi en resumé av vad vi åstadkommit och vilka restriktioner vi måste ta hänsyn till.

Hittills har vi projekterat, gjutit bottenplattan och rest stommen i vårt ”företagsbygge”. Nu går vi vidare och reser väggar och får tätt tak samt gör alla installationer och inredning.

Detta steg kommer inte att bli lugnare eller lättare. Snarare tvärtom, men mer intressant och utvecklande.  Vi ska som ett team försöka göra det som ingen annan har gjort. Vässa våra fastigheter, kompetens, system, företagskulturen, arbetssätten, service och mycket annat som gör att vår ”maskin” tillverkar bättre saker än andra – så pulsen kommer att vara hög. Det är ett löfte.

I grund och botten ligger vi rätt i våra positioner. Alla jobbar med engagemang och en stor dos av passion. Vi gillar det vi gör. Men allt kan bli bättre. Det är som bergsbestigning där man ytterst strävar till toppen. Det är vackert att komma halvvägs men om man har kapaciteten så vill de flesta alltid vidare. Det finns en inneboende strävan i oss alla.

Poängen med en framtidsplan är att man tvingas tänka framåt och konkretisera vem vi ska vara 2019. Detta gör att vi är beredda och kan parera om något oväntat dyker upp. Att ha en tydlig framtidskurs gör också att vi vet vart vi ska, varför och hur vi ska göra för att komma dit.  

Jag hoppas att denna plan ska stimulera till initiativ, kreativitet och genomförandelust.  

Min ambition har alltid varit att öppna upp och att göra organisationen genomskinlig så att alla kan se och ta del av det som görs.  Det är för mig en fråga om demokrati – att alla kan påverka och att goda prestationer ska synas. Genom att spela med öppna kort kan alla lite på det som sägs och då blir kommunikationen äkta. När orden är sanna blir handlingarna kraftfulla och ansvarsfulla. 

Planen är framtagen under flera styrelsemöten, specifika framtidskonferenser och vid träffar med alla medarbetare. Alla texter har skickats på remiss och många samtal har skett på vägen. Detta är alltså vårt valmanifest eller plattform som kommer att forma vår framtid de närmaste fyra åren.

Detta är min sista plan och mitt eget fastighetstestamente om man så vill. Den är skriven i jagform för att göra den mer personlig och tydligt peka ut vad jag verkligen vill att vi ska åstadkomma och utveckla tillsammans. Den är en del av mitt ledarskap”.

Nu kör vi/Thorbjörn