Ledarskapets psykologi

Snart är boken ”Att bygga företag genom att sätta medarbetarna i centrum” färdig. Det har gått lättare än vad jag först tänkt mig. Detta beror sannolikt på en bra grundstruktur och inspiratören Blees. Att jobba med texter är som en brottningsmatch där man hela tiden lär sig nya saker. Man ser nya förklaringar och nya frågor växer fram. Boken har ändå blivit annorlunda än vad planen var. Detta beror på att man kommer på nya saker och ting under vägen som ger nya riktningar. Publiceringen blir om två veckor.

Det är alltså en bra övning i ledarskap att skriva. Att tvingas formulera sig och skriva ner vad man verkligen står för och vad man vill genomföra. Att det måste skrivas på ett begripligt språk är också en viktig poäng – så att man gör tankarna enkla och lättlästa även om det är komplexa samband man skriver om. Om man inte kan skriva enkelt så att mannen på gatan eller mamma förstår så är det enligt journalistlegenden Sigge Ågren inget att ha. Jag håller faktiskt med där. Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta. Att kommunicera handlar om att nå fram och inspirera.

Jag ska nu fortsätta med att skriva en ny bok, denna gång om ledarskapets psykologi. Jag har märkt mer och mer hur ledarskapet genomgått en fundamental förändring från att peka med hela handen till att tjäna och stödja utan att tappa helhetsbilden och jobba med mental coachning. Det kan låta självklart men i praktiken är det få som kan detta hantverk. Att förstå sina medarbetare på djupet är grunden för detta. Varje medarbetare vill ha flyt, utmaningar och är lika noga med sin egen utveckling som företagets. Det gäller att som ledare förstå dessa beteenden och drivkrafter.  Att förstå det som inte syns som känslor, revir, relationer, värderingar och prestationer. Att jobba med denna materia är ovant för de flesta ledare. Här handlar det om praktisk psykologi. Att frigöra och sätta gränser.

I takt med att medarbetarna blir kunnigare, har högre utbildningar, internationell erfarenhet och bygger nätverk, handlar det mer om hur man  tillvaratar denna potential.  Det är nästan så att man bör se sina medarbetare som ”kunder” som behöver tillfredsställas, bekräftas och synas. Jag tror att ledarskapet kan hämta mycket insikter från teaterns värld och TV-husen. Där fokus är att bygga upp manus, roller och producera föreställningar som många gillar och ger personlig utveckling.

De mjuka frågorna får därmed stor betydelse. Frågor om värderingar, värdegrund, att man lever som man lär, etik och det skrivna ordet får större plats. Att förstå dessa bakomliggande beteenden och motiv är alltså vad boken ska handla om. Det kanske ser ut som om detta går på tvärs med det digitala livet men så är ingalunda fallet. Det handlar istället om centrala psykologiska processer.

Genom att synliggöra det som inte syns så är min förhoppning att stärka ledarskapet för det kommer att krävas. Kraven är redan nu tuffa och de lär bli ännu hårdare med nya generationer som verkligen vill förverkliga sig och sina drömmar. Boken ska försöka påvisa hur man gör för att knyta ihop detta med företagets mål och ambitioner så att jobben blir bättre och roligare.