En färdig bok

Till slut är boken ”Att bygga företag med medarbetarna i centrum” klar.  Det har varit många diskussioner, rättningar i texter, möten, konferenser, remissrunder och beslut innan alla bitar har fallit på plats. Men nu är pusslet klart och hela processen som pågått under cirka två till tre månader har verkligen bidragit till idéutveckling och ett sammansvetsat gäng. Nu vet alla vilken kurs vi har, vart vi ska, varför och på vilket sätt. Alla är delaktiga och förstår sin roll i planen, precis som vi var i den förra planen som löper ut vid årsskiftet. Så långt är allt bra. Men det är också nu det verkligen börjar – när saker och ting ska genomföras.

Det är egentligen i detta moment, som jag finner den största glädjen och arbetsgemenskapen.  När bokstäverna ska omsättas till praktisk handling och bli ”verkstad”.  Planer i alla ära, men utan ett engagerat och målinriktat genomförande så händer ingenting. Konsten sitter både i att kunna tänka, skriva, genomföra, utveckla, bygga, modernisera och följa upp en verksamhet så att man ständigt är på tårna och gör små förbättringar. De bästa organisationerna är de som är i rörelse och söker efter ny kunskap – och så vill jag att vi alltid ska fungera. Den första januari lämnar vi kajen och är tillbaka om fyra år.  Så är det tänkt och så har vi planerat för. De som dykt upp är att jag sökt två jobb som kan ändra min roll – men kursen och färdplanen är spikad oavsett detta. Styrelsen har informerats och förstår läget.  Att vara öppen med dessa processer har varit min inställning redan från första början även om det är en prövning när lokaltidningen skriver om när man söker ett nytt jobb.

Boken ges hur som helst ut på eget förlag och består av 124 sidor och lämnar tryckeriet den 16 december. Upplagan är 500 exemplar. Så här blev boken:

Framtidsplan.pdf