Företagsskörden 2014

Det är inte bara lantbrukarna på Öland som har haft en rekordskörd 2014. Även våra fastighetsbolag i Eksjö har gått som tåget och 2014 är en milstolpe som kommer att bli svårt att överträffa. Vi har aldrig haft en sådan stark ekonomi som vi har nu sedan bolagen bildades, uthyrningen slår all time high och vi har lyckats baxa igenom flera stora projekt som får betydelse för de närmaste fem tio åren. Renoveringsnivån är den högsta i bolagens historia. Eksjöbostäder lägger över 40 mkr i renoveringar detta år och Eksjö Kommunfastigheter nästan 30 mkr. Alla dessa prestationer har en gemensam nämnare – suveräna medarbetare som har gjort det omöjliga möjligt. Detta är ett faktum och något som jag är väldigt stolt över.

Det kan låta som att vi skrävlar när vi berättar om prestationerna, men det är inte detta som är avsikten. Avsikten är bara att redovisa vad vi gjort och att vi håller ihop ekonomin trots väldigt många insatser. Att vi får undan allt detta beror på ett synnerligen gott samarbete, att många personer tar initiativ och att vi har ett starkt arbetslag. I botten finns också en stark passion och lust att göra fina prestationer.

Här följer 30  exempel på vad som har hänt detta skörderika år 2014. Utöver detta har det skett mängder med mindre insatser som stärker våra fastighetsvärden och kompetensen i båda bolagen:

– Förvaltarutbildningen för alla våra fastighetsansvariga. Två kullar av tre är färdiga. Sammantaget utbildas över 20 personer.

– Fastighetsförsäljningen till Fredrik Larm är slutförd där vi sålt 178 lägenheter för 85 mkr. Hela denna process med paketering och överlåtelse av aktier mm var helt ny för oss.

– Storegårdsutredningen är klar som kommer att förändra hela detta skolområde mitt i centrala Eksjö.

– Framtidsboken är tryckt och distribuerad som gäller under perioden 2015-2019. ”Att bygga företag med medarbetarna i centrum”.

– Infört ett nytt redovisningssystem K3 för båda bolagen och IB

– Nya kundundersökningar har gjorts som visar på rekordmånga nöjda kunder

– Furulundsskolans genomgripande renovering i Mariannelund är färdig. Ett arbete som pågått i tre år. Även hyresuppgörelsen är klar.

– Igångsättandet av ett nytt integrerat ledningssystem FR 2000 har påbörjats

– Uppdatering av fastighetsdimensioneringen för Eksjöbostäder är klar

– Eksjöbostäder har fått en ny arbetsledare för våra förvaltare

– Två nya förvaltare, Tommy och Thomas har anställts som fungerar utmärkt

– Uthyrningen har slagit alla rekord och bostadskön är för närvarande på 1 000 personer. Även ett nytt uthyrningssystem är inköpt.

– Rekryteringen av ny uthyrare efter ikonen Kerstin är färdig

– Vi har tagit på oss ekonomiservicen för Itolv och sålt mer tjänster än någonsin

– Alla ramupphandlingar är genomförda

– Revisionsgranskningen av Eksjö Kommunfastigheter fick högsta betyg liksom kommunens uppsikt över de kommunala bolagen. Framtagningen av detta material var inte obetydligt. Utredningen avsåg perioden 2008 – 2014.

– Revidering av ägardirektiven har skett där vi varit i högsta grad delaktiga

– En rad olika revisionsgranskningar har genomförts och vi har haft möten med våra revisorer för att bena ut roller, arbetssätt, uppdragets omfattning och vår förväntan

– Igångsättandet av bostadsområdet Lunden med 110 lägenheter har sjösatts och finansieringen är klar. Just nu står 120 personer i kön till 28 lägenheter.

– Förberedelser för att sälja seniorboendet Bobinen från Eksjö Kommunfastigheter till Eksjöbostäder har inletts

– Bostadssociala gruppen har utvecklats och nu finns ett respektfullt samarbete med tydlig handlingsplan

– Planering att förvärva delar av Nannylund har inletts och pågår. Här finns Eksjös nya trådgårdsstad om fem år.

– Ny budgetprocess har genomförts och nu ligger budgeten för 2015 klar

– Hyresförhandlingen var bra men vi nådde ingen uppgörelse trots att vi tagit fram det bästa materialet någonsin. Nu avgörs allt hos HMK.

– Stocksnäs etapp 1 och 2 har genomförts och nu skickas en ny upphandling för etapp 3 ut. Ett fantastsikt arbete där hyresgästerna medverkar.

– Vi har förändrat och antagit en ny besiktningspolicy som gör att vi tidigarelägger vår insatser vid utflyttningen.

– Övertagandet av idrottshallen i Mariannelund har inletts och pågår.

– Renoveringarna ligger på absoluta högsta nivån någonsin för båda bolagen.

– Nya elbilar upphandlas just nu.

– Vi har höjt friskvårdsbeloppet så att alla stimuleras att röra på sig.