Sju års företagsutveckling – urstarka finanser och offensiv samhällsbyggare

På Tisdag den 27 januari ska vi hålla information i fullmäktigesalen för hela personalen– om att jag slutar och hur rekryteringen av min efterträdare kommer att gå till. Jag har alltid tyckt om denna lokal, lite gammaldags, nött men charmig och med bibehållen Eksjökaraktär. För nästan exakt sju års sedan stod jag här och berättade om vem jag var och vad jag ville göra. Salen var full men ingen ställde någon fråga. Det var en konstig tystnad. Där fanns en avvaktan – men också en viss försiktig nyfikenhet. Nästan alla hade varit med om ett flertal organisationsförändringar som inte gett eller lett någonstans alls och en lång sjukdomsperiod av förra VD:n då det bara gällde att hålla allt flytande.  Här fanns en rejäl uppförsbacke.

Det var först när jag pratade jakt som det blev något gensvar. Tidningen var där och hela mitt framträdande var ganska allvarligt vad jag minns. Efter detta möte blev det träff med de ledande kommunalråden och oppositionsrådet. Ulla Hägg, Lennart Bogren, Lars-Göran Lind och Göran Persson. Samtliga har slutat liksom större delen av alla politiker som ledde de olika utskotten. Men inramningen denna oförglömliga första dag slog an en lycklig ton inom mig. Jag kände mig hemma (det blev också grunden för konceptet Hemma i Eksjö).

Då för sju år sedan visste jag emellertid inte ett dugg om vad som hänt eller vilka utmaningar som låg framför oss. Det ända jag hade var en bred kunskap från branschen, en klar idé om vad som borde göras och en ny syn på medarbetarna och ledarskapet.  Idag kan jag se tillbaka på att vår samarbetslinje och utvecklingslinje var rätt val i denna miljö.  Bitvis har vi haft ett inflytande som vida översteg vårt ansvarsområde och som blir svår att upprepa. Att det nu gått sju år sedan den dagen är helt overkligt och närmast drömlikt. Det liknar mer en dröm än verklighet.

Ett stort hopp framåt i tiden:

För en vecka sedan antog vi i styrelsen den nya finansieringsplanen som avser åren 2015-2018. I denna plan redogörs för alla ekonomiska konsekvenser av våra handlingar. Jag kände mig nästan lycklig när vår skickliga ekonomichef Lena Edström som tagit fram planen berättar om att vi klarar all bostadsutveckling (110 lägenheter i Lunden) stora renovering i Stocksnäs (176 lägenheter) och Tuvehagen (200 lägenheter), flera tunga skolsatsningar, miljösatsningar, underhåll och dessutom klarar resultat- och soliditetskraven  på ett föredömligt sätt varje år. Jag såg på styrelsens ledamöter att även de kände en tillfredsställelse och stolthet av hur långt vi har kommit. Förra planen är tömd på sitt innehåll och genomförd fullt ut. Att vi klarat ekonomin trots intensiva satsningar har alltid varit nyckeln till vår självständighet och förtroende hos ägaren. Även Lena med sitt ekonomiska sinnelag såg nöjd ut.

I förra planen som sträckte sig mellan 2009 till 2014 har vi investerat och renoverat för över 500 mkr. I den nya framtidsplanen är avsikten att satsa drygt 400 mkr i våra fastigheter. Det betyder nästan 1 000 miljoner kronor i fastighetsinvesteringar i Eksjö under tio år. En närmast ofattbar stor summa. En ny VD får alltså en urstark ekonomi, tydlig framtids- och finansieringsplan och en modern organisation att ta över. En av anledningen till de goda resultaten beror på duktiga medarbetare och att vi är bra på att göra sker och ting under affärsmässiga former. Vi har gått från traditionell förvaltning till offensiv utveckling tvärtemot vad alla trodde den där dagen för sju år sedan.  Vi  har skippat ett trögt hierarkiskt system till förmån för en platt organisation med raka och tydliga beslutsvägar.  Något som skapar effektivitet och resultat

Ladorna är mer andra ord fyllda. Många har svårt att förstå att man då lämnar vid denna tidpunkt när man istället skulle kunna ha det lite skönt och vila på sina lagar. Problemet för mig är att jag inte fungerar på det sättet. Jag behöver starka utmaningar och personlig utveckling för att fungera på bästa sätt. Dessutom är jag strax över femtio år och läget är med andra ord rätt. Det krävs enormt mycket energi och koncentration för att ta sig an ett nytt jobb – och då gäller det att passa på när krafterna finns. 

Tack fina Eksjö för sju fantastiska år, de har varit oförglömliga år i mitt liv som även har fått den bästa avslutningen (mer om detta kommer när tiden är mogen). Uppdraget är slutfört och numera efter sju år är jag inte längre en ny VD. Lycka till!