Allt landar till slut i siffror

Jag har skrivit min egen uppsägning och informerat organisationen om att jag nu tar min mats ur skolan och tar nästa steg. Det har varit sju fantastiska och innehållsrika år – rent av underbara arbetsår. Staden har varit som en god vän som hjälpt mig och alltid hittat olika lösningar på olika problem som dykt upp. När tiden är rätt ska jag skildra denna stad och människor på ett kärleksfullt sätt i en ny bok. Jag har fått så mycket värme och kunskaper som knappast går att uppleva. Jag känner en stor tacksamhet för detta. Detta bär jag med mig och detta kommer alltid att prägla mig.

 

Men, till syvende och sista gäller nakna och exakta siffror för att bedöma om prestationerna varit bra eller dåliga. När diskussionerna kokas ner så slutar det alltid i siffror – och här kommer nu min siffror med förklaringar inom parentes kring vad jag gjort och utfört. Kommunalrådet Lennart Bogren bad om fyra starka bokslut innan han fullt ut litade på allt vad jag sa. Och det var väldigt mycket. En väldigt klok och insiktsfull manöver som resulterat i följande siffror:

7

I sju år har jag varit VD, sju ”feta” år med sju årsredovisningar som varit plus för två bolag samt intensiva och utvecklande år. Det började i fullmäktigesalen och slutar i fullmäktigesalen. Fullsatt då och fullsatt nu. Sju år som påminner om en dröm. Tiden har gått väldigt fort. Mitt första framträdande kom efter ett par dagar, i denna sal, då politiken skulle fatta beslut om utbyggnaden av Hults förskola.

101

Eksjöbostäder ligger idag på 10:e plats när det gäller flesta nöjda kunder i Sverige av alla bostadsbolag och Eksjö Kommunfastigheter är det bästa fastighetsbolaget, nummer 1, på Höglandet när det gäller vem som dra minst skattemedel för att förvalta alla lokaler. Dessutom lägger vi mest pengar på underhåll och renoveringar. Jag har inte sett något annat kommunalt fastighetsbolag som bara tar ut 4,9 procent av kommunens skattemedel för att äga och förvalta fastigheterna.

301031

Eksjöbostäders soliditet ligger på skyhöga 30 procent och Eksjö Kommunfastigheter går över 10 procent. Varje år är resultatet 3 mkr för Eksjöbostäder och 1 mkr för Eksjö Kommunfastigheter. Bolagens ekonomiska styrka är med andra ord urstark. 2008 låg Kommunfastigheter kring 1 procent i soliditet. Vi har alltid klarat ägarkraven. Eksjöbostäders kassa är idag över 110 mkr och Kommunfastigheter har nästan 60 mkr efter försäljningen av Bobinen.

254

Vi har under dessa sju år ökat lönerna med 25 procent. Dubbelt så mycket som snittet. Vi har satsat fyra miljoner kronor på utbildningar och gjort flera kunskapssprång som stärkt våra arbetssätt. Vi har mätt upp våra arbetsuppgifter och lagt miljoner kronor på att skapa rättvisa yrken. När vi ökat lönerna har vi fått tillbaka mer engagemang och lägre driftskostnader.

500400

Mellan 2009-2014 har vi satsat över 500 mkr i investeringar och renoveringar. I framtidsplanen 2015-2018 beräknar vi att satsningarna ska landa på 400 mkr. Alltså nästan en miljard kronor eller 1 000 miljoner kronor i lilla Eksjö under tio år. Även om allt inte hänt så är allt beslutat och igångsatt.

11066178

Sälj och bygg. Vi har aldrig varit rädda för att avyttra fastigheter utan satt fart på beståndet. Reavinsterna har alltid använts för att återinvestera i nya bostäder som drar mindre driftskostnader och inte kräver underhåll på tio femton år. Vi har nyligen sålt 178 lägenheter men bygger 110 lägenheter och köper 66 bostäder i Mariannelund för att återetablera oss där. Alltså, lika mycket som vi sålt har vi byggt för.

1893114

Denna sifferkombination står för 45 fantastiska medarbetare. Människor som höjt nivån på alla områden. 18 kompetenta fastighetsförvaltare, 9 extremt duktiga målare, 3 fantastiska lokalvårdare och 1 lika duktig elektriker samt 14 superproffsiga på kontoret. Det är en fröjd att se hur alla arbetar på fastighetsmaterian varje dag. Nyrekryteringarna har lyft bolagen.

2

Precis samma vecka kom två stycken tunga chefsjobb inom fastighetssektorn ut i Jönköping som jag valde att söka. Det blev ett extremt bra utfall. Jobben var på Landstingsfastigheter i Jönköpings län och Vätterhem i Jönköping.

16

Den första juni avslutar jag min VD tjänst i Eksjö. Kanske hinner jag skriva Eksjöboken om denna förtrollade och fina stad som gett mig så mycket, innan jag slutar. En stad som gav och fick. En stad som gav mig sju gyllene år och en tid som jag aldrig kommer att glömma.

12018

Vi har en framtidsplan med konkreta åtgärder, modern organisation, pengar på kontot, aktiv styrelse och välskötta fastigheter. Vi har nu alla förutsättningar att kunna bli nummer 1, alltså Sveriges bästa fastighetsbolag.

 

Bakom varje siffra finns alltså en verksamhet och berättelse. Bakom varje åtgärd finns en unik historia. Att göra förändringar känns. Men, jag skulle aldrig  velat vara utan de förändringar som jag gjort i livet.  Förändringar är nödvändig för att växa.

Att detta VD-jobb skulle bli och sluta på detta sätta var helt otippat och gick inte att planera. Det blev mycket bättre än vad jag tänkt. Att komma från Stockholm till lilla Eksjö var inte en så stor skillnad som jag kunde föreställa mig. Men här, fick jag tid att se till att alla åtgärder genomfördes och möta Bless.

Att alla bollar plockades ner och att vi faktiskt genomförde det vi sa utöver att ekonomin alltid var rätt samt att vi gjort internmarknadsföring om oss själva.