Bolagsutveckling och leverans

Det är dags att summera 2014 och lägga årsredovisningen på bordet. Alla prestationer är översatta till siffror och diagram. Denna gång har det varit mycket arbete för hela ekonomiavdelningen med Lena i spetsen med anledning av det ny komponentredovisningssystemet och försäljningen samt ett nytt anläggningsregister.  Går man i land med bra bokslut så brukar man oftast få omgivningens förtroende och större handlingsutrymme. Ett bra betyg ger en tydlig signal både inåt och utåt. Årets betyg kan inte bli annat än A.  Den 30/3 har vi årsstämma som det numera heter, och denna stämma är då offentlig. Här ska vi ta tillfället i akt att marknadsföra våra insatser lite extra denna gång. Här är summeringen för Eksjöbostäder.

Bolagsutveckling och leverans

2014 är en milstolpe i Eksjöbostäders historia. Resultatet ligger på strax över fyra miljoner kronor, det vill säga klar över ägarkravet, när man räknar bort försäljningsvinsterna. Omsättningen blev cirka 90 mkr. Försäljningen av 178 lägenheter har medfört att vi byggt på oss en rejäl kassa som vi ska använda för att bygga 110 lägenheter i centrala Eksjö. Vår soliditet uppgår numera till över 30 procent. Det är en fördubbling i relation till 2008. Genom försäljningen har vi också minskat våra drifts- och underhållskostnader på både kort och lång sikt. Nästan alla kurvor pekar åt rätt håll. Anläggningstillgångarna har minskat och kassan har alltså stärkts. Räntenivåerna är fortsatt låga liksom inflationen. Bolagets ekonomi vilar på en mycket solid grund.

Under året har vi tagit fram en ny framtidsplan från 2015 till 2018. Där vi satt en ny vision, målsättningar, strategier och redovisat konkreta åtgärder som ska genomföras. Arbetet med framtidsplanen har pågått under hela året i styrelsen och bland medarbetarna. Planen har även mynnat ut i en bok som handlar om hur man bolagsutveckling går till i praktiken när man sätta medarbetarna i centrum.

En viktig milstolpe i bolagsutvecklingen har varit att vi fortsatt att stärka kompetensen hos våra fastighetsansvariga. Målet är att alla fastighetsansvariga ska utbildas till fastighetsförvaltare under ett år och att denna process avslutas sommaren 2015. Ett kunskapslyft med målet att skapa välutbildade praktiker.

Storrenoveringen av Stocksnäs etapp 2 har genomförts. Här deltar alla hyresgästerna aktivt i olika arbetslag och ges ett reellt inflytande och möjlighet att påverka sin bostadsmiljö. Ett fantastiskt demokratiskt arbete som stärkt gemenskapen i området och kundnöjdheten. http://www.hemhyra.se/jonkoping/goda-erfarenheter-av-boinflytande-hos-eksjobostader

En annan milstolpe under 2014 var just att 86 procent av våra hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd. Knappast några är missnöjda. Detta är bolagets bästa nivå någonsin och placerar oss på top-tio listan i Sverige. Mätningen görs av externt företag och jämför landets bostadsbolag när det gäller kundnöjdhet i form av ett index som heter NKI (Nöjd-Kund-Index). Ett fint kvitto på att vi gör rätt saker och saker på rätt sätt i organisationen. Ytterst handlar alla insatser om att skapa nöjda kunder som bor kvar och trivs.

Under året har vi också pumpat in cirka 25 mkr i renoveringar i alla våra områden utöver cirka 20 mkr i investeringar. Åker man runt i staden så finns det snart inga hus kvar att renovera. Mycket av detta har hänt de senaste sju åren genom engagerade medarbetare och strukturerade underhållsplaner.

Under året har vi gått över till ett nytt redovisnings- och avskrivnings K3, som innebär att vi istället för en komponent per fastighet delar upp denna i 12 funktioner för att bättre spegla fastighetens värde och nyttjandeperioder. Detta arbete har gjorts i egen regi och inneburit en hög arbetsbelastning.

I slutet av året har alla handlingar skickats ut som rör vårt nya bostadsområde Lunden. Här ska vi bygga en ny stadsport som kommer att påverka Eksjös siluett för alltid. Ett projekt som kommer att sticka ut med vass arkitektur och påtaglig miljöprofil.

Vi har också dragit igång arbetet med ett nytt ledningssystem FR 2000 där fem olika delsystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens och brand) ska sammanföras och integreras. Processer som ska effektivisera och standardisera vårt arbete. Just nu pågår rutinbeskrivningar kring vår fastighetsskötsel. Intresanta och underbara samtal med hela teamet.

Under året har vi haft en mycket bra hyressituation som bidragit till goda intäkter och begränsade hyresförluster. Hyresförhandlingen blev emellertid en stor besvikelse. Trots att vi renoverar intensivt, lägger mer pengar än någonsin på lägenhetsunderhåll, skapar hyresgästinflytande, betalar för hyresgästföreningens representanter och stärker bolagets buffert mot sämre tider så lyckades vi inte nå en lokal uppgörelse. Frågan får därför avgöras hos hyresmarknadskommitten.

Det är emellertid glädjande att se hur fint organisationen fungerar och vilka ambitiösa initiativ som tas. Vi har blivit ett högpresterande bolag som jobbar affärsmässigt och utvecklar kommunen på ett påtagligt sätt. Jag tror att vi har haft en viss inverkan på att invånarna har vuxit de senaste fem sex åren i Eksjö vid sidan av migrationen.

Framtid 2015

Detta är mitt sista bokslut som jag gör för Eksjöbostäder. Under dessa sju år som jag varit VD har vi alltid haft svarta siffror och stärkt företaget kontinuerligt. Det har varit en bärande princip att aldrig schabbla med ekonomin eller ha några förluster. Min egen syn har alltid varit att intäkterna styr och att intäkterna alltid ska vara större än kostnaderna. Konstigare än så är det inte. Resultatet bedöms varje år fram till 2018 ligga kring 3,5 mkr och soliditeten bedöms hamna kring 25 procent om fyra år. Året kommer att präglas av utvecklingen av bostadsområdet Lunden där vi bygger 28 lägenheter i första etappen samt renoveringen av Stocksnäs etapp 3.

Tidpunkten är därför rätt att gå nu. Vi har en urstark ekonomi, modern organisation och en tydlig framtidsplan som gör att vi kan kriga om förstaplatsen bland Sveriges alla bostadsföretag. Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare och styrelsen för dessa intensiva och lojala år. Utan era insatser skulle det aldrig ha gått.

Tack till:

Gunnar Alm

Gunilla Skäär

Agneta Eskilsson

Louise Berglund

Margaretha Hedman

Christina Hessel

Johan Carltad

Lennart Hägglöf

Leif Roos

Kerstin Svanberg

Peter Lundgren

Johan Franzén

Eje Adolfsson

Carina Ganfjord

Niklas Larsson

Lena Edström

Thomas Karlsson

Marcus Bauschke

Bo Johansson

Ulf Jonsson

Patrick Johansson

Sven-Erik Nilsson

Anders Börjesson

Anders Josefsson

Geiton Engström

Fredrik Johansson

Erik Faust

Stefan Meurling

Tommy Nors

Mikael Fritzon

Bo Hedström

Peter Karlsson

Leif Söderberg

Claes Gustavsson

Göran Ottosson

Andreas Högemo

Johan Andersson

Peter Asp

Gunnar Poltan

Johnny Larsson

Faran Maroufpour

Ajsela Omerovic

Traporn Nathong

Caroline Hellerfelt

Rolf Abelsson

Mats Danielsson

Håkan Dufva

Maria Havskog

Sten Eriksson

Lars Aronsson

Per-Olof Bjarnbäck

Erik Johansson

Malin Jakobsson

Lennart Andersson

Leif Fransson

Lars-Göran Lind

Ulf Björlingsson

Peter Lindholm

Lars Kyhlberg

Inger Stenström

Lycka till med framtidsplanen/Thorbjörn