Ideellt arbete som ger mening och utveckling

Att jobba ideellt har lärt mig mer om problemlösning än de professionella jobben. Här lyser alltid knapphetens stjärna och resurserna är alltid begränsade. I det ideella finns en tydlig värdegrund som ingen pratar om, den bara är och svetsar samman teamet av sig själv. Att jobba ideellt innebär att man jobbar för laget och medlemmarna fullt ut. Här om något krävs total kostnadskontroll eftersom det inte finns några pengar på något annat håll som kan täcka upp och då krävs detaljkunskap på skruv och mutternivå. Detaljnivåer som mer än ofta glöms bort i större organisationer. Att jobba ideellt ger också en ödmjuk attityd till omgivningen runt omkring. Man är beroende av så många intressenter. Kraven är också tuffa. Man ska vara lika bra som vilket företag som helst trots att man inte har några anställda när det gäller bokföring, marknadsföring, bidragsansökningar, utredningar, konceptutveckling, markförvärv, finansiering, byggnationer osv. Här kan man prata om att ordet tulipanaros har relevans. Att utveckla max men mycket små resurser.

Det märkliga är också att arbetsuppgifterna aldrig tar slut. Det finns inga gränser och utmaningar dyker ständigt upp i nya former som man sällan kan föreställa sig. Det ideella, påminner inte så lite om när man startar ett företag och kastar sig utför. Den känslan gillar jag – den påminner om när jag själv var ung och drev upp vårt egna företag. Glädjen är samma – att komma ovanför vattenytan och kunna ta nästa steg.

I Snickarboa kommer ständigt nya utmaningar när man minst anar detta. Man talar ju om att nöden är all moders uppfinningar och så är det verkligen hos oss. Det går alltid att hitta lösningar om man är en grupp som ger sig tusan på detta. I allt detta, uppstår en fördjupad och personlig vänskap på grund av att man inte drivs av någon ekonomisk vinning. I vårt fall gör vi det för bygden och för att förändra vissa saker. En annan aspekt är också att man lär sig mycket av varandra.

Allan Larsson (förra finansministern) som starkt engagerat sig i projektet ger hela tiden sparring och feedback som är oerhört lärorikt och utvecklande. Här bollas idéer klockan 23.14 på en lördag eller en tidig Söndagsmorgon. Det gäller för hela styrelsens engagemang. Värderingar slår struktur och organisationsmodeller. Det är människor allt handlar om. Människor som tror på en idé och vill förändra något. När det finns ett sådant hjärta så kan man gå hur långt som helst. Engagemang slår alltid klass.

Efter många timmars arbete från min sida, kan vi nu presentera vem som ska rita och projektera Barnfilmbyn. Tidigare för ett par veckors sedan valde vi ut vilka utställningsproducenter som ska skapa innehållet. Att förena arkitekten och inredningsproducenten redan från början är något som sällan förekommer i byggprojekt. Att mjukvaran och hårdvaran växer ihop kan bli ett nytt kulturellt riktmärke i Sverige. Alla uppdrag dra igång när det finns pengar på kontot.

Här är så pressmeddelandet:

Arkitekt utsedd för Barnfilmbyns nya anläggning i Mariannelund.

Styrelsen i Snickarboa Mariannelund AB har beslutat att välja det Värnamobaserade arkitektkontoret BSV arkitekter & ingenjörer ab som arkitektpartner för uppdraget att rita och projektera Barnfilmbyns utställning. BSV vann tävlingen ”parallella uppdrag” i en mycket hård konkurrens med Arkitektbolaget från Växjö och Codesign i Stockholm. Innan dess hade styrelsen utvärderat 23 arkitektkontor, bland annat Wingårdhs, White, Oki Dooki, Tengboms osv inför tävlingen.

– Vi är väldigt nöjda med arkitektvalet av BSV och deras kompetens, förklarar Claes Markstedt, ordförande för Snickerboa Mariannelund AB. Johnny Grauengaard, VD vid BSV arkitekter & ingenjörer kommer att leda uppdraget och utveckla fastigheten tillsammans med ”utställningsteamet”.

– Vi ser fram emot att få jobba med Barnfilmbyn som är ett prestigeprojekt för oss på BSV. Vi känner oss hedrade och stolta över att man väljer BSV som samarbetspartner, säger Johnny Grauengaard. BSV har medverkat i flera intressanta kulturprojekt, bland annat Vandalorum – konstmuseum i Värnamo, Glasets hus i Limmared, Musikskolan i Gislaved, Kulturskolan i Värnamo, Glashuset – ett kulturhus i Gislaved och Kulturarv Marieholm, under en lång period.

BSV arkitekter & ingenjörer är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. – Vi säger ”vår bredd är vår nisch!” Med detta menar vi att vi med vår samlade kunskap och erfarenhet kan tillföra våra projekt en bred och gedigen kompetens, förklarar Johnny Grauengaard. Företaget består av drygt 60 medarbetare som jobbar inom ett antal discipliner: Arkitektur, fysisk planering, konstruktion, geoteknik, energi- och miljörådgivning, brandprojektering, samt bygg och projektledning. BSV har kontor på sex orter; Jönköping, Nässjö, Växjö, Värnamo, Tranemo och Kalmar.

– Med denna bredd kan vi tillskapa just den kompetenssammansättning våra uppdragsgivare önskar, från det lilla enkla uppdraget till väldigt stora och komplexa projekt, berättar Johnny Grauengaard. Tidigare denna månad utsåg Snickerboa Mariannelund AB Ingmarie Halling Production AB och Frode Art AB till utställningsproducenter. Arbetet med att integrera dessa byråer kommer att inledas inom kort.

– Genom att vi nu har valt ut både utställningsproducenter och arkitektbyrå finns en unik möjlighet för samverkan, och att arbeta fram lösningar som förstärker innehållet och den yttre arkitekturen för fastigheten och hela området, något som sällan förekommer i byggprojekt, säger Thorbjörn Hammerth som är byggprojektansvarig inom styrelsen för Snickerboa Mariannelund AB.

Uppdraget att färdigrita och projektera fastigheten påbörjas 1 april. Efter att projekteringen är klar kan byggprocessen påbörjas och genomföras fram till invigningen i början av juni månad 2016. Barnfilmbyn – har som ambition att bli ett nationellt centrum för barnfilm I Barnfilmbyn i Mariannelund. Anläggning och utställning tar sin utgångspunkt i Astrid Lindgrens filmer, inte minst filmerna om Emil, som spelades in på orten. Anläggningen ingår i etablerandet av en kulturtriangel i Jönköpings län med Vandalorum i Värnamo, Spiran i Jönköping och Barnfilmbyn i Mariannalund i Eksjö kommun. Barnfilmbyn planeras få cirka 30 000 besökare varje år. Även närheten till Katthult, Bullerbyn och Astrid Lingrens Värld i Vimmerby, samt Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby skapar flera samarbetsmöjligheter. Barnfilmbyn ska också kunna bli ett innovationscentrum för besöksnäringen genom att på ett nyskapande sätt använda digital teknik och mobil mottagning. Barnfilmbyn är inte bara en besöksanläggning – den har också ett antal ”satelliter” i form av historiska filminspelningsplatser i Mariannelund och dess omgivningar.

För mer information, vänligen kontakta: Thorbjörn Hammerth, styrelseledamot, Snickerboa Mariannelund AB, svb Telefon: 070-280 24 30 E-post: thorbjorn.hammerth@eksjo.se

Claes Markstedt, ordförande, Snickerboa Mariannelund AB, svb Telefon: 070-579 21 80 E-post: claes.markstedt@gmail.com www.barnfilmbyn.se

Allt arbete som läggs ner görs på ideell basis för att stärka bygden och speciellt Mariannelund. Vinsten är umgänget och relationer med med styrelsen och alla specifika människor som passerar revyn.