Den goda arbetsplatsen

I senaste VD-tidningen har man rankat hur en drömarbetsplats ska se ut. Oftast tror man att det ska handla om spektakulära lokaler, höga löner och förmåner eller flotta strategier. Men som alltid, är det, det jordnära och mänskliga, det gemensamma som betyder något, så även denna gång. Att jobba med företagets värderingar och värdegrund samt ett antal guidelines är långt viktigare än vad de flesta tycks tro. På detta kan man sedan bygga effektiva system och processer som gör att jobbet och samverkan flyter på och då utvecklas även lagandan och känslan för varandra på ett positivt sätt.

Redan på trettiotalet pratade man om det goda boendet och vad detta innebar. Även här handlade det om mänskliga och funktionella saker. Många av dessa goda tankegångar kan man även ta upp när det gäller arbetsplatsen. Här finns många paralleller.

När man trivs kommer idéer, initiativ, samarbeten och smarta lösningar – det blir en utåtriktad och trygg verksamhet. När det är oro eller när en viss passivitet smyger sig in, blir organisationen mer inåtvänd och intrigerande. Grundklimatet i en organisation kan man nästan känna av. Det hörs och syns och påverkar alla. Som ledare har jag alltid strävat efter att skapa ett bra klimat, bra jordmån och strukturer som ger individerna rätt förutsättningar. Att skapa den goda arbetsplatsen handlar om empati, att man lever som man lär och går från ord till handling. När människor mår bra behöver man inte oror sig för resultat, planer eller system – det löser sig i 10 fall av 10.

Den amerikanska affärstidningen Fortune har alltså sammanställt fyra viktiga orsaker till hur man blir en attraktiv arbetsplats. Deras resultat

Meningsfullhet

De mest populära företagen jobbar för ett högre syfte och företagsledaren ser till att ingen glömmer det. Företaget Whole Foods syfte är till exempel att förbättra kundernas hälsa och välbefinnande. När alla medarbetare har ett uppdrag som de tror på, blir relationerna starkare vilket lockar nya medarbetare.

Dröm-kollegor

De största talangerna vill jobba med andra stora talanger och med människor som delar deras värderingar. De mest populära arbetsplatserna rekryterar i linje med sina värderingar och kompromissar inte med detta. Eftersom de får enormt många sökande på varje tjänst, har de även möjlighet att hitta precis den medarbetare de söker.

Tillit

Om du visar människor att du litar på dem, kommer de i allmänhet bevisa att du har rätt. Många av de mest populära arbetsplatserna tillåter att medarbetarna arbetar när de vill och var de vill. Arbetsgivaren litar alltså på att medarbetarna gör ett bra jobb. Det amerikanska spelutvecklingsföretaget, Riot Games erbjuder även sina medarbetare obegränsad betald semester. Starka relationer och en stark värdegrund hindrar medarbetarna från att missbruka tilliten.

Omtanke

Alla företag säger att det värderar sina medarbetare högt, men de mest populära arbetsplatserna visar även att de gör det. Det handlar till exempel om att hjälpa medarbetarna att hitta balans i livet – och då även mellan arbets- och privatliv och att erbjuder friskvård och andra förmåner som hjälper medarbetargruppen att må bra och finna balans i tillvaron.

Många av de mest populära arbetsplatserna arbetar strategiskt med att stödja medarbetarna vid stora händelser i livet, vid högtider såväl som vid giftermål, barnafödsel, adoption, familjetragedier och personliga kriser. På Google, till exempel, gäller att om en medarbetare dör, får hans eller hennes maka eller make halva medarbetarens lön under ett decennium.

Goda tips på hur man kan skapa den goda arbetsplatsen. Det mesta låter naturligt i mina öron. Det är minst lika viktigt att jobba med mjukvaran som hårdvaran. Källa: VD-tidningen