Ledarskap i förändring

Ska man lyckas i sin företagsledargärning krävs att man skapar ett bra partitur, över, återkopplar, har plånbokskoll, förankrar, utformar rollbeskrivningar för orkestern och dirigenten och att man aldrig glömmer bort publikens önskemål.  Utöver detta tillkommer samarbetsrollen om man nu ingår i en koncern och inte minst jobba med miljön, integration och trygghet. 

Ledarskapet har gått från den ensamma mannen (som det oftast var förr) som jobbade med hårdvaran, kalkyler, avtal, produkter till att det idag handlar om mjukvaran och teambaserat ledarskap.  Idag är ledarskapet synonymt med att utveckla människor, bygga lag, följa upp, inspirera och inte minst kommunicera i den digitala världen. Ledningsgruppens och styrelsens betydelse har ökat i takt med att uppgifterna har fördjupats och kräver både helhetssyn och detaljkunskap som sällan finns i en och samma person.  Sannolikt har också konkurrensen och framför allt kunskapsnivån höjts i samhället i stort.

Det kluriga är också att man behöver vara så pass mycket mer än en ingenjör eller ekonom nu för tiden. Det krävs mer psykologi, kommunikationskunskap, systemkunskap, sociologi och kultur i ledarrollen och även respekt för lagar och förordningar. Jag tycker själv att de krävs mer kunskap när man sätter mjukvaran i centrum. Synsätt på delaktighet, förankring, påverkan, inflytande, styrning och så vidare som man bäst löser genom ett integrerat ledarskap. Naturligtvis får man aldrig som ledare krypa undan sitt ansvar – detta finns alltid. Det finns där varje minut.  Liksom att alltid hålla ordning och reda på ekonomin och sina kostnader. Här gäller nolltolerans.

Min erfarenhet är att all kunskap finns på hemmaplan och att uppgiften är att locka fram och tillvarata denna. Skillnaden mellan att man gör ett ok-jobb eller ett utmärkt jobb är enormt för organisationen – en ledarskapsfråga av rang. Det är oftast där allt värdeskapande börjar, människor som tänker själva och vågar testa sina idéer i en kreativ miljö.  Jag har alltid valt egen-regi jobb framför at köpa in tjänster lustigt nog med tanke på att jag varit konsult i början av min yrkesbana.  

En brist som många organisationer lider av är att diska av alla arbetsuppgifter alltför fort.  Oftast vill man spela undan bollen och ha ett rent skrivbord och inte stå med arbete upp över öronen. Att dra ut på tiden för mycket gör att det fyller på med nya uppgifter. Jag förstår denna attityd och förstår varför. Men oftast är det bättre att tänka lite långsiktigt. Att jobba igenom vissa saker så att man bygger rätt från början. I detta ligger en viss konst, att väga av det kortsiktiga mot det långsiktiga. Oftast brukar det vara bäst att ha ett skyndsamt arbetstempo men jobba igenom sakerna så att dessa blir hållbara över tiden.  En avvägning mellan systemstöd och entreprenörsskap.

En modell som jag gillar och inte tappar bort helheten är balanserad styrning med sina fem perspektiv och där varje perspektiv har cirka 2-3 konkreta mål kompletterat med processtöd. Det är en form av målstyrning med struktur och som brukar uppfattas positivt av alla medarbetare.

I denna målstyrning bryts huvudmålen ner i hela organisationen så att de slutar i individuella mål och att man kan följa upp planerade arbetsuppgifter. Min erfarenhet är att man oftast slarvar med uppföljningen och istället kör på med nya projekt och missar dessa stora möjligheter till kostnadseffektiva förbättringar.  

Avslutningsvis är det viktigt att alla delarna hänger ihop i ett verksamhetssystem eller system som gör jobben synliga och tydliga. Sådana system är numer enkla och bra till skillnad för hur det var för tio femton år sedan. I dessa system ska det finnas en röd tråd och alla saker ska hänga ihop och finnas med. Värdegrunden och värderingarna är kopplad till befattningsbeskrivningar/roller och organisationsmodellen som hänger ihop med företagsplanen, målsättningarna, strategierna och så vidare. Även i detta byggnadsarbete är det viktigt med olika perspektiv och breda diskussioner. Det nya ledarskapet handlar i hög utsträckning om att utveckla människor och skapa system som stärker det affärsmässiga och är bra för kunderna och samhället i stort. Att var ett bra samhällsföretag ställer nya krav på miljö, integration och att delta i koncernutveckling om man finns i sådana sammanhang.  Att få möjligheten att jobba med dessa frågor är fantastiskt och något som jag verkligen gillar. Det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra.