För hyresgästernas bästa

Det har blivit dags för min första ledare i hyresgästtidningen ”Vi i Vätterhem”.  Jag har varit igång i cirka 1,5 månader och jobbet överträffar vida mina förväntningar och jag känner mig väldigt trygg med arbetsuppgifterna. Jag känner också att jag har en hel del att ta med mig in i jobbet som kan förbättra bolaget i många delar. Det är roligt. Jag har också träffat hela organisationen och fått bra feedback samt ett fint mottagande från en väldigt kompetent organisation. Träffarna fortsätter och det känns väldigt bra att jag haft maj och juni på mig att lära känna organisationen. Det känns också bra att kunna starta efter sommaren med en tydlig agenda och att jag vet vad som ska göras plus att ha reservtid för det som dyker upp.

Eftersom jag gillar att skriva så kommer det att bli många ledare i olika tidningar framöver. Men det här är min första ledare som Vd för Vätterhem.  Rubriken är gammal och kommer från Stockholmshem som haft denna devis sedan 1940-talet. Jag valda denna eftersom jag vill betona begreppet hyresgäst och hur vi ska gå tillväga för att skapa det bästa boendet som finns i Sverige.

”Det är verkligen en förmån och ett förtroende att få ta vid efter Kent Sandéns starka insatser under årens lopp. Att få jobba med boendet är det finaste man kan göra. Det är meningsfullt och jag känner ett ansvar i att bidra till trivsel, glädje och trygghet där ni bor. Detta kommer jag aldrig att tumma på.

Det är något som jag har med mig sedan barnsben då jag själv växte upp och bodde i ett hyreshus med dålig skötsel och ständiga problem. Jag har bott halva livet i lägenhet och numera bor jag åter i lägenhet på Torpa (står i kö för lägenhet i Vätterhem).

Det som inspirerar är att Vätterhem ända sedan början på 1990-talet har haft så pass många nöjda hyresgäster och att vi fortfarande tillhör de främsta bostadsbolagen i Sverige. Härifrån ska vi fortsätta att förbättra oss. Enkelt uttryckt kan man säga att vår affärsidé handlar om att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster.

Att få så många nöjda hyresgäster är något som förtjänas och något man ständigt måste kämpa för. Det innebär välskötta och trygga bostadsområden, en snabb service, bra bemötande, god nivå på bostädernas standard och en stark lokal närvaro i våra områden samt en prisvärd hyra. För att uppnå detta lägger vi stor summor på våra renoveringar som uppgår till cirka 155 mkr varje år. Detta är också något som vi ska fortsätta med – att lägga resurser där de gör mest nytta och bidra till ett bra boende och samhälle.

Vid sidan av renoveringar och vår basservice lägger vi resurser på att bygga nya bostäder som gör att kommunen kan fortsätta att växa. En viktig princip här är att vi ska sträva efter att vara självfinansierande och inte ta upp för stora lån som kan äventyra bolagets skuldsättning. Jag kommer alltid att bevaka så att vårt egna kapital inte minskar utan gärna ökar så att vi har fast mark under fötterna. Alla investeringar och insatser ska alltid ge något tillbaka, i form av sänkta kostnader, högre intäkter eller bättre komfort för dig som hyresgäst.

Vår ambition är att jobba benhårt med att sänka kostnader och därmed kämpa för att hålla nere hyresökningarna. Däremot behöver vi kompensera oss mot taxehöjningar, ökade löner, påslag från leverantörer och nya lagkrav.

Vi som organisation är väl medvetna om att vi alltid ska hantera era hyrespengar på ett så klokt och noggrant sätt som möjligt. Våra överskott som uppstår återinvesteras alltid i verksamheten.  En bra modell som gör att vi har både möjlighet att renovera, utveckla och bygga nytt.

För mig är det alltså mycket viktigt att ha ordning och reda på ekonomin och att skapa resurser för verksamheten och våra medarbetare. Det är så jag fungerar. Jag är ekonom och har lärt mig fastighetsyrket och ledarskap från olika chefsbefattningar de senaste 25 år, något som jag hoppas kommer bolaget till del.

Vätterhem har den 17/6 blivit kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14 001 och det är något som vi är mycket stolta över. Som hyresgäst hoppas jag att du på sikt kommer att märka av att vår service blir något bättre och att du upplever ditt bostadsområde som något bättre. Avsikten med en certifiering är att bli mer systematiska och att göra mindre fel. När felen uppstår så ska dessa rapporteras och åtgärdas.

Sist men inte minst krävs individuellt skickliga medarbetare som gör skillnad och gör att du trivs bra hos oss. Jag kommer därför alltid att försöka utveckla varje medarbetar så att man har rätt roll, rätt resurser, kunskap och engagemang. Då blir vi ett svårslaget lag och något som kommer att gagna dig som hyresgäst”.

http://www.hemhyra.se/jonkoping/hammerth-redo-att-ta-over-vatterhem

Tack för ordet/Thorbjörn