En känsla av den nya tiden

På många sätt börjar det synas att vi lever i en ny tid. En ny tid där företag tar större socialt ansvar, där man pratar om kvalitet istället för vinster och där kommunikation och dialog blir avgörande komponenter i bolagets varumärke och tillgångar. Kanske är det sociala medier, konsumtion, media, internet och smarta telefoner som gett upphov till nya relationer, mönster och beteenden – en form av fjärde vågen. Där mer gemensamma och upplevelsebaserade lösningar vinner terräng på de individuella och materiella områdena och påverkar vår tolkning av tillvaron. Till detta ska även läggas alla IT-system och affärssystem som upptäcker nya behovsområden.

Jag ser också att det är en tid som omtolkar verkligheten och därmed våra affärsmodeller.Ta bara avfall och sopor som exempel. Som fastighetsägare jobbar vi benhårt med att rengöra och städa våra miljöhus och soprum så att vi har en god källsortering i våra områden. Det tar nästan en timme för våra bovärdar att jobba med sopor varje dag.  Sedan betalar vi pengar för att köra bort dessa resurser som finns lokalt i våra områden. Avfallet blir sedan bränsle som vi köper. Det naturliga vore att vi säljer dessa ”resurser” och till viss del återbetalar våra hyresgäster eller använder dessa resurser för att själv värma våra hus. På sätt sätt skulle vi bli självförsörjande och bidra till en nytt kretslopp.  Sopor är alltså inte bara skräp utan tillgångar och resurser. På liknande sätt gjorde vi med tvättstugorna som belönades med SABOs hållbarhetspris. Här erbjuder vi hyresgäster att man kan byta kläder och andra attiraljer med varandra. Tvättstugan blir något mer än bara tvätt, det blir en marknadsplats och mötesplats för olika människor. På ett möte igår visar man hur internet of things kan fungera i praktiken. Med hjälpa av driftssäkra system kan vi erbjuda barn eller släktingar att hålla koll på sina äldre föräldrar om man bor långt ifrån varandra.  Det kan handla om rörelsemönster, spolningar i toaletter eller om ytterdörren inte öppnats. Det är plötsligt inte bara en lägenhet utan en uppkopplad ibostad där flera kan ta del av information.

Det är en brytningsperiod där kommunikation, IT, ompaketering öppnar helt nya marknader eller synsätt. Tiden färgar av sig på något sätt och plötsligt upptäcker någon, något nytt på en vanlig företeelser. Detta ser jag även i stadsdelsutvecklingen. Där äldre bostadsområden kan integreras via nyproduktion och sugas upp när stadskärnan växer. Plötsligt kan vi knyta ihop Råslätt med Södra Munksjön via nyproduktion och skapa en utveckling av stadsmiljön som ingen tänkt på tidigare. Precis på samma sätt som Telefonplan och Aspudden knutits ihop med Södermalm och blivit ett ställe där alla vill bo, från att ha varit något helt offside.

Varje vecka försöker jag skriva en kort redogörelse till alla medarbetare för att visa på det som händer i företaget. Min ambition är att göra information tillgängligt och på det sättet visa att vi står för jämställdhet och att alla är lika viktiga. Det verkar uppskattas och är en del i att skapa en inkluderande företagsmiljö som ser det nya och kan vara med och skapa nya branschföreteelser och innovationer som ligger och väntar på oss. Det känns i luften som om vi har rätt sammansättning för att kläcka de bästa innovationerna i vår bransch. Exempel på veckobrev.

 

Hej alla,

Vilket skönt sommarväder och fina kvällar vi har just nu – precis när alla börjat jobba och skolorna körs igång. Men bättre sent än aldrig och alla nya studenter ser Jönköping från sin bästa sida när de nu intar staden med karneval och sina färgsprakande overaller.

Även företagspulsen går upp när alla är tillbaka och kalendern blir snabbt inbokad. Vi har haft genomgång av företagsplanen i ledningsgruppen och diskuterat olika vägval. Vi har haft möte med ”ägaren” och diskuterat ägardirektiv och förberett nästa styrelsemöte som är på Strandängen. Även förberedelser för styrelsekonferensen den 8:e och 9:e september som sker i Linköping är i full gång. Veckan har också bestått av möte med Hyresgästföreningen, samverkansmöte, kalkylmöten,  intervjuer, ekonomiskt seminarium, Högskolecentrum, inbjudan från Rotary om Vätterhems nuläge och framtid, presidieträff och träff med Jönköpings Energi. Nästa vecka är jag på platsbesök hos team city vilket jag ser fram emot. Dessa besök ger verkligen nya impulser och uppslag. När sedan Annica är tillbaka ska jag träffa det andra teamet på Råslätt som var på semester när jag var där förra gången.

Den 22 september är det en obligatorisk samling vid fjällstugan från klockan 09.45 till 11.45, som avslutas med en gemensam lunch. Boka gärna in detta datum redan nu, även om kallelse kommer. Vid detta möte tänkte jag presentera den preliminära företagsplanen som sedan ska ut på remiss och diskuteras. Det är ett viktigt dokument som anger framtidskursen, visionen, målsättningar, hur vi ska nå målen och så vidare. Jag kommer sedan själv besöka alla områden, avdelningar och enheter för att säkerställa att vi fångar upp alla bra och kloka idéer som det finns så gott om. Planen ska ha en gedigen förankring och målet är att bli färdig runt årsskiftet.

Vid detta tillfälle tänkte jag även dra igång en stor och bred stegtävling under en månad och lansera lite olika idéer om friskvårdsbidraget, fruktkorg, tillsätta en arbetsgrupp kring företagshälsovården, bjuda in roliga föreläsningar kring hälsa, mat och livsstilar samt andra gemensamma aktiviteter.

Delårsbokslutet är också färdigt som ska beslutas om på augustimötet i styrelsen. Bolaget går bra och vi bedömer att resultatet landar på cirka 70 mkr exklusive reavinsten vid försäljningen av fastigheten på Torggränd. En god nivå som vi ska ligga på framöver så att vi kan fortsätta att öka byggandet, ha ett starkt renoveringsprogram, ta flera nya miljöinitiativ och ända stärka vår ekonomi. Den 10 september sjösätter vi vår årliga kundenkät och det ska bli mycket spännande att se vad vi får för resultat. Under hösten kommer också en ny medarbetarundersökning att genomföras av ett externt företag, men mer om detta den 22/9.

Avslutningsvis så har vi 60 färdiga hyreskontrakt tecknade för Ormhuset. Här har marknad och bygg gjort bra initiativ med husvisningar, marknadsföring, uppsökande verksamhet och ett bra försäljningsarbete som fått önskvärt resultat/Thorbjörn

 

 

Med vänlig hälsning

Thorbjörn Hammerth

VD

 

Tel: 036-19 94 00

Mobil: 0705-399420

Mail: thorbjorn.hammerth@vatterhem.se

Post: Box 443, 551 16  Jönköping

Besök: Klostergatan 10

Hemsida: www.vatterhem.se