Veckobrev och stolthet

Jag har för vana att skriva ett veckobrev till alla medarbetare för att beskriva vad som hänt under veckan och vad som är på tapeten. Vi är så pass många så det går inte att hålla en personlig kontakt med var och en. Men många intygar att det ändå blir en ”personlig” kontakt i alla fall. Det finns en gedigen Vätterhemsanda som smittar av sig och bygger broar och en genuin vilja att göra bra saker för andra oavsett situation. Bristen har varit den blygsamma kommunikationen som inte fullt ut berättat om allt positivt som sker. Här finns en jättestor potential som vi just nu håller på att ändra.

Att få jobba i en sådan här organisation triggar och driver fram nya idéer. I en stark gemenskap frodas tillit och förtroende som sätter saker i rörelse och som i sin tur frigör stor kraft. En kraft som går att ta på och en kraft som ska se till att vi blir den ”nya allmännyttan”  i Sverige. En visionär kraft med tung genomförandeförmåga som inte släpper blicken på ekonomin.

Den här veckan har jag skrivit två nyhetsbrev på grund av vår insamling till flyktingkatastrofen. Här känner jag att vi har en stark solidaritet och att vi verkligen ställer upp.

Veckobrev och stolthet

Hej alla, då var det redan Fredag – en vecka går sannerligen fort nu för tiden, snart finns det bara Måndagar och Fredagar.

Veckan som gått har präglats av besöket på Råslätt med bra och intressanta diskussioner och bra husesyner plus en mycket prisvärd klippning (150 kr). Jag har besökt äldreboenden, vårdcentral, hem för ensamkommande flyktingbarn, studenter, träffat starka personligheter som utvecklat Råslätt, bra köpmän och inte minst alla duktiga medarbetare som hela tiden sköter denna ”kommun”. I Råslätt bor lika många människor som Aneby. Mottagande är som alltid generöst och väldigt positivt. Det är en varm stadsdel som Mattias uttryckte saken.

Veckan inleddes med ledningsgruppsmöte fram till lunch. Därefter avtackning av en trogen medarbetare, Bruno Ström. Där mötte jag verkligen min överman i löparspåret. Vi har haft möten för att bena ut frågeställningar kring sociala kontrakt, var fokus ska ligga i vårt miljöarbete och upplägget för snöjouren.

Vi har också träffat vårt reklamföretag för att inleda och slutföra den grafiska profilen och diskutera fotografering för vår nya hemsida. Veckan slutade med styrgruppsmöte med Skanska kring Ormhuset. Samtliga kalkyler ser mycket bra ut. Och just nu har vi bara nio lägenheter kvar att hyra ut till inflyttningen som är den 1 november.

Vi har precis avslutat insamlingen till den pågående flyktingkatastrofen. Vi har fått in sammanlagt 12 600 kronor – SUPERB på mindre än en vecka. Har alla lagt 100 kronor i snitt så har nästan alla 144 medarbetare skänkt en viktig slant i detta arbete. Stor tack för detta. Nu kan vi skicka in drygt 25 000 kronor till Röda Korset. En jättebra prestation som gör skillnad.

Nästa vecka träffas vi alla på Fjällstugan för genomgång av utkastet till ny företagsplanen 2016-2023. Detta blir startskottet till 5 stora workshops under oktober månad med respektive områdeskontor och HK för att diskutera företagsplanens innehåll och vägval. Material kommer att skickas ut i god tid. Vid detta tillfälle kommer även kvalitetssystemet och den nya profilen (skisser) att presenteras. Dagar då vi verkligen ska prata om Vätterhem och hur vi ska vidareutveckla bolaget.

Veckan avslutas med  en kommunresa i dagarna tre, med alla förvaltningschefer och bolagschefer. Det blir ett bra tillfälle att diskutera olika frågor med cheferna för Tekniska kontoret, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Södra Munksjöstaden, NKBO och med Rådhus AB kring ägardirektiven.

Till sist, bostadsprojektet Ekhagen är nu i hamn och nu väntar vi spänt på att tävlingen om Vingpennan med 63 lägenheter ska avgöras. Beslut kommer i oktober.

Trevlig helg alla/Thorbjörn

Plötsligt plingar det till och en medarbetare skickar lite feedback på veckobrevet. Sådant gillar jag. När vi tar initiativ skapar vi en rörelse framåt som leder till nya tankar.

I helgen blir det till att jobba fram materialet inför framtidsdagen på Fjällstugan där jag ska berätta om våra kultur, värdegrund, vision, ny affärsidé, målsättningar och organisationsstruktur samt lansera nya inslag som avser medarbetare, organisationsmodellen, flerårsprognos för ekonomin samt bygg och lite andra skojiga inslag.