Ett demokratiskt bostadsbolag

Begreppet demokrati innebär folkstyre och att folket har makten – åtminstone enligt definitionen. Här uppe i norr lever vi en relativt lugn del av världen. Här finns demokratiska traditioner, institutioner och vi är relativt förskonade från mutor och har en fri och självständig press. Jag tänker på detta med anledningen av flyktingkrisen och hur man ska förhålla sig till denna svåra fråga. Men kommer även in på varför företag inte styrs av demokratiska modeller som stärker jämlikhet, utvecklar individer och låter flera vara med och diskutera olika beslut och inriktningar. Dagens företagsmodeller känns många gånger omoderna, toppstyrda och obsoleta. Inte sällan från det amerikanska 80- och 90-talet.

Jag tror att morgondagens företag kommer att anamma ett mer demokraftiskt synsätt. Att driva och utveckla företag handlar idag om att utveckla människor och samarbetet inom organisationen som viktiga konkurrensmedel.  Därför handlar ledaren i tidningen ”Vi i Vätterhem” om just detta – hur vi tänker göra för att gå i bräschen och driva företaget på ett nytt sätt.

” Det har varit en härlig tid, min första tid på Vätterhem. Nu har jag träffat och intervjuat alla medarbetare, sett alla husen, träffat många hyresgäster, besökt våra driftcentraler och områdeskontor som gett mängder med nya idéer och inspiration.

När man sätter sig in i ett bolag så förstår man hur mycket kunskap och klokskap som finns innanför väggarna och hur väl årsringarna har utvecklats genom åren. Det underlättar alltså och gör att man förstår var bolaget befinner sig i sin livscykel så att man fortsätter bygget från rätt position.

Just nu jobbar vi med en längre framtidskurs som sträcker sig från 2016 till 2023 och som innebär att vi ska bli det ledande bostadsföretaget i Sverige. Det kanske låter övermodigt men vi har verkligen en sådan kapacitet och inte minst har vi Sveriges bästa och mest nöjda hyresgäster. Detta är en fantastisk grund att börja ifrån. Vi har även ett välskött fastighetsbestånd där vi årligen lägger cirka 160 mkr i renoveringar och cirka 200 mkr i investeringar i nya och befintliga fastigheter.

Jag brukar alltid ta tid på mig innan jag gör förändringar så att det blir förankrat och accepterat. Då slipper man backa och göra om. Målet är metodiskt och rätt hellre än fort och fel. Ser man tillvaron på lite sikt så kommer mycket att ske under de närmaste åren. Konststycket är att välja ut rätt områden att förbättra och inte förändra sådant som redan fungerar bra.

Företagsbygget är ganska likt ett byggprojekt. Det gäller att jobba fram en ritning, se till att marken är i bra skick, gjuta en bottenplatta, sedan börjar stomme och väggblock att resas osv. I vår plan går vi fram på samma sätt. Vi beskriver vår kultur, värdegrund, vision, affärsidé, målsättningar och strategier, handlingsplaner samt de ekonomiska ramarna. Då får vi en röd tråd, en tydlig spelidé och alla kan se vad som sker och hur vi tänker. Ambitionen är kort och gott att vi ska dra åt samma håll och dra nytta av vår starka teamkänsla.

Grundpelarna är att fortsätta att ha flest nöjda hyresgäster och medarbetare samtidigt som vi ska bygga mer och renovera i samma utsträckning som vi gjort. Vi ska samtidigt stärka vår ekonomi och jobba benhårt med att hitta drifts- och kostnadseffektiviseringar och besparingar som gör att hyreshöjningarna kan hållas på rimliga nivåer.

Vi har som målsättning att utveckla boinflytandet och stärka stadsdelsutvecklingen i Råslätt, Öxnehaga och Österängen. Tillsammans ska vi ta fram nya visioner för hur vi vill utveckla våra stadsdelar. Här kommer alla som vill bli delaktiga och bjudas in. Vår ambition är att prioritera utveckling kring trygghet, service, teknik och social gemenskap. I City ska vi stärka greppet och renovera våra fastigheter med estetisk omsorg.

När grunddragen i företagsplanen är färdiga i december så kommer den finnas nedladdningsbar på vår hemsida. Vi kommer därefter att bjuda in till större hyresgästträffar för att informera om innehållet och ta emot synpunkter och kommentarer. Alla kommer att ges möjlighet att tycka till och kunna påverka planen innan den klubbas och antas.

Även kommunikationen och dialogen ska stärkas. Vi har ambitioner att bjuda in till årliga hyresgästdialoger för att redovisa hyresgästenkätens resultat och vilka insatser som planeras i respektive fastighet. Just nu håller vi på att ta fram en ny kravspecifikation för en helt ny hemsida som kommer att ge mängder med information och tips om hur du kan utveckla ditt boende. Vi kommer vidare att jobba aktivt med sociala medier och jobba med lokal information så att alla kan följa vår verksamhet och se vad som händer i sina kvarter”.

Thorbjörn Hammerth