Sveriges bästa arbetsplats 2023

Vilket härligt tempo och finalspurt det blev i stegtävlingen. Det blev nästan ofattbara 1,5 varv runt jordklotet för oss alla stegare. Vilken superbragd! På torsdag den 12/11 klockan 15.00 – 16.00 blir det summering och en ”idrottsgala” då vi delar ut diplom och ”medaljer” till olika prestationer.

Veckan som gått har präglats av workshops i Råslätt och på HK. Två fantastiskt bra dagar med många kloka och intressanta idéer att ta med sig i det vidare arbetet. En spännande tanke som kom från Råslätt är att göra företagsplanen som en ”kokbok”, där vi på vänstersidorna berättar om företagsbygget och på högersidorna ger favoritrecept som alla tar fram. Motivet är att den inte ska glömmas utan alltid vara högaktuell och inspirera till härliga måltider som tar maximalt 30 minuter från kastrull till tallriken. Återkommer med beskrivning om detta på torsdag. Skickar ett första utkast.

Utöver detta har veckan präglats av styrelseutbildning, styrelsemöte, olika projektmöten och arbete med organisationsutvecklingen inom förvaltningen och administrationen. Flera möten har skett med facken och berörda personer.

Vi har också tagit fram en ny bygglista som visar att vi kan bygga drygt 1 122 bostäder de kommande sju åren. Det betyder att vi fördubblar byggandet. Här ingår även att försöka bygga ett 60-tal vindslägenheter. Tankegångar som redovisats till kommunledningen. Vi har finansiering på plats för cirka 150 bostäder per år.

Just nu pågår budgetarbetet för 2016, hyresförhandlingen startar den 18/11 och nya uthyrningsregler ska behandlas på ett sent ledningsgruppsmöte som inleds under eftermiddagen. Revidering av ägardirektiven pågår och vi känner oss tillfreds med dessa justeringar. Denna vecka, fredag den 13.e, får vi också resultaten från vår hyresgästenkät – så det blir en pirrig väntan. Vi ska också bedöma och granska alla 189 inkommande slogan som nu sammanställts.

Veckan som kommer handlar mycket om att sammanställa och bena upp alla kloka råd och idéer som framkommit under våra workshops och att skriva ihop första utkastet till företagsplanen. Arbetet med den grafiska profilen pågår och där trycker jag på lite extra för att få denna på plats. Dagens profil är från 1979, så det är dags för en uppdatering.

Med start nästa vecka sjösätts Vätterhems nya medarbetarenkät Great place to work som blir digital. Vi anlitar ett externt företag som hanterar alla svaren helt konfidentiellt. Vi kan inte spåra några enskilda individer/svar utan får allt material sammanställt i diagramform. Detta har jag haft som villkor, att man ska känna sig säker och att inga individuella svar lämnas ut. Syftet är att övergripande förstå vad som är bra och vad som eventuellt ska åtgärdas. Totalt är det drygt 66 frågor att fylla i. Mer om undersökningen finns på deras sajt: http://www.greatplacetowork.se/ Bolaget gör cirka 10 miljoner enkätundersökningar per år. Valet bygger på att vi vill kunna jämföra oss med de bästa arbetsplatserna i Sverige och blir Sveriges främsta arbetsplats 2023. Det är ett mål som lockar och kräver systematik och CSR på allvar.

Nu kör vi/Thorbjörn

managerviewmodel_sweden