Den stora lärdomen

Den stora lärdomen eller  ’Dà Xué’ på kinesiska, är en mycket kort text från omkring 1000 före Kristus. Redan i denna text pekar man på den centrala plats som den enskilda människan och hennes egen självförbättring har för att också hennes omvärld ska bli välordnad. I texten knyts också andligt ihop med kroppsligt, liksom förnuft med vilja: Den stora lärdomens väg inbegriper att uppvisa dygd, att förnya folket och att vila i yttersta godhet. Så långt min tolkning. Vi bearbetar alla samma värld med handlingar och tankar. Vi är förenade och beroende av varandra. Allt hänger ihop och det gäller att ta vara på denna stund på jorden.

Att förstöra denna korta tillvara med kring är absurt. Det är så otroligt fegt och dåligt av omgivningen att man inte kan hejda dessa sjuka ledare som drar igång krigen och förstör samhällen, kulturskatter och alla våldsamheter på människor. Dessa tendenser gäller att varje sekund motarbeta och förhindra. Här kommer så en dikt som är 3 000 år gammal för att ge lite hopp.

”De Gamle som önskade se dygd över hela världen,

ordnade sina egna stater.

För att ordna sina stater ordnade de sina familjer.

För att ordna sina familjer kultiverade de sig själva.

För att kultivera sig själva beriktigade de sina hjärtan.

För att beriktiga sina hjärtan försökte de bli uppriktiga i tanken.

För att bli uppriktiga i tanken utvidgade de gränserna för sin kunskap.

Sådan utvidgning låg i undersökande av tingen.

Genom att undersöka ting blev kunskapen fullständig.

Genom att kunskapen blev fullständig blev deras tankar uppriktiga.

Genom att tanken blev uppriktig blev deras hjärtan beriktigade.

Genom att hjärtana blev beriktigade blev de själva kultiverade.

Genom att de kultiverade sig själva blev deras familjer ordnade.

Genom att familjerna blev ordnade blev staterna rätt styrda.

Genom att staterna blev rätt styrda levde hela världen i frid”.

”Från Himlens Son ner till människornas massa måste alla betrakta kultiveringen av sig själv som roten till allt annat”.

Följer man en sådan färd finns inga krig/Thorbjörn