Vårt mål: Sveriges mest nöjda hyresgäster

Fredagen den 13:e november var det så dags för presentation av vår stora hyresgästundersökning och visst fanns det en viss nervositet i luften. Ganska snart stod det emellertid klart att vi fått det högsta betyget som Vätterhem någonsin fått. 87,4 procent av alla våra hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd och vår service. När det gäller företagets varumärke och profil fick vi 90 procent liksom för området attraktivitet. Hela 92 procent skulle även rekommendera oss som värd och till sina bekanta. Fantastiska resultat som är ett kvitto på långsiktigt och konsekvent arbetssätt som pågått sedan 1991. Redan då utsågs Vätterhem till Sveriges bästa hyresvärd av Hyresgästföreningens tidningen Vår Bostad.

Det är roligt att det vi gör uppskattas och bidrar till att man är tillfreds med sitt boende. I undersökningen finns också flera områden där vi definitivt kan förbättra oss. Dessa områden ska vi koncentrera oss på och även bryta ner resultatet till enskilda fastigheter och bovärdsområden. Att få leda en sådan här organisation är sannerligen en förmån. Men förpliktigar också att vi hela tiden gör konkreta förbättringar för att bibehålla våra fina betyg.

Jag vill också passa på att tacka alla hyresgäster som svarat på våra enkäter. Svarsfrekvensen gick upp och nådde över 65 procent vilket undersökningsföretaget bedömer som mycket högt. Dina svar är väldigt viktiga för oss, så att vi kan styra resurserna rätt och sätta in rätt åtgärder. För varje bovärd tar vi fram en specifik åtgärdslista som vi sedan jobbar med fram till nästa enkät.

Hyresenkätens resultat kommer att presenteras på hyresgästträffar där vi berättar om enkätens resultat, vad vi ska åtgärda och ytterligare fånga upp kloka idéer från de bästa experterna, ni som bor i husen!

Just nu pågår arbetet med Vätterhems nya företagsplan som ska gälla under perioden 2016-2023. När vi är klara med upplägget kommer vi att bjuda in dig tillsammans med alla andra hyresgäster till fyra stormöten för att presentera bolagets inriktning, framtidskurs, ekonomi och ambitioner. Vid dessa tillfällen kommer det finnas plats och utrymme för att påverka och lämna synpunkter på innehållet. Hela företagsledningen kommer att delta. Mötena kommer att ske under januari och februari månad.

Som en konsekvens av det nya lägenhetstorget och ett nytt kösystem jobbar vi just nu igenom våra uthyrningsregler som ska mynna ut i en ny uthyrningspolicy. Det nya kösystemet som bygger på rättvisa, öppenhet och tydlighet kommer att sjösättas i mars månad nästa år.

Avslutningsvis håller vi på att ta fram nya visioner för våra stadsdelar och city i samarbete med Hyresgästföreningen och andra intressenter. När dessa framtidsvisioner börjar ta form så kommer vi även här att bjuda in till områdesmöten för att diskutera utvecklingsalternativ och förbättringar. Viktiga möten som kommer att ge mersmak och där du har möjlighet att påverka ditt närområde.

Ambitionen är alltså att hela tiden jobba i dialog med dig som hyresgäster och tillsammans skapa bostäder som är trygga, välskötta och trivsamma. Det är på det sättet som vi kan bli den främsta hyresvärden i Sverige.

hållbarhet

//Thorbjörn