Mitt ledarskap – prolog

I samband med att vi skriver en ny företagsplan har jag grunnat mycket på begreppet ledarskap. Mitt egna och andras. Jag ska därför i 10 inlägg under december och januari försöka skriva ner mitt egna ledarskap – hur jag jobbar, tänker och coachar. Sedan ska jag skicka in detta för att se om något förlag nappar och om det är utvecklingsbart.

När jag träffar många olika ledare så är det mycket gnäll och synpunkter på laget och medarbetarna. Personer som inte fungerar, personer som inte levererar och som har dåliga egenskaper. Det är ett lustigt betraktelsesätt eftersom det är ledarens ansvar att se till att det fungerar. Allt faller alltid tillbaka på ledaren och ingen annan. När det inte fungerar är ledaren dålig och bär allt ansvar. Det går inte att skylla över på någon annan. När laget förlorar byter man ledaren, sällan spelarna. Ett rätt val. När allt fungerar är det medarbetarnas förtjänst. En bra ledare har inga behov av att ta åt sig äran. Det räcker med en egen inre tillfredsställelse.

Oftast är det i den osynliga världen som det uppstår missförstånd, felaktiga ordval, brist på noggrannhet i bemötande av människor som gör att det gnisslar. Ett företag är ett medvetandefält som det gäller att förstå och känna av. Medvetandet ska präglas av harmoni och intresse för framtiden.

Ingen av oss är fullkomlig och skillnaden mellan oss i en organisation är försumbar. Alla har vi våra brister och förtjänster. Det är det en ledare ska se. Förtjänsterna och hur dessa kan utvecklas och stärkas.  Mitt ledarskap utgår alltid från möjligheter. Att bygga upp bra team och få igång alla i truppen efter var och ens förmåga. Då blir det oftast bra och roligt – och det är tillräckligt gott och väl. Att drömma om den perfekta maskinen är naivt. En ledaregenskap som är en dödssynd är prestige och att själv vilja stå i centrum. Det skapar ingen bra atmosfär eller framdrift. En ledare ska fungera som en tränare och hela tiden stärka och utveckla andra. Däri ligger jobbets kärna.

Människor har olika behov och förhållanden till sitt jobb. Kan man få med sig de flesta och att alla kan ta ett kliv framåt så händer det väldigt mycket. Ett steg framåt ger resultat som syns i budgeten omedelbart. Varje ledarskap är på sätt och vis unikt eftersom det skapas i ett speciell kontext mellan olika individer och produkter, ägare, omvärld och så vidare. Därför kan man egentligen bara ge inspiration och tips – så är idén med dessa inspel.

Ledarskapet börjar i någon form av humanism, en form av människokänsla och insikt hur människor fungerar. Till detta kommer insikter i psykologi och sociologi (hur grupper fungerar). Alltså mjuka värden som sällan syns eller är föremål för diskussioner. Till detta kommer integritet, övertygelsen och energi.

De 10 inläggen kommer att behandla följande områden:

  1. Min ledarskapsmodell – konkreta mål som går att mäta och hänger ihop med konkreta processer och bryts ner till respektive medarbetare
  2. Kommunikation som går som en röd tråd i hela företaget
  3. Utformningen av organisationen som synliggöra alla och visar på helheten och allas betydelse
  4. Behovet av tydliga befattningsbeskrivningar med ansvar och befogenheter – för att frigöra energi
  5. Ständig utbildning och kompetensförstärkning av medarbetarna – jobbet som högskola
  6. Dialogen med kunderna – att bjuda in och öppna upp
  7. Att definiera vad man säljer i en ny tid och hur detta ska förpackas
  8. Ekonomi som företagets blodomlopp och syre. Hur finansierings- och investeringsplaner hänger ihop med resultat- och balansräkningen samt hur man skapar en kostnadseffektiv kultur
  9. Systemkunskap med enkla verksamhetssystem och effektiva rutiner
  10. Att odla relationer med omvärlden som kunder, ägare, samarbetspartner, media osv

Varje inlägg bygger på att varje människa kan göra fantastiska prestationer med rätt förutsättningar. Det är ledarens ansvar att utforma kulturen och skapa tydlighet i mål, processer, rutiner och uppföljning. Områden som de flesta ledare är okunniga om men som är avgörande för resultatet.

Svårigheten med ledarskapet som jag ser det, är att man måste ha detaljkunskap för att förnya saker och ting men samtidigt kunna se skogen för alla träden. Alltså både helikopter och förstoringsglas. Det gäller att kunna läsa av och tolka situationen. Att driva ett företag framåt kräver översikt för att kunna se vägarna framåt. Men det gäller också att i enskild situationer kunna ge snabb och faktamässig feedback till medarbetarna så att dessa kommer framåt.

Detta tillsammans med en balans av systemtänkande och entreprenörskap är verkliga utmaningar för ledarskapet och något som jag tar upp under resans gång. Alla förändringar tar tid. Det är en viktig insikt som jag lärt mig. Det gäller att skynda långsamt och alltid kommunicera parallellt.

Mitt motto med dessa inlägg är att ledarskap handlar om resultat. För att bygga effektiva företag handlar det om att sätta medarbetarna i centrum. 100 procent nöjda medarbetare levererar 100 procent nöjda kunder som i sin tur ger 100 procent nöjd ekonomi. Humankapitalet är den viktigaste tillgången och det är ledarens ansvar att se till att allt fungerar. Att gräva ner sig i kalkyler eller andra tillgångar är att fly sitt ansvar och styra fel. webb_hammerth

Thorbjörn