Integration på riktigt

Vi har precis fastställt en ny företagsplan där vi stakar ut vägen för hur vi ska utveckla och förstärka Vätterhem mellan 2016 – 2023.

Vår affärsidé är följande:

”Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar”

Så lyder vår spelidé och allt det vi gör. Vi ska alltså prioritera trygghet, att ha välskötta områden och ge en mycket god service med egen bemanning. Du ska känna att vi jobbar för dig och känna samma trygga känsla som när du checkar in på hotellet. Vi är alltid på plats. Vi driver nästan våra bostadsområden som stadsdelar eller små kommuner. Därför blir vårt uppdrag bredare och vi blir mer av en påtaglig samhällsaktör vid sidan av vår roll som stor fastighetsägare.

Ett område som alla pratar om just nu är integration. För oss är integration verkstad och konkreta insatser för allas trivsel. Integration handlar om arbete, språk, delaktighet, nätverk och sociala mötesplatser. När det gäller sysselsättning så är vårt mål att minst hälften av alla som bor i våra områden ska ha ett arbete. Det långsiktiga målet är att vi ska ha samma sysselsättning som snittet i Jönköping. Dit ska vi och här följer exempel på vad vi gör för att komma dit. I alla våra upphandlingar kommer vi att ställa sociala kriterier/möjligheter på entreprenörer och andra parter vi kommer samarbeta med. Det innebär att de som är arbetslösa och bor i våra områden kommer erbjudas projektjobb på byggarbetsplatser, hos underleverantörer och andra partners som vi gör affärer med. Ett första steg in på arbetsmarknaden. Startskottet går nu i vår när Skanska tar emot cirka 20 personer som ska ges möjlighet att jobba som snickare, rörläggare, montörer beroende på kompetens. Här finns en jättepotential att matcha ihop behov och kompetens.

Vi har också ett tätt samarbete med AMA (kommunens arbetsmarknadsavdelning) där vi tar emot ungdomar som bor hos oss och erbjuder sommarjobb. Denna grupp ska öka och hittills har detta gett positiva resultat då flera har blivit fast anställda efter sin sommarpraktik. Vi tar även emot traineeplatser i mån av möjligheter och behov.

När det gäller sociala mötesplatser och lokaler är Österängens konsthall det senaste exemplet där alla oavsett bakgrund, språk, kön kan träffas och berika varandra och inte minst stärka stadsdelen. En annan satsning är etablering av exempelvis gym i våra bostadsområden som också blir nya mötesplatser för alla. Vi behöver också ha bättre ungdomsverksamhet där bemanning, öppettider och lokaler är viktiga inslag. Här ska vi diskutera med ungdomarna och kommunen hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre och givande aktiviteter.

Vi har också som ambition att utveckla och stödja olika lokala initiativ i våra områden. Här ska vi satsa på att utveckla den lokala områdesgruppen som består av skolan, socialförvaltningen, polisen, kyrkan, föreningar, vi själva och kommunen för att få fram nya idéer och samarbeten som utvecklar våra områden i en positiv riktning. I Öxnehaga har vi kämpat en längre tid för att återetablera närpoliser till området, något som vi är övertygade om skapar större trygghet för alla

Vi hjälper också olika idrotts- och kulturföreningar med sponsring. Dessa föreningar är mycket viktiga i jobbet kring integration och gör verkligen skillnad. Tillsammans kan vi förändra och förbättra mycket kring skolarbete, utbildning och jobbfokus samt trygghet.

Slutligen så handlar mycket i livet om goda nätverk. Är det någonstans som dessa finns så är det i våra områden. Nätverken är i sig själv en ekonomi och kan dessa utvecklas ett steg till, så finns det inga gränser för vad som kan åstadkommas i den digitaliserade ekonomin. I en tid när alla gamla sanningar omprövas och nya företag skjuter upp som svampar ur marken. Att skapa små företagshotell för framtidens unga entreprenörer är också något som vi ska prova. Här ska vi matcha ihop olika personer och kontakter.

I våra köpcentrum i Råslätt, Öxnehaga och Österängen finns ett spännande utbud av varor och tjänster som sannerligen inte finns överallt. Intressanta produkter och sortiment från världens alla hörn som fler borde upptäcka. Jag vågar påstå att det är här som det nya Jönköping först syns.

Till sist, ska vi utveckla samarbetet med hyresgästföreningen. Vi ska bli bättre på att bjuda in till samtal inför renoveringar och förändringar i fastighetsbeståndet. Bli bättre på att återkoppla våra hyresenkäter och visa på vad vi kan göra tillsammans. På detta sätt öppnas nya mötesplatser där olika åsikter och synpunkter kan fångas upp och bli nytt lärande.

Detta är ett litet axplock av vad vi gör och hur vi ständigt strävar efter att integrerar våra bostadsområden. På ett modernt språkbruk kallas detta CSR, alltså företagets sociala ansvar. Något som vi jobbat med sedan Vätterhem bildades. Att bo hos oss innebär mångfald, kreativitet, starka nätverk och en väldigt positiv gemenskap. Det är som vi säger – Hem för livet.

Ps, integration

Inom IT finns begreppet systemintegration som på ett konkret sätt visar hur alla delar behövs och bör sammankopplas för att systemet ska fungera och samverka. Här handlar det om att dela, använda resurserna rätt och få alla saker att hänga ihop. Kanske en inspirationskälla?