Att utvecklas som människa och ledare

Det är först när jag sätter mig ner och skriver som jag kommer på en rad nya idéer. Jag försöker skriva minst en timme per dag och upptäcker att idéerna poppar upp när man lägger ord och tankar i rätt ordning. Skrivandet är som en dechiffrering av verkligheten. Just nu har jag hittat den röda tråden kring en ledarskapsbok och passar på att gå upp extra tidigt på morgonen med en stor kopp kaffe. Här kommer ett litet smakprov på inledningen:

”Den här boken handlar om hur vi kan skapa och utvecklas så länge vi lever. Grundtanken är att vi växer när vi utvecklar och stöttar andra. Det är när vi fyller upp vår kostym som vi blir vår egen och andras ledare. Ett förlopp som går helt spontant. Människor känner av en färdig ledare. En ledare är både inkännande, lyssnar, inkluderar, inspirerar men kan också staka ut riktningen och sätta ner foten. Ytterst är ett gott ledarskap något som förtjänas och bygger på förtroende och tillit mellan människor. Däri ligger jordmånen.

På sätt och vis är ledarskap en humanvetenskap med resultatkrav. Humanismen handlar om att utveckla andra och få alla att samarbeta så att förnyelse och effektivitet kan gå hand i hand. För att nå dit hän gäller det att du är klar med dig själv. Ledarskapets börjar tidigt och är en mognadsprocess genom hela livet.

Tyvärr saknar högskolorna och universitet ett helhetsgrepp för detta ämne och därmed blir området relativt godtyckligt. I ledarskapet möts praktisk filosofi, psykologi, fackkunskap, pedagogik, ekonomi, teknik och etnologi. Ämnen som behandlar människans natur, drivkrafter, mål och möjligheter och som skulle må bra av ett eget forskningsfält.

Poängen med denna bok är att alla kan utveckla sitt ledarskap och därmed nå djupare insikter kring sig själv och hur man styr och utvecklar verksamheter. Bokens strävan är att vara en hjälp för att hjälpa sig själv. Alla människor vet mer om sig själva än vad man tror, när man väl får tillgång till rätt verktyg. Jag hoppas att denna bok i fyra steg kan ge dig några sådana verktyg som gör att du växer som person och ledare.

Boken börjar med råd kring hur du kan bedöma dig själv och skapa mer självkännedom och förståelse över vem du egentligen är. Det är inte så blodigt som det låter utan enkla personscheman kan ibland göra susen. Nästa steg går ut på att leda sig själv och knyta ihop dina trådar så att du blir både effektiv och mer kreativ. Att lita på sig själv och våga gå på tvärs och utveckla saker som inte finns. Att lära sig projektledarens dans helt enkelt.

De två sista stegen handlar om ledarskapet över andra. Förutsättningen för att bli en bra ledare är att man är klar med sig själv och förstår spelsystemet. Tredje steget handlar därför om att leda en grupp eller avdelning. Ett operativt team där problemlösningar avlöser varandra och där människor kommer väldigt nära varandra. Här är oftast fokus på processer, fakta och samverkan med andra.

Sista steget avser att leda en organisation eller koncern och där är fokus på översta systemnivån och där strategisk förmåga krävs. Här är det mer politik, framtid och kultur- och lagbyggen. Här är du tränare och inte spelare. Det är en stor skillnad som inte alla förstår.

Bokens idé är att visa att alla kan nå samtliga steg om man vill eller fördjupa sig i den nivå som stämmer bäst överens med sitt eget intresse och ambition. Här finns ingen hierarki. När man gör något väl och kvalitetsinriktat så uppnår man samma känsla eller förtrollning oavsett nivå.

Boken handlar inte om mig själv, även om jag då och då använder mig själv som exempel. Den bygger på min egen erfarenhet av att ha jobbat som ledare i cirka 25 år i små och ägda konsultföretag, stora koncerner, kommunala verksamheter och stora familjeägda tjänste- och industriföretag.

Ledarskapet är ett hantverk precis som allt annat och skulle förtjäna en fyraårig masterutbildning på alla högskolor och universitet där man lär sig teorierna, metodiken och fokuserar på olika case och praktiska dimensioner. Det är ingen självklarhet att man då blir en bra ledare men förutsättningarna skulle öka och det är inte oväsentligt eftersom man påverkar så många och blir det fel kan stora värden förstöras eller inte utvecklas. Mycket av ledarskapet handlar om ”mjuka” frågor som att lyssna, involvera, strukturera, delegera, kommunicera, vara tillgänglig, värderingar, konsekvens, kunskap, inspirera och sätta tonen/rytmen i en organisation. Det handlar alltså mycket om hur man är och vad man gör och vart lär man sig sådant och var lär man sig språket att förmedla vart man vill och varför? Språket och tilltalet kan många gånger var källor till missförstånd och missuppfattningar”. Så långt ett litet smakprov.

PS; Det känns också som om arbetsplatserna skulle behöver förändras i takt med att vi blir mer och mer av ett kunskapssamhälle. Arbetsplatserna skulle därför innehålla mer högskola och forskning. En kombination av praktik och teori. Inte bara tuta och köra utan ständig träning, utbildning och uppföljning. En kombination av högskola, elitklubb och företag med fokus att stärka och utveckla individer till stjärnor och att bygga praktiska kunskapssystem som ger låga kostnader och höga intäkter.

Ledarskapet igår                                             Ledarskapet idag

Dolt                                                                  Öppet

Exkluderande                                                 Inkluderande

Sälj                                                                  Marknadsföring

Vertikalt                                                          Horisontellt

Projekt                                                            Process

Resultat                                                          Värde

Operativt                                                        Strategiskt

Boss                                                                Ledarskap

Var tid har sin sak. Det ena kanske inte är bättre än det andra. Däremot behövs rätt verktyg för aktuell situation och tidpunkt. Idag är det mer lag framför jag. Det är mer process än projekt och det är klart att det blir mer omvägar än pang på rödbetan. Däremot blir det fler som involveras och kan prestera bättre.

tränare 1