Ledarskapets kärna

Jag fick en fråga igår om jag kunde sammanfatta ledarskap på en A4 för en tidning. Här kommer min summering som publiceras nästa vecka.

Ledarskap handlar om att skapa resultat och att jobba med helheten och inte detaljerna. Dessa är väsentliga men dessa tar andra hand om. Ett bra ledarskap känner till detaljerna men ser skogen trots alla träden och utvecklar andra.

Ett företag består av fem resurser som utgör hela maskineriet. Dessa är;

– Medarbetare
– Kunder
– Produkter/tjänster
– Ekonomin
– System och rutiner

Det finns inget väsentligt utöver dessa fem resurser. Det gäller alltså att ha en linje som förvaltar och en linje som utvecklar varje resurs. Allt detta, ska preciseras i en företagsplan som är ytterst väl förankrad.

Ledarskap går ut på att skapa resultat med dessa fem resurser. Ett bra hjälpmedel är målstyrning. Där man sätter ett eller två tuffa mål per resurs som ska uppnås på kort eller lång sikt. Själv tycker jag det räcker med ett övergripande mål per resurs. Alltså ett kundmål, ett produktmål, ett ekonomiskt mål osv som är kvantifierbart och lätt att följa upp.

Det viktigaste är att målen är få och att alla i organisationen känner till dessa. Nästa steg blir därför viktigt. Att bryta ner målen till respektive avdelning och respektive individ så att organisationen blir kopplad som en Facebookgrupp.

I samband med målsättningen är det också nödvändigt att formulera en vision, ett högre syfte, som verkligen kan frammanna kämparglöd och energi hos individerna i vardagen.

Bäst är om denna vision får växa fram steg för steg, gärna i takt med att företaget utvecklas.

En bärande del i ledarskapet handlar om att kommunicera och berätta vad som händer och är på gång. Det skapar mening och rörelse som alla gillar. Bra företag, är företag som är i rörelse och där ledaren syns i hela organisationen.

Utöver kommunikation är det slutligen viktigt att det finns en kod, en form av värdegrund för vad som är viktigt och angeläget. Vad vi står för, alla medarbetare och chefer. Dessa värderingar utgör normerna och ska knådas in i alla handlingar och publikationer så att de konkretiseras. Detta är spelplanen tillsammans med certifierade verksamhetssystem.

Värderingarna kan förskjutas och ändras under årens lopp.

Organisationsformen bör alltid vara obyråkratisk och platt. Jag jobbar alltid i processer och decentraliserar alltid ut ansvaret så att alla är med i matchen.

Detta är alltså min syn på ledarskapet i ett nötskal. Resurserna ska hela tiden förmeras och verksamheten ska alltid visa överskott. Under denna process är det viktigt att medarbetarna känner att det är kul och att man som ledare följer upp verksamheten. När alla är delaktiga och påverkar, skapas något historiskt. Varje år ska slutligen VD och styrelsen utvärderas.

I höst ska min nya bok, Ledarskapsmanualen vara färdig.

tränare 1