Ledarskap – känn dig själv

Nu rullar det på. Innan årsskiftet ligger boken ”Ledarskap – att utveckla andra” på disken. Grundtanken är att det finns fyra olika steg för att utveckla sitt ledarskap. Processen börjar från; att lära känna sig själv, till att leda och styra sitt jobb och bli projektledare till att ha ansvar för andra människor på en avdelning och i en stor organisation. Varje steg kräver olika insikter och färdigheter. Alla människor kan nå varje steg, men det viktigaste är att hitta sitt steg och nå fulländning där. Jobbet ger mening och lycka när det utförs på rätt sätt.

Här kommer ett litet smakprov.

De är få människor om ens någon som har en klar och tydlig bild över vem man egentligen är och står för. Inget är svårare än att se och förstå sig själv – det är alltid lättare att bedöma och tolka anda. Däremot är det ingalunda omöjligt. Det finns numera bra modeller som Big Five, Myers Briggs och Tomas samt MINT som kan fånga in essensen av oss människor. Dessa ger en strukturerad uppfattning kring vem man är och hur vi fungerar i olika situationer. Här finns bra ansatser och nyttig kunskap som säkert kommer att öka i populäritet. En del är nog lite skeptiska och rädda för dessa verktyg men de är absolut inget att skygga inför. Det är heller inget som tar jättemycket tid. Varför inte börja i lugn och ro och googla och testa det som är gratis? Prova en personanalys eller sök dig fram på personlighetsbedömningar eller personlighetsanalyser så ser du om det ger dig något.

Det är även få människor som har en genomtänkt plan över sitt liv eller ens en A4 där man punktat ner mål eller strategier med sitt liv. Vi lever oftast för dagen och många tycks mena att det blir som det blir oavsett vad vi gör. Man lagar efter läge. Mycket handlar om tillfälligheter och att vara på rätt plats i rätt tid är mångas svar på framtiden. För sa man; människan spår men gud rår för att visa det omöjliga i uppgiften.

Det är så mycket som dyker upp och som vi inte känner till i våra kalkyler. Alltför många okända variabler. Detta är förvisso helt rätt och så fungerar även företagsledningen. Men, när man har en plan och det dyker upp något oväntat som gör att man måste byta spår, då vet alla vad som händer. Alla förstår varför en viss anpassning sker eller varför man byter spår. Det ger i sig en trygghet och tydlighet. Organisationen blir inte förvirrade när man ser och förstår sammanhanget. Sedan behöver planen ändras efter den nya verkligheten. Detta tolkningsarbete och scenarioarbete kring hur vi tror att verkligheten kan gestaltas, ger nivåhöjningar och svetsar ihop laget. Tolkningsarbetet av verkligheten kan även ny impulser och innovationer.

Men åter till självkännedomen.

Det är konstigt att man inte ägnar mer tid åt sin egen målsättning eller framtid. Kanske är vi ovana eller så skjuter vi fram detta, istället för att ta itu med oss själva. Våra mål ska såklart vara realistiska och inte blandas ihop med drömmar eller önsketänkande. De ska bygga på långsamma tankar och mycket analys. Att ta fram en framtidsplan för sig själv är sällan svårt.  Min bygger på 10 punkter och den styr mina val och handlingar de kommande fem åren.  Jag tror verkligen att vi kan påverka det som händer genom vilja, val och koncentration. Det gäller bara att det är god kvalitet i tankarna, ambitionerna och genomförandet. Att det hänger ihop i en röd tråd.

Att förstå sig själv var huvuduppgiften för filosoferna 500 år före Kristus födelse (http://www.filosofer.se/platon.html). Tänk dig, för mer 2 500 år sedan var det detta som var på allas läppar och den dominerade tankesfären.  Vad hände sedan? Hur har detta centrala ämne kunnat hamna utanför radarn och i frysboxen.

Jag tror alltså att personlighetsbedömningar är rätt väg att gå när man vill förstå sig själv. Jag har själv tagit fram fem grundläggande exempel. Mer om detta i nästa blogg. Det är inte enkelt med diagram i webbmiljön. De är fyrfältsdiagram där man placerar in sig, vad man är mest av.

Det är alltså en god ”ekonomi” att lista ut vem man är och hur man fungerar i med- och motgång. Det gör en säkrare som människa och  trygg i umgänget med andra. Ska man jobba som ledare och verkligen ta ansvar för andra, så gäller det att förstå människans generella natur och det specifika hos varje individ. Det är både roligt och väldigt intressant. Allt om ledarskap handlar om att förstå människor och att hitta lösningar på till synes olösliga problem. Men med god vilja, rätt attityd, fokus på lösningar och balans så går det att lösa omöjliga ekvationer. Det är en del av ledarskapets konst. Allt går när man känner sig själv.

 

 

psykologi