Att gå bakåt för att se framåt

Att resa bakåt är att förstå och upptäcka samband som man aldrig annars förstår. Det slår mig när vi har börjat jobba med vår 75 års bok. Vi försöker nysta oss tillbaka och ta reda på vägval, varför vissa huvudtankar slog igenom och förstå hur sammanhanget och samtiden såg ut när bolaget utvecklades. Att jobba med historien skänker många nya insikter inför framtiden. Det mesta går igen om än i andra kläder. Tiden påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Det är få som verkligen kan bryta igenom tidens raster och hitta nya och originella tankar. Kontexten är verkligen en järnhand som påverkar.

I vårt fall så backar vi tillbaka till 1942 då andra världskriget pågick och Europa stod i lågor. Då och precis då, bildades Vätterhem. Vi försöker bena ut hur cheferna tänkte, spåra mönster i dokument, intervjuar hyresgäster och medarbetare som varit med på större delen av resan. Redan från början fanns förväntningar och föreställningar om vad vi skulle göra och varför från politikerna.Tänk om dessa personer kunnat se hur allt blivit och hur man från ingenting lyckats skapa ett företag som numera är värt drygt tio miljarder kronor eller mer. Det är en historia som är värd att berätta och som satt spår i samhällsbygget och påverkat generationer.

I bolaget framträder många linjer och grenar. Bolaget har alltid varit extremt kostnadsmedvetet, velat göra det mesta i egen regi, gått sin egen väg, värnat hyresgästernas väl och ve och betonat miljöområdet långt innan detta var ett samtalsämne. Bolaget har verkligen stått på de många människornas sida, typ IKEA. Bolaget har också fungerat som en stor familj där man alltid varit en sjysst arbetsgivare. Det första kontoret på Österängen fanns mitt i bostadsområdet och tillkom på 1950-talet och där satt all administration och ledning. Den första chefen bodde i bolagets lägenhet och var så att säga med i matchen alla dagar i veckan.

Att förstå rötterna och tankegångarna ger oss säkerhet och övertygelse att vi göra rätt saker när i tar nya steg. Bakgrunden stärker oss och det är också lättare att förklara olika utvecklingssteg när alla ser ett klart sammanhang och hur allt hänger ihop. En spännande läsning är att gå tillbaks och läsa gamla årsredovisningar och ta del av hur ekonomin hanterades. Här var det självkostnadsprincipen som gällde fullt ut och på öret. Det är svårt att inte bli historiskt intresserad. Samtidigt som 75 år är en lång tid för ett bolag så är det inte mer än tre generationer.

När vi tittar framåt så ser vi att hållbarhetsfrågor alltid legat som ett DNA hos bolaget. Att vår nya linje med mer blandade upplåtelseformer ligger väl i linje med att gå sin egen väg samt att fortsätta att göra allt i egen regi. Vi satsar intensivt på utbildning och att bli en uppskattad arbetsgivare som också ligger i bolagets arvsmassa samt utformar organisationen så att hyresgästernas synpunkter kan fångas upp och tillvaratas. Att samarbeta med andra har också legat väl i linje med företagets traditioner.

I ett företag sker en ständig utveckling. Det är i denna anda av entreprenörskap som vi fortskrider och som faktiskt skapat dessa enorma fastighetsvärden. I vår kommande omvärldsspaning så är det alltså gott att ha med sig bagaget och grundritningarna. Det handlar inte om att vi ska fastna i traditioner eller att vi ska bryta med allt. Det handlar om att förstå och veta vad vi inte ska ändra och vad vi ska förbättra. Att kort och gott göra rätt saker på rätt sätt. Det finns ett ”osynligt” liv i en organisation i form av strukturer, känslor och tankemönster som kommer i dagen  när man gräver sig ner i tiden och detta bör alla känna till. Detta synliggörande är ett starkt pedagogiskt verktyg för alla VD:ar som oftast bara drar ett streck och tittar framåt. Inget kan vara mer fel.

När man förstår bakgrunden är det mycket lättare att fungera som pedagog och påvisa varför man bryter en tradition eller varför man bibehåller en tradition. Alla påverkar organisationen varje dag. Det är en materia som påverkas precis varje dag av oss 150 medarbetare. Ur detta bildades en fysisk och virtuell organisation som är svår att fånga. Att stanna upp och gestalta detta är ett försök. Vi själva tar hjälp av externa experter för att både skriva och intervjua personer. En slags dokumentär på vårt sätt. Att gå sin egen väg för att komma rätt i framtiden.

FSA/8d21000/8d218008d21887a.tif

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*