Förnyar bostadsbranschen

Det är många som parkerat sig och konstaterar att bostadsbranschens funktion är som den är. Det är en gammal bransch med sedvänjor, restriktioner och politik. Det mesta är sig likt, går att mäta och husen står så att säga stilla. Branschen har därmed en låg turbulensnivå (Ansoffs turbulensmodeller). Det är alltså inga snabbrörliga konsumentprodukter och marknaden är lokal eller regional till sin karaktär. Här finns ingen export eller stor internationalisering. Fastigheter är som skog. Det är en långsiktig verksamhet med en tillväxt på cirka fem procent per år.

Att förändra en sådan bransch innebär att man behöver förstå förutsättningarna på den lokala marknaden och själva branschens grundvalar.  Jag upplever just nu att bostadsbranschen står inför ett nytt brytnings- och utvecklingsskede i samband med digitalisering, integration, nyproduktion, processutveckling, kommunikation, boendeinflytande och stadsdelsutveckling samt kraftig befolkningsökning.

I Vätterhem är vi just nu inne i ett sådant utvecklingsskede. Vi gör nya saker som vi aldrig gjort tidigare och märker att vi blir effektivare och att output växer. Det är en skön känsla att bryta ny mark, inte bara på ett område utan på ett tjog områden och samtidigt få med sig ekonomin.

Huvudförändringarna hos oss är att jobba mer horisontellt, att vi utvecklar stadsdelar istället för enstaka hus med olika upplåtelseformer och arkitektur samt fokuserar både på medarbetarna och hyresgästerna behov och önskemål.

Det vi gör som är helt nytt för oss och historiskt är följande: 

 • Att skapa nya trygghetsboenden i Öxnehaga och i kvarteret Fabriken/City samt två stycken till under 2017.
 • Utvecklar och säljer 14 radhus i Strandängen för att skapa integrerade stadsdelar. Utredning pågår även om att komplettera med bostadsrätter i Österängen.
 • Vi får själva driva detaljplanearbetet i Öxnehaga för att bygga nya bostäder i kvarteret Spädbarnet (där ska vi utveckla både bostadsrätter och hyresrätter)
 • Nytt samarbete med det privata fastighetsbolaget Tosito för att utveckla en ny stadsdel i Strandängen med cirka 1 300 bostäder i olika upplåtelseformer
 • Vi satsar kraftfullt på ledarskapsutbildning för alla arbetsledare i Vätterhem och har infört en ny hållbarhetsavdelning
 • Infört miljö- och kvalitetsledningssystemet ISO 9002 och 14 001 samt även inlett arbetet med certifiering av vår arbetsmiljö (trippelcertifiering). Detta ger ett långsiktigt nytt förhållningssätt till samarbete och utveckling.
 • Utveckling av Nya Råslätt med vårdcentral (regionen), nya bostäder (bostadsrätter), trygghetsboende i dagens vårdcentral, parkeringsutredning, skissförslag på förändringar, centrumutveckling mm. Syftet är att skapa integrerade stadsdelar i befintligt bestånd med nya upplåtelseformer och renovera befintliga hus.
 • Utveckling av samarbete med Chalmers tekniska högskola, SP, Högskolan i Jönköping kring teknik, byggherrerollen, standardisering av hus och mycket annat
 • Utvecklat en ny uthyrningspolicy med integrationsmål för våra bostadsområden som fokuserar på sysselsättning
 • Ökat nyproduktionen till över 200 bostäder varje år och är på väg att införa en ny upphandling som heter strategisk partnering som innebär att vi kan pressa produktionskostnader, säkerställa produktionsresurser och minska ledtider
 • Skapat en ny organisationsmodell där alla har tydliga roller med ansvar och befogenheter, decentraliserat beslutsfattande och skapat mindre grupper per chef
 • Utvecklat en kommunikativ närvaro på sociala medier, hemsida, filmer, media och egna kommunikationskanaler. Att både synas och verka som stärker stoltheten hos hyresgäster och medarbetare.
 • Utveckling av välfärdsteknik i våra bostäder. 1990-talets drömmar om det intelligenta hemmet. Nu är tekniken här och den har kommit för att stanna. Jag tror mycket på digitala vårdtjänster och nya nätverk.
 • Skapa en ny modell för systematisk hyressättning som speglar marknadens efterfrågan, behov, differentiering och värderingar. Denna gång ska vi slutföra detta.

Dessa konkreta åtgärder förändrar oss och även den bransch vi är en del av. Plötsligt så är den annars så lugna branschen fylld med aktiviteter och nytänkande. Det går alltså att skapa förändringar inom en mycket mogen bransch.

Varför händer allt detta nu?

Det beror på att det finns en enorm stark vilja i hela organisationen, en ambition att både förvalta och utveckla samt en stark styrelse som driver på. Vi har en fixerad vision och företagsplan fram till 2023.

Omvärldens digitalisering och sättet att organisera jobben påverkar oss mycket. Liksom ägarens krav på nyproduktion, variation och utveckling. Det bildas en kraft och rörelse i organisationen som alstrar egen energi och framåtskridande. Just nu har vi ett riktigt bra tempo, ett stabilt maratontempo som gör att vi kommer långt utan att knäcka oss och där nyckeln är samverkan. Allt detta ska kommuniceras både internt och externt så att utvecklingen nästan går att ta på – då förändras grundvalarna.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*