Modern arbetsplatsutveckling

Jag tror att den största potentialen inom alla organisationer är att utveckla medarbetarna och att bli jätteduktiga på att samarbeta inom avdelningar och mellan avdelningar. Det innebär visserligen att man vänder sig inåt, men nästan alla organisationer behöver tänka nytt. Dagens kunskaps- och informationssamhälle alstrar nya behov i och med transparensen ökar behovet av konsekvens och att bygga tillit mellan varandra. Det gäller att göra hemläxan,för att klara konkurrensen på marknaden.

Det finns inte en person som inte tycker att jobbet är viktigt. Alla vill trivas, skapa något och ingå i en gemenskap och process. De flesta tillmäter jobbet alldeles för stor betydelse. Det är för många det som ger mening och struktur i tillvaron. Därför är det så överraskande när nästa alla undersökningar kommer fram till följande resultat:

Arbetsmotivation:

14 procent av alla medarbetare är engagerade i sitt jobb

66 procent är likgiltiga

20 procent är negativa

Denna gallupundersökning är från 2011-2012 och omfattar 142 länder med enkätsvar från 230 000 anställda. I Sverige är vi lite bättre. Här är 16 procent engagerade som  ständigt letar nya vägar för att nå bättre resultat.

Alla sådana här undersökningar ska man förhålla sig kritiskt till. Hur definierar man begreppen, hur ser frågeformuläret ut, vad är syftet, hur presenteras undersökningen och vad innebär svaren. Varför gör man denna undersökning och så vidare.

Det man ändå kan slå fast är att de flesta undersökningar som mäter arbetstillfredsställelse och motivation får förbluffande låga resultat. Detta är verkligen besynnerligt när fler och fler jobbar med service, tjänster och människointensiva yrken. Då om inte förr, behövs engagemang och motivation i stor skala. Men visst är siffrorna skrämmande och usla betyg för ledarskapet och de som har ansvar för att göra jobben meningsfulla.

Jag tror att de flesta ledare sitter fast i ett gammalt betraktelsesätt (management från 1980- och 1990-talet) där hårdvaran, chefsfokus och manipulation gällde. Numera handlar det mer om tillit, relationer och mjuka värden för att utveckla andra på riktigt. Precis som en tränare som står för att alla är lika viktiga, att alla gör skillnad och kan mer. Det är principer som medarbetarna känner och förstår att dessa inte är spelade. Dessa är på riktigt. Ledarskapet har gått från teater till livet.

Att genomföra denna transformation kräver som jag ser det ett humanistiskt ledarskap fritt från tekniska lösningar och managementråd. Det handlar delvis om mening.

Så här tror jag en av vägarna är för att skapa engagemang, bekräftelse och ett starkt sammanhang där insatserna kopplas till varandra och syns:

 1. Varje jobb som finns i en organisation, precis varje jobb ska vara:
 • Betydelsefullt och göra skillnad
 • Omväxlande, gärna att man kan prova varandras jobb om det går
 • Innehålla utmaningar och möjligheter med tydlig återkoppling

2. Jobbet ska utformas för att:

 • Det ska gå att påverka innehållet för medarbetarna
 • Möjliggöra kreativitet och problemlösning
 • Självständigt med frihet och rutiner

3. Jobbet ska baseras på:

 • Stimulera och inspirera till ett gott samarbete
 • Tydliga befattningsbeskrivningar med ansvar och befogenheter
 • Uppföljning och återkoppling

4. Ledarskapet ska baseras på:

 • Genuint intresse för människan och hur vi samspelar
 • Tillgänglighet, närhet och att man litar på medarbetarna
 • Tydliga och konsekventa principer, att man lever som man lär

Att skapa vinnarlag bygger delvis på att kunna rekrytera duktiga medarbetare som vill och kan delta med stort engagemang. Men det går lika bra att utveckla befintliga medarbetare om ledarskapet är starkt och att man vet vart man ska.

Min ambition är att utforma tjänster som har drag av våra privata intressen. När vi gör sådana saker som vi tycker om och är roligt så går allt lätt och det finns ingen gräns för vår utveckling. Precis så ska ett jobb vara. Ett jobb som utvecklar, inspirerar och där vi löser problem. Där träning är naturligt och där vi kan förbättra oss hela tiden.

Tänk vilka superföretag det blir, när ännu fler är motiverade i sina sysslor. Här finns en gränslös potential som vi ska tillvarata för att bli ledande inom våra bransch. Allt blir bättre. Bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, bättre resultat, bättre frisknärvaro och så vidare. Detta ska bli mitt bidrag inom företagsledning och management.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*