Digital transformation

Digitaliseringen slår just nu igenom med full kraft inom bostadsbranschen. Här kommer en liten framtidsspaning som ska in i boken om Vätterhem 75.

Vi som driver bostadsbolag har väldigt stora möjligheter att dra stora växlar av den pågående digitaliseringen och hela den digitala transformation. Dels finns tusentals hyresgäster och hundratals föreningar, företag, utbildningar, butiker och organisationer i våra stadsdelar. Verksamheter som vi redan har en relation med och fysiskt samarbete. Dessa nätverk är idag helt outyttjade. Tänk vad som händer när vi kopplar ihop allt och hur delandets ekonomi kan skjuta fart. Alla butiker kan gå ut med kampanjer direkt till våra hyresgäster och andra inbjudna. Människor kan dela med sig av saker, aktiviteter, sinnesstämningar, texter och mycket annat. I denna miljö skapas nya fysiska och virtuella mötesplatser och gemenskaper som även stärker individen.

Jag tror också att digitaliseringen kommer att bli mer användbar på så sätt att man själv som hyresgäst vill styra och ställa via appar med värmen, elen, vatten och sopor. Vi som fastighetsägare kan också bli bättre på att förpacka olika erbjudanden som rör hemförsäkringar, inredning, hantverk, catering med mera.

Digitaliseringen påverkar även vår syn på upplåtelseformen hyresrätten och på längre sikt kommer det sannolikt att bli en abonnemangstjänst som innehåller en mycket högre grad av flexibilitet än idag. Abonnemang med olika utformande beroende på hur mycket man använder tjänsten. Här handlar det om att kunna hyra bostad under en vecka, månad, komboabonnemang eller årsvis abonnemang. Om tio femton år är säkert uppsägningstiden borta.

Detta är en möjlighet för framför allt hyresrätten som i sin natur är flexibel. Framtidens boende blir sannolikt mer likt ett hotell där man kan köpa en rad tjänster utifrån en bashyra. Det kan handla om städtjänster, fordonspooler, personlig tränare, kostrådgivare, vårdtjänster, service, mattjänster, tvättning och så vidare. När Vätterhem firar 100 år så är man i närheten av dessa strukturer. Gemenskapen och nätverken får en mer framträdande roll. Detta ger bekräftelse och stärker det egna jaget.

Även utformningen av ny hus  påverkas av digitaliseringen i hög utsträckning. Sannolikt blir det mindre lägenheter och större allmänna ytor med plast för kontorshotell, lobby och träffpunkter. I alla lägenhet ingår internet och skärmar och även mobiltelefon ingår i hyran.Minst 50 valfria tvkanaler ingår i hyran. Vårdtjänster och andra servicetjänster är väl utbyggda i dessa hus. Inför bebyggelsen av nya bostäder används fokusgrupper och X-Reality, det vill säga ett nytt sätt att visualisera planlösningar, funktioner, ljus, utsikt, inredning, design och mode. Mobilen är universalverktyget och den nya datorn.

När även sakernas internet kopplas ihop i lägenheterna och kommunicerar så uppstår helt nya tjänster och behov. Något som kommer många hyresgäster till del. Avslutningsvis så hjälper hela digitaliseringen oss att bli ännu bättre på drift och underhåll samt styr- och reglerteknik. Här finns en konkret ekonomi och möjligheter att spara pengar på rätt utförda investeringar. Vi kan punktmarkera enskilda fastigheter och sätta in specifika åtgärder där de ger störst nytta.  Alla data som uppstår analyseras och ger oss mycket bättre beslutsunderlag inför olika åtgärder. Även BIM (informationshanteringssystem av alla bygg- och installationsdelar) som används i nyproduktionen kommer att underlätta vår förvaltning och underhåll på sikt.

När förändringarna sker påverkar de successivt vårt beteende och behov. Ungefär som mobiltelefonen skapat helt nya beteenden. Hela denna våg ser jag som stora möjligheter för oss på Vätterhem. Vi har idag alla infrastruktur, vi har enorma mängder relationer och kontakter som vi kan koppla ihop och skapa helt nya tjänster. Dessutom är allt samlat i geografiska områden med god tillgänglighet och nära till allt.

Slutsatsen är att vi kommer att äga och förvalta både en fysisk och virtuell miljö som kommer öka komplexiteten i vårt arbetssätt. SIMS CITY blir lika viktigt som att sköta och vårda fastigheterna i Öxnehaga.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*