Integration och hållbar stadsdelsutveckling

Fredag den 17/3. Vi har precis avslutat årsstämman för alla Jönköpings kommuns bolag på Elmia. Hela bolagskoncernen går riktigt bra med ett överskott på 240 mkr. Bolagen har presenterat verksamheten, ekonomin, vad man är extra nöjd med och hur framtiden bedöms. Ett starkt arrangemang av Destinationen Jönköping som satte formatet. Det är alltid pirrigt att uppträda inför fullt hus, men när man väl står på scenen så släpper allt och det blir roligt. Det är så konstigt. Så mycket om och men innan och när man väl står där så vill man knappt sluta. Då kommer orden av sig själv.

Jag har tänkt på upplägget en vecka och varje dag har jag ändrat, kommit på nya saker och justerat. Det är just sådana bearbetningar som utvecklar idéer och nya innovationer. Jag har tänkt mycket kring hur vi kan skapa den hållbara framtidsstaden i Jönköping och hur vi som bostadsbolag kan gå i bräschen och skapa det nya, i våra fyra stadsdelar Österängen, Öxnehaga, Strandängen, Råslätt och delområden i city. Vi har verkligen möjligheter och våra stadsdelar är som små kommuner på höglandet.

Att utveckla stadsdelar är något helt annat än att sköta om enstaka hus eller kvarter. Att ta ansvar för helheten, hela stadsdelar handlar om att skapa trygghet, bidra till jobb för våra hyresgäster, stötta så att skolresultaten stärks, att föreningslivet utvecklas, att vi erbjuder ett hållbart resande, bygger nya bostäder, driver miljöfrågor, renoverar i samarbete med hyresgästerna samt samverkar med alla aktörer i stadsdelen – polis, socialförvaltning, skola, föreningar, butiker, kyrkor, kommunen i bred bemärkelse, företag, bibliotek, vårdcentral, hyresgästföreningen och så vidare. I dessa samarbeten finns redan lösningar hur vi kan skapa framtidens stadsdelar.

Det mesta handlar om att få alla att samarbeta och ha full tillit mellan varandra så att vi lockar fram kunskapen.  Att alla har samma mål och drar åt samma håll. Som bostadsföretag har vi denna samordningsroll, att få ihop olika intressenter så att vi jobbar med möjligheter istället för problem.

Min ambition är att vi ska bli bäst på att skapa jobb, få upp skolresultat och kunna ge framtidshopp och få ungdomar på glid att välja företagsamhet eller idrott istället för kriminalitet. Här kommer vi att göra skillnad när vi jobba systematiskt med mjukvaran och följer upp gjorda insatser. Den digitala transformationen lämnar jag denna gång.

Jag vill också att hårdvaran ska utstråla kvalitet, så att våra bostadsmiljöer är trygga, trivsamma och till och med vackra. När vi renoverar ska vi involvera hyresgästerna för att diskutera olika lösningar. Den nya bebyggelsen bör i hög utsträckning vara bostadsrätter för att komplettera hyresrätten. På detta sätt får vi en större mix och blandning av upplåtelseformer, priser och storlekar. Det är en viktig integrationsaspekt så att nyckelpersoner kan bo kvar och påverka området i positiv bemärkelse.

Jag har pratat om integration sedan slutat av 1980-talet då vi gjorde olika utredningar kring det mångkulturella i Botkyrka kommun. Det blev bra utredningar för bokhyllan och återvinningen. Jag har sett så många och fantastiska projekt som har inletts så bra under ett år, för att sedan spolieras och upplösas när pengarna tar slut. Hur saker och ting nästan aldrig har blivit som det är tänkt.

Min slutsats är att det behövs kapital och att man behöver förändra bostadsstrukturen för att skapa integration. Det vill säga nya investeringar, rejält uppfräschning av miljonprogrammets områden (utan chockhöjning av hyran) och långsiktiga processer som fokuserar på att skapa jobb och stärka skolan. Vätterhem har som första bostadsföretag för tio år sedan – skapat en process som handlar om jobb istället för bidrag. Den processen pågick i tio år och var oerhört framgångsrik. Nu tar vi alltså åter upp dessa trådar och fortsätta i denna tradition. Vi ska aldrig gå under 51 procent i sysselsättning i våra bostadsområden. Det är när man kommer under dessa nivåer som det blir segregation på allvar. Fler ska alltid jobba i våra områden och detta är just normen. I Jönköping ligger sysselsättningen på över 80 procent och där ska vi också ligga. Vi kommer att stödja arbetslösa i våra bostadsområden i samband med alla våra upphandlingar och ställa sociala kriterier. Det innebär att vi skapar praktikplatser hos olika företag som vi upphandlar. Inledningsvis finansieras dessa platser av arbetsförmedlingen och företaget tar på sig en handledarroll. Här ska vi vässa processen så att vi jobbar mer i team med arbetsförmedlingen och det enskilda företaget.

Vår första satsning gjordes med Skanska och i Strandängen. De två första praktikplatserna har resulterat i att Baron har fått permanent lärlingsjobb på bolaget. Hur häftigt som helst. Det är alltså bara att pumpa på nu. Vara en möjliggörare och driva på, så att vi kan matcha ihop kompetenser med olika företag. Vi själva tar till oss många AMA-anställda och tar emot väldigt många sommarungdomar från våra områden. När det gäller skolresultat gäller det att våra fastigheter är moderna, att det är rent och fräscht och skapar stolthet. Hårdvaran har stor betydelse för självbild och att vi satsar på ungdomarna. Vi kommer även försöka stödja skolan med föredrag, läxträning, stöd vi olika friluftsdagar med mera.

Att jobba med dessa frågor är meningsfullt och här tar vi verkligen vår samhällsroll på största ansvar. Jag har själv tackat ja till att sitta med i SABO:s integrationsråd för att hjälpa till att skapa en förändring på detta område. Jag har svårt att se en bättre grupp än denna när det gäller hur man teoretiskt och praktiskt ska lösa integrationsfrågan i landet. Rådet leds av MKB:s VD Terje Johansson och jag har svårt att se någon mer lämplig person än Terje. Är man verksam i Malmö, i de absolut tuffaste miljöerna, så är man rätt rustad för uppdraget. Jag tror faktiskt vi kan påverka hela samhällssynen kring integrationsfrågan och faktiskt sätta en ny standard och agenda.

Utöver detta så ser vi över vår sponsorpolicy och fokuserar ännu mer på integration, jämställdhet och praktisk nytta för våra hyresgäster. Vi deltar på jobbmässor, ska delta i samarbeten med Elmia och se om vi kan bygga upp små företagshotell i våra bostadsområden.

Ny statistiken visar att sysselsättningen ökar i alla våra bostadsområden och att vi har ett formidabelt läge att skapa en modern integration där styrkan till slut kommer fram. Där vi kan dra fördelar och generera möjligheter av det mångkulturella samhället som finns framför våra fötter. Det vill jag bidra till. Jag gillar olikheter. Jag gillar Vätterhems sociala traditioner och hur fint vi jobbat med dessa frågor under årtionden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*