VD-utbildning

Det kan ju låta lite besynnerligt att gå på en VD-utbildning när man har jobbat som VD i tio år och dessförinnan jobbat som chef i femton år i stora och små organisationer. Men på något sätt så är det först nu som jag kan tillgodogöra mig innehållet och verkligen urskilja vad jag ska utveckla och stärka. Att jobba med utveckling och lärande skapar i sig själv en ödmjuk inställning som är viktig i VD-rollen. När man utsätts för kunskaper  inser man också hur lite man faktiskt vet om saker och ting. Det gör åtminstone mig mer öppen och nyfiken på andras idéer och lösningar. Det blir mer sökprocess är färdiga mallar.

I dagens informationssamhälle är kunskaper råvaran och den som kan bearbeta och uttolka dessa rätt blir vinnare och framgångsrika. Jag tror också på livslångt lärande, att man hela tiden kan lära nytt och utvecklas som människa. Upptäcka nya sidor genom nya insikter. Det är oftast jobbigt men glädjen i ett ansikte när man klarat en tenta eller examen är underbar. Jag tror inte det finns något annat som långsiktigt skänker så mycket inre glädje som nya erfarenheter och kunskaper.

Det är Handelshögskolan i Stockholm som är huvudman för denna VD-utbildning. Den består av tre stora blocka som täcker in det väsentliga och nu är första blocket avklarat. Strukturen är utifrån och in. Från omvärld, samhälle och vision till övergripande ekonomiska samband via styrelsen och VD-rollen samt avslutas med ledningsgruppen och organisationsfrågor. Ett bra helhetsgrepp som innehåller de centrala momenten. Föreläsningen kring visioner och civilisationer av Karl-Erik Edris var en höjdpunkt. Personligt, klokt och dessutom roligt framfört. http://www.edris-ide.se/ Den ekonomiska genomgången av grundläggande begrepp och samband var mycket matnyttig. Bra kommunicerad och med ypperlig pedagogik. Inspelen och frågeställningarna under passen var också uppfriskande. Att starta ett nytt företag och framföra en violinkonsert med fem melodier efter två timmar var en svettig utmaning, men ack så roligt. Helhetsintrycket är därför mycket positivt.

Skälet till att jag är här är att vi ska stärka ledarskapet i hela företaget och då har vi dragit igång en rejäl utbildningssatsning som avser hela ledningsgruppen, alla förvaltningschefer, förvaltare, bovärdar och nu planerar vi för en ny utbildning för våra reparatörer och städare. Jag har även inlett samarbeten med Tekniska Högskolan i Jönköping samt Chalmers i Göteborg vid sidan av Handelshögskolan i Stockholm. Detta är externa åtgärder. Minst lika viktiga är att lära på jobbet. Att vi har en lärande attityd och lär oss av varandra i samarbeten och i interna utbildningar. Det behövs både externa och interna utbildningar.

Syftet är alltså att bygga på oss kunskaper så att vi kan tillvarata den stora omställning som sker i samhället med digitaliseringen, värderingsförskjutningar, ett alltmer mångkulturellt samhälle och nya behov i det hållbara samhället som växer fram. Vår ambitionen är att ta ett nytt utvecklingssteg som utvecklar nya allmännyttan och nå visionen som Sveriges ledande bostadsföretag 2023.  Att vi kan erfara glädjen i att ligga längst fram och tillvarata alla möjligheter som dyker upp.

Några kanske invänder att det blir väldigt dyrt att utbilda hela organisationen och inte bara en gång utan hela tiden. Det finns kostnader i detta men dessa uppvägs av att vi blir effektivare, att vi blir bättre på upphandling, blir bättre på driftskostnader, blir bättre på att uttolka kundbehoven och bygga rätt, blir bättre på att skapa innovationer, blir bättre på att minska skadegörelse och stärka relationer med våra hyresgäster osv. Utbildning är i ljuset av detta en obetydlig kostnad om man ser den över tid. Kostnaden uppstår ju först när den är förbrukad och förhoppningsvis sitter insikterna kvar livet ut och därmed är det långa avskrivningar 🙂 Intäkterna kommer snabbare när vi levererat rätt mervärden och löst olika behov.

I ett bostadsföretag handlar nästan allt om medarbetarna. Att stärka dessa och se till att alla har rätt kompetens, roller, samarbeten, resurser och coachning. Det är det man förr kallade people management. Visst finns alla våra tillgångar i våra fastigheter men det avgörande för våra marknadsvärden är hur väl vi sköter dessa och hur väl vi tar hand om våra hyresgäster. Det är så bra lönsamhet och alla ekonomiska mått uppstår.

Utbildningen tar tid från annat och det är ett pussel med tider och personer som inte är på plats. Det är lite knixigt men det får man ha överseende med. Det är detaljer som rättas till relativt snabbt. Alternativet till att inte satsa är stagnation som leder ekipaget i diket.

På utbildningen berättas om två avgörande förhållningssätt kring ledarskapet och hur man leder sin organisation. En bra ordval var även ” man leder som den man är”.  Nåväl, antingen har man tilltro eller misstroende till  sina medarbetare. Dessa begreppspar går igen i nästan allt ledarskap. Den som betraktar sina medarbetare med misstroende vill kontrollera, är osäker och fastnar i detaljer och skapar en negativ företagskultur där ingen vågar. Den som hyser tilltro skapar istället engagemang, utveckling och gör så att andra växer och skapar innovationer.

Jag skulle även vilja gå så långt som att säga att den som inte satsar på sina medarbetare inte har förstått sin roll. Att jobba som VD är att vara en tränare eller möjligtvis en dirigent. Det är andra som driver, utvecklar och gör målen. Som ledare håller man ihop kulturen, strukturen, tonen, målen och samarbetet med styrelsen, ägaren och andra intressenter. Kraften när alla tar ett steg framåt är enorm och den kan man aldrig göra själv. Det handlar om att utveckla andra i en prestigefri miljö. Att involvera och tillvarata kunskapen är alltså nyckeln till framgång. Det är i grunden väldigt enkelt men i praktiken mycket svårt. Det finns underförstådda begrepp som de flesta tar för givet. Att en VD ska styra och ställa. Detta är en plågsam fälla som har ett mycket högt pris och som många inte uppfattar.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*