Omvärldsanalys på kort och lång sikt

Det är få organisationer som är riktigt bra på att spana, analysera och skapa olika framtidsscenarios på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. De företag som är duktiga gör ryck då och då och har näsa för vad som kan omsättas och vågar gå i bräschen och testa sådant som inte finns idag. De flesta andra tittar på och gör ingenting och förstår faktiskt ingenting av skeendet.

Det är påtagligt att de flesta organisationer är upptagna med sina befintliga verksamheter och processer och sällan analyserar eller diskuterar megatrenderna som sker i det tysta. Oftast är det smygande demografiska faktorer som sällan kommer upp på radarn eller så finns det en stor historielöshet som bidrar till att man saknar sammanhang.

Just nu är digitaliseringen på allas läppar. Allt omvandlas och det är sannerligen en informationsteknologisk revolution som pågår. Men digitaliseringen leder också till att nya system och gamla system utökas och att komplexiteten ökar. Många ekonomiavdelningar behöver ingen verksamhet längre för att sysselsätta sig. Bara arbetet med de interna systemen kräver all uppmärksamhet. Här gäller det att sortera upp frågorna och förstå vad som skapar värde. Här krävs styrka och att prioritera det affärsmässiga framför något annat.

Omvärldsbevakningen har också blivit mer komplex med alla sociala medier, nygamla medier, internet, söktjänster, appar, omvärldskonsulter med egna nyhetsbrev, poddar, tillgängliga akademiska publikationer och så vidare. Förr var det relativt lätt att avgränsa tre scenarios och man kunde till och med abonnera på omvärldsbevakningen. Alla var ganska snabbt överens om vilka framtidsfrågorna var. Så var det i slutet av 1980-talet på alla konferensanläggningar. Det blev mycket tid över till golf, bastu och baren.

I en alltmer integrerad och globaliserad värld är det knepigare och det krävs att man vet på vilken systemnivå man befinner sig och hur dessa samverkar. Jag själv brukar tänka i fyra nivåer. Meganivån som är den yttersta ramen, samhällsnivån, branschnivån och företagsnivån. Varje företag behöver sammanställa och diskutera dessa nivåer minst en gång per år och dokumentera detta. Vad rör sig under ytan och hur kan man fånga upp dessa och skapa nya tjänster, produkter eller nya innovationer. Vilka konsekvenser innebär trenderna?

På fem år har agendan på samhällsnivån genomgått en total förändring som påverkar ett bostadsbolag på väldigt många olika sätt. Att förstå och hänga med i dessa svängningar ger övertag och gör så att man är med och utvecklar istället för att motarbetar. Just nu ser jag följande konkreta förändringar:

  • Flyktingmottagande och integration i våra kommuner som avser jobb, bostad, lokaler, språk
  • Beredskapsövningar, försvar och krigsförberedelser
  • Vattenbrist i väldigt många kommuner
  • Bostadsbrist i nästan samtliga kommunen
  • Behov av ett stärkt naturskydd och pågående klimatförändringar

Om någon hade berättat att dessa frågor skulle prägla samhällsdebatten för fem år sedan skulle jag inte ha tagit dessa saker på allvar. Framtidsfrågor är alltid svåra att förstå eftersom de är annorlunda och nästan osannolika. Därför är det just så viktigt att förbereda sig mentalt så att man är beredd när läget förändras.

Som ledare är det viktig att kunna ställa om organisationen när frågorna förändras och alltid se till att man har rätt spaning och omvärldsanalys även om detta ligger en bra bit ifrån den dagliga verksamheten. Det är lätt att man kör i gamla hjulspår och då är det kört. Att testa och utmana sig själv stärker alla och skapar en riktig beredskap när larmet går. En strukturerad flexibilitet är vad det handlar om – det är precis som på Öxnehagadagen – det finns ett starkt program men också utrymmen för improvisation och flexibilitet.

Ps, när man lämnar ett företag är man färdig med detta. Allt fokus på nästa jobb. MEN: Vad tråkigt det är när man hör att ingenting längre fungerar och ambitiösa medarbetare hoppar av på grund av vanskötsel och kaos. Väldigt sorgligt att ingen har mod att säga ifrån utan att man tillåter ett falsarium. Stackars hyresgäster.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*