Vi skapar framtidens stadsdelar

Det är spännande att bygga nya bostäder som kommer att stå i flera hundra år och utgöra hem för tusentals olika människor. Man vet vad man vill förbättra när det gäller sociala frågor, lägenhetslösningar, tekniska frågor och skötselfrågor och det är nu man har chansen att ta det en nivå till. En enorm förmån men också ett stort ansvar och noggrannhet i alla detaljer.

Det viktigaste för mig framåt är att vi ska kunna bygga prisvärda bostäder som passar alla. Där kvalitet och hållbarhet har en särställning. Det kommer bli mer som bilbranschen som bygger samma modeller och återupprepar modellerna. Vår ambition är att ta fram ett par Vätterhemshus som vi sedan upprepar i olika lägen så att det blir så kostnadseffektiv som möjligt. Varje ny bostads kostar cirka 2 mkr och vårt mål är att bygga cirka 200 nya bostäder varje år. Detta tillsammans med det vi kalla komponentbyten och andra investeringar innebär att Vätterhems investeringsnivå under de kommande sju åren hamnar kring 500 Mkr per år. Alltså vi kommer investera för cirka en halv miljard kronor varje år. En femdubbling mot tidigare år.

Genom att ”kriga” och jobba småländskt siktar vi på att ha ett resultat på 100 mkr som tillsammans med våra avskrivningar som är cirka 100 mkr (bokföringsmässig post som inte påverkar likvida medel) innebär att vi kan skapa 200 mkr själva. Det innebär att vi behöver låna cirka 300 mkr. Då är 40 procent av investeringen självfinansierad och stärker bolagets ekonomi och vår soliditet. En mycket stark position. Vi har säkra lånekällor och bolaget bedöms som urstarkt. Vid sidan av detta lägger vi 170 mkr i renoveringar och underhåll varje år som kommer hyresgästerna till nytta. Vår strategi är att ha byggaktiviteter i alla våra stadsdelar och stimulera olika upplåtelseformer. Vår stora utveckling sker i Strandängen där vi bygger en ny stadsdel med över 1 200 nya bostäder, skolor, verksamheter, kallbadshus, konst och kultur, service, gym, parker, parkeringar och kontor med mera. Denna stadsdel byggs med både hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande för att skapa en mångfald i samma kvarter. Ett sätt som ger ett integrerat boende direkt. Målet är att ha hela stadsdelen klar 2023.

Investeringsnivån bedöms till cirka 3 miljarder kronor. Här sker ett fruktbart och innovativt samarbete med Tosito som bygger bostadsrätterna.
Tittar vi igenom våra stadsdelar så börjar vi i Råslätt. Här ska Regionen bygga en helt ny vårdcentral som sätter igång en rejäl kedjereaktion. Vårt närmaste åtagande i Råslätt är att bygga om den gamla vårdcentralen till moderna bostäder någon gång 2020. Just nu förädlar vi allmänna ytor vid vårt studentboende och bygger över tjugo nya studentrum. Takrenoveringar pågår och stamrenoveringen är avslutad efter tio års arbete. Här har Vätterhem satsat över 400 mkr. Här har vi också inlett en hyresgästdialog kring utvecklingen i Råslätt på längre sikt så at vi inte bygger på gröna ytor.

Ett par kilometer från city drar vi igång ett större bostadsprojekt i Samset med drygt 125 nya bostäder detta år. Inflyttningen på Klostergatan är klar när du läser detta. Vi har också anmält intresse att köpa mark i Södra Munksjön för att bygga bostäder om ett par år. Vi tittar även på en annan tomt som ligger i Ekhagen där vi kan få tillfälligt bygglov och eventuellt komma igång redan i år. I Österängen har vi inlett samarbete med HP Boendeutveckling om att sälja mark så att bolaget kompletterar området med nya bostadsrätter. Ibland behöver vi avlasta oss själva eftersom vi har vår investeringsgräns. Vi tittar även själva på två egna tomter med fina lägen. Detta år drar vi också igång ett litet mindre projekt i kvarter Vingpennan (Kungsängen) där vi fått en kommunal direktanvisning på cirka 40 hyresrätter. I Öxnehaga har vi fått förmånen att driva egen detaljplan och där är vi mitt uppe i detta arbete. Här planerar vi att bygga ett hus med hyresrätter och ett hus med bostadsrätter. Totalt 80 bostäder som ska inledas i början av nästa år. Runt Öxnehaga centrum planerar andra byggare att utveckla fler hundra bostadsrätter. Vi har även en annan tomt i Öxnehaga som vi tittar på.
Avslutningsvis så har vi en färdig detaljplan i Fagerslätt som ligger högt upp i Huskvarna där vi kan bygga cirka 40 nya hyresrätter. Här är ambitionen att använda samma hus som i Samset. Alltså upprepa modeller och skapa bra inköpskedjor.
Som om detta inte vore nog så pågår just nu en dammsugning av lokaler i hela vårt stora fastighetsbestånd som på ett enkelt sätt kan konverteras till bostäder. Vi har identifierat cirka 60 möjliga objekt och här kan vi sannolikt skapa minst 25 nya lägenheter till en mycket rimlig kostnad. Byggverksamheten kräver långsiktighet. På längre sikt tittar vi på andra projekt som ligger i Liljeholmen, vid infarten till Jönköping, i anslutning till A6, i Kortebo, Södra Munksjön som nämnts och andra samarbetsprojekt som är i sin linda. Vi får numera spontana förfrågningar om samverkan.

Det intressanta med byggnation är att de skapar ringar på vattnet. De höjer våra fastighetsvärden och stärker Jönköpings kommun. I samband med investeringar kan vi kombinera med renoveringar av befintliga fastigheter så att våra stadsdelar växer ännu mer. Att våra stadsdelar växer gynnar våra centrumanläggningar, våra föreningar, skolor, vårdcentraler, bibliotek, mötesplatser, företagsamhet som i sin tur uppfyller vår vision att skapa framtidens stadsdelar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*