Nedsläpp HT 2017

Det är dags för höstserien efter en mycket skön sommarledighet. Jag hoppas verkligen alla har haft en skön och bra ledighet. Det är nödvändigt med en paus och att ägna sig åt andra saker. I mitt fall blir det praktiska grejer, renoveringar, golf, löpning, skrivarbeten, lite jobbfunderingar blir det allt och socialt umgänge. Bäst väder är det som vanligt på Öland och Gotland så även i år. Det blev en silverplats för Ölands Norra udde i år. Fem ynka timmar efter Gotland. Det är bara att ställa in kursen mot Öland nästa säsong och boka i tid för detta år har varit 80-tals vibbar och turisminversion.

Det är alltså nedsläpp och det kommer att kännas direkt imorgon på trafiken, på kontoret, telefonen, mail och allt annat som plötsligt blir on istället för off. Det lär pumpa på av egna initiativ, sådant som dyker upp och det som är basic och alltid ska göras.

Den här säsongen ska vi tugga på och fullfölja och stänga en rad projekt som vi är mitt uppe i – innan vi kör igång nya projekt. Det är frestande att trycka gasen i botten men denna säsong blir det att köra på fyrans växel och stärka samarbetsåret och avsluta det härliga jubileumsåret med bravur. Alltså både gas och broms och fokus på att utveckla medarbetarskapet och känslan för varandra.

Här är grunddragen i vårt höstmanifest

Företagsledning

Här handlar det om att realisera samarbetsmatrisen och att utveckla ledningsgruppen ännu mer. Här tar vi lite hjälp av Handelshögskolan i Stockholm. Vi gnuggar vidare med arbetsmiljön och siktar på att ha en certifiering klar 2018. Utvecklingen av processer och arbetssätt fortsätter liksom att fullfölja åtgärderna av förra årets medarbetarenkät. Vi siktar på en stor personaldag i början av Oktober. Bolagets största upphandling av byggentreprenörer sker under hösten liksom genomgång av alla våra avtal och partner.

Varje år följer vi upp våra sex mycket ambitiösa målsättningar och så även i år. Domen kommer med kundundersökningen, medarbetarundersökningen, byggstatistiken, energiindex, årsredovisningen samt produktindex från kundundersökningen. Detta är en svettig period vill jag lova. Allt material redovisas öppet och kommuniceras till styrelse, organisation, ägare och hyresgäster.

Vi har verkligen fått upp ångan och bygger numera cirka 200 bostäder varje år och driver en rad detaljplaner samt att vi bjuder in och hjälper till så att det investeras i våra stadsdelar. I Råslätt kommer ny vårdcentral med en investering runt 200 mkr. I Österängen kommer stor bostadsinvestering av extern aktör.  Just nu händer följande:

Detta byggs just nu

 • Ekhagen med 48 lägenheter
 • Kultur- och gatuhusen med cirka 50 bostäder
 • Radhus till försäljning 14 stycken

Här ska vi starta i år – finns detaljplan

 • Samset med 129 lägenheter
 • Fagerslätt med cirka 45 lägenheter
 • Vingpennan 2, med 35 lägenheter
 • Konvertering av 10 lokaler till lägenheter

Här pågår detaljplaner och med byggstart 2018:

 • Öxnehaga med 80 bostäder
 • Strandängen etapp 2, som möjliggör cirka 100 bostäder per år
 • Ekhagen kan bli cirka 35 lägenheter (tillfälligt bygglov)
 • Konvertering av 10 lokaler till lägenheter

Under 2019 ska vi ta sikte på följande:

 • Bygga och utveckla Södra Munksjön, köpa mark av kommunen
 • Utveckla Strandängen etapp 2
 • Utveckla Österängen med 100 lägenheter
 • Bygga om gamla vårdcentralen i Råslätt till 80 trygghetslägenheter i Råslätt

Utöver detta finns ett tiotal andra projekt som bubblar och sannolikt blir av. Så nog har vi fått upp spåren. 40 procent finansieras med egna medel och stärker soliditeten.

Kunder

Här är alltid fokus att jobba med kundundersökningens handlingsplaner och hela tiden leverera god kvalitet och service. Nu undersökning inleds i september. Under hösten ska vi testa att införa utomhus WiFi i Råslätt och om detta faller väl ut i alla våra stadsdelar. Alltså Outdoor-WiFi. Även en stor uppdatering av TV-portalen har inletts liksom framtagningen av en helt ny plattform för vårt intranät. Detta blir ett rejält projekt. Liksom utvecklingen av våra projektpresentation på hemsidan. Digitaliseringen går vidare med utveckling av nya hemtjänster för bostaden samt utveckling av flera nya trygghetsboenden. Vi har låga hyresuttag även nästa år och satsar på att bli ännu bättre på kommunikation.

Medarbetare

Huvudfokus är att stärka samarbetet och genomföra åtgärderna från medarbetarundersökningen. Vi fortsätter att sätta av stora summor på utbildning med skräddarsydda ledarskapsutbildningar för alla våra arbetsledare. Vi ska även ta fram en skrift kring medarbetarskapet. Vad som förväntas av oss och vilka rättigheter och skyldigheter vi har samt justeringar av alla befattningsbeskrivningar. Nya företagshälsovården ska utvärderas och skydds- och samverkanskommittén ska stärkas. Nuvarande organisationsmodell ligger fast.

Fastigheter och Bygg

Vätterhems investeringsnivå bedöms hamna kring 500 Mkr varje år. Alltså investeringar för en halv miljard kronor. Dessa finansieras till 40 procent av egen verksamhet resten lånas.  Även befintliga fastigheter renoveras väl och med en omfattande underhållsplan. Här sätter vi av cirka 175 mkr varje år som avser tak, dränering, lägenhetsunderhåll, energibesparing, stam renoveringar, fönsterbyten, kulvertar osv. Vi lägger cirka 230 kronor per kvadratmeter i underhåll per år vilket får anses väldigt högt med tanke på att Vätterhem legat på den här nivån under de senaste tjugo åren. Fantastiska renoveringar har skett med stambyten i hela Råslätt och Österängen. Tunga konverteringar från el till fjärrvärme, tak- och fönsterbyten, miljöhus, gårdsmiljöer och andra insatser. Här har min företrädare Kent gått i bräschen och tagit beslut som man först nu vågar ta i.

Ekonomi

Bolaget går starkt. Vi siktar på årliga överskott på cirka 100 mkr. Grunden är en mycket kostnadsmedveten och ansvarsfull organisation som använder resurserna rätt. Här finns väldigt lite av slöseri och ingen användning av konsulter eller andra vidlyftigheter. Småländsk envishet och klurighet. Om tre år ska vi ha ett eget kapital på 1 miljard SKR. Balansräkningen är då på drygt fyra miljarder kronor. Varje års sker avskrivningar med cirka 100 mkr. Våra marknadsvärden stiger hela tiden och de bokförda värdena är mycket låga. Vi har därmed stora övervärden. Nya rapporter är på väg ut så att vi kan decentralisera den ekonomiska styrningen och att öka medvetenheten kring ekonomin. Förvaltningskontoren ska ännu mer styra och påverka sin ekonomi. Bolagets hyresnivå är alltjämt låg och här får vi jobba med att höja parkeringsavgifterna något.

Detta är grundkonturen för höstens arbete som sker av 160 engagerade medarbetare. Det finns mängder med projekt och utvecklingsdelar som inte tas upp här. Det viktiga för oss är att vi är en drivande och bra arbetsgivare som behåller och lockar till oss de bästa medarbetarna. Rekryteringar är en nyckelfråga för oss i och med en rad pensionsavgångar. Det handlar om att hitta rätt och skickliga individer som kan samverka internt såväl som externt. Jag märker mer och mer att vi får spontanförfrågningar och att många yrkesmän  och gamla arbetskamrater söker sig till oss. Här är det gott att vi har ett grundmurat starkt varumärke – Team Vätterhem.

Vi ses i höst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*