Medarbetarundersökning

Att undersöka arbetsplatskulturen varje år är ett av de bästa sättet att utveckla organisationen på. Vi mäter våra medarbetares inställning till ledarskapet, om man upplever respekt från närmaste chef, om det är en rättvis arbetsplats, att man är stolt över det man gör samt relationer till arbetskamrater varje år. Efter en rad år av mätningar har vi bättre serier så att vi kan följa de 61 frågeställningar som är grunden i systemet – trustindex. Vi använder oss av Great Place To Work som är världens största medarbetarundersökningsföretag och får även ett mycket bra jämförelsematerial.

Det är fascinerande hur väl en sådan undersökning träffar rät och vilket rikhaltigt material vi får med oss att jobba vidare med. Jag förstår verkligen inte varför man inte mäter medarbetarnas förtroende och upplevelse varje år. Det så kallade humankapitalet har aldrig varit viktigare och att utveckla andra och stärka yrkesrollerna borde ligga överst på alla företagarledares agenda. Att mäta vart annat eller vart tredje år är helt meningslöst. Då kommer en rad bortförklaringar och resultatet försvinner ut i dimman. Det måste finnas en snabb återkoppling och snabba åtgärder på undersökningen – i annat fall glömmer man bort sambanden.

Det som slår mig är att Sverigesnittet ligger kring 56 procent – vilket är häpnadsväckande lågt med tanke på att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Vi siktar stenhårt på 90 procent och ligger just nu på 80 procent i en mycket tuff undersökning där skalan är femgradig och där endast 4 och 5 räknas som positivt. Mycket i undersökningen handlar om ledarskap och hur man som ledare agerar.

Det finns en del som dömer ut medarbetarundersökningar som en dålig modell att använda. Dessa har sällan eller aldrig lett någon organisation. Medarbetarundersökningen ger en strukturerad analys och mönster på vad man bör stärka och utveckla. Detta framträder först när man ser sammanvägningen. Det är emellertid viktigt att undersökningen görs av externt företag och att undersökningen är konfidentiell och helt anonym. Alla ska känna full tillit till att resultatet aldrig lämnas ut. Allt presenteras i siffror och tabeller.

Tar man itu med behoven och bristerna på ett riktigt sätt så växer förtroendet och tilliten till ledarskapet och arbetsplatsen. I så måtto fungerar systemet instrumentellt. Ett problem som blir löst ökar nöjdheten och i detta ligger även ett utvecklingssteg.

Det är också viktigt att materialet kommuniceras ut och att man har det levande hela året och att ledningen lever med detta hela året. Då blir det effekt. Alla ska se både det som är bra och det som är dåligt. Målet är att skapa en arbetsplats som alla vill ha och där det finns öppenhet inför nya idéer och förslag.

Jag är mer och mer övertygad av att medarbetarundersökningar har en mycket stor effekt på hur mycket pengar vi tjänar, på hur väl vi servar kunderna och utvecklar vår organisation. Detta tänker jag jobba med hela året varje dag. Här är nyckeln till förnyelse och förbättring. När medarbetarnöjdheten ökar och ekonomin ökar så finns det sannolikt ett samband.

Här kommer texten som vi skickade ut direkt till alla medarbetare efter att vi fått resultatet.

Vätterhem är på rätt kurs
Idag har vi fått en genomgång av årets medarbetarundersökning. Det är en rejäl genomgång som är innehållsrik och ger många insikter. Det är väldigt roligt att vi fått in 93 procent i svarsfrekvens, klart över snittet. Stort tack alla att ni tagit tid att besvara enkäten.
Medarbetarundersökningen Great Place to Work (GPTW) är världens största arbetsplatsundersökning och genomför 12 miljoner enkäter världen över. Detta är tredje gången vi mäter med detta system och något som vi ska fortsätta med. Nu får vi också serier så att vi kan se vår utveckling och effekterna av olika insatser.
Vätterhem gör en jämn och stabil ökning 2017.
Nytt medarbetarindex, alltså medarbetarnöjdhet blev 80 procent. Det är en ökning med 2 procent sedan förra året och 7 procent sedan första mätningen 2015. Vi ökar i princip på alla områden på ett jämnt sätt. Vi ligger skyhögt över sverigesnittet och dessutom har vi kört förbi fastighetssnittet. Allt sammantaget så är 86 procent av oss nöjda med jobbet på Vätterhem (men här har vi faktiskt backat något).
Jag känner själv att vi kommit till en ny nivå och att vi nu verkligen kan sikta på 90 procent nöjda medarbetare men det är en tuff resa. Vi har fått förslag på vad som måste förbättras och vad vi bör göra för att nå dit. Undersökningen påvisar tydligt var vi behöver fokusera på. Det handlar bland annat om ledarskap, att inte favorisera, att ha god tillgänglighet, att lyssna på medarbetare och att erbjuda en god personlig utveckling med mera.
Extra roligt i denna undersökning är Öxnehaga. Öxnehaga har haft ett ledarskapsskifte och låg på nästa 90 procent i förra mätningen. Det som skett är att Öxnehaga ökat ännu mer, till 92 procent i denna undersökning. Kan bara säga GRATTIS! Ett enastående bra resultat som står sig starkt i alla jämförelse med de bästa bolagen. Även Råslätt har haft en rekordutveckling och ökat med 10 procent till 78 procent.
Vi kommer att börja analysera och bearbeta materialet under veckorna som kommer. Jag kommer också att lägga stor kraft hela nästa år på att vi fortsätter denna utveckling. Mitt egna mål är att vi ska nå 85 procent nästa gång och det tänker jag kämpa för. Sarah och Lizette återkommer med dagar och tider när vi kör workshops med respektive förvaltning och Hk. Vi kommer jobba noggrant med specifika handlingsplaner för respektive delar och ha öppna diskussioner kring brister och förbättringar.
Än en gång, ett stort tack för er medverkan. Dragningen var mycket informativ och innehållsrik denna gång. Vi kommer redogöra exakt för vad som är riktigt bra men även vad vi måste förbättra och bli bättre på.  Det finns en hemläxa att göra trots en jämna och stabil ökning.
Allt gott/Thorbjörn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*