Samarbets- och jubileumsåret 2017 – leverans och måluppfyllelse

Det börjar bli dags att summera och knyta ihop säcken för 2017. Detta år har Vätterhem fyllt 75 år och vi har verkligen satt ljus på detta med en ny företagsbok, föreläsningar på högskolan, förstärka stadsdelsdagar, cirkusföreställningar, bjudit in våra hyresgäster till olika arrangemang och event, förstärka julmarknader, löpfester, stor TV-uppgradering, ett lågt hyresuttag osv. Sammantaget har det handlat om ett 100-tal aktiviteter som riktats till våra hyresgäster. Och det har uppskattats.

Nu lägger vi snart detta bakom oss och går in på det 76:e året, men innan dess är det dags för utvärdering och uppföljning.

Vi har sex stycken tuffa och mycket ambitiösa mål som vi mäter varje år. Det är genom att förverkliga dessa konkreta mål som vi ska bli Sveriges ledande bostadsbolag 2023.  Målen mäts genom externa aktörer och officiell statistik som publiceras på hemsidan.

 1. Kundnöjdhet 90 procent. I årets mätning av Aktivbo nådde vi det bästa resultatet någonsin på 88,1 procent. Vi gick fram med 0,4 procent och hela 85 procent av hyresgästerna är nöjda med hyran. Vilket resultat.
 2. Medarbetarnöjdheten 90 procent. I årets mätning med Great Place To Work, världens största medarbetarundersökning, nådde vi det bästa resultatet hittills på 80 procent. Mätningen är tuff och krävande. Vi ökar med två procent och 89 procent kan rekommendera oss som arbetsgivare. Vi har gått förbi fastighetsindexet och siktar mot topp 25-listan.
 3. Soliditet 23 procent. Ekonomin är inte riktigt klar för 2017, men vi går mot ett rekordår mycket beroende på låga räntor, fullt uthyrt, sänkta driftskostnader och en superorganisation. Resultatet pekar mot cirka 110 mkr på en omsättning runt 660 mkr. Soliditeten är över 20 procent och kommer öka med en procent. På mina tre år har vi snart fördubblat soliditeten i bolaget och det känns väldigt bra.
 4. Produktindex 85 procent. Detta mål mäts för att ta reda på hur kunderna upplever fastigheten, sin lägenhet och yttre miljö. Att vi renoverar väl och sköter våra bostäder. Årets mätning tog ett stort kliv uppåt och hamnade på 83.7 procent, en uppgång med 1,2 procent.
 5. 200 påbörjade bostäder. Detta år har vi levererat 220 bostäder för inflyttning. Under 2017 har vi bara startat 40 bostäder och inte nått målet. Däremot kommer vi starta 350 bostäder 2018 och slår vi ihop 2017 och 2018, eftersom det är årsskarvar som spelar oss ett spratt, så ligger vi rätt på målet. Vi hanterar årligen investeringar kring 300 mkr. Under vissa år stiger dessa till 500 mkr.
 6. Energianvändning ska sänkas med 20 procent från 105 kWh/kvm. Vi har sänkt energianvändningen med 21,1 procent under de senaste tio åren. Nu ska vi göra denna resa igen. Detta år klarar vi att sänka energianvändningen med cirka 1,5 procent från redan låga nivåer. Mycket bra.

Vi ökar alltså i 5 av 6 målområden. Sammanfattningsvis har 2017 varit ett kanonår trots ett väldigt högt arbetstempo stundtals för alla medarbetare. Utöver detta har vi också levererat;

 • Certifieringen av arbetsmiljön, ISO 45 000 pågår och vi går mot en certifiering i mars månad nästa år. Då har vi trippelcertifiering och tillhör en liten skara bolag i Sverige som har en sådan styrning. Omcertifiering av kvalitets- och miljöledningssystemet gick utmärkt.
 • En ny och stor strategisk byggupphandling som är värd cirka 3 miljarder SKR – ett jättejobb som sjösattes under hösten.
 • Styrelseutvärdering och utveckling av en ny styrelseportal som möjliggör digital signering och att samla dokument på rätt sätt.
 • Framtagning av en ny samarbetsmatris som presenterades på personaldagen i maj månad. Där alla avdelningar visade vad och hur man tänker göra för att stärka samarbetet.
 • Utveckling av Hållbarhetsavdelningen som lanserat en rad nya koncept som Trygga Grannar, Trygghetsvandringar i våra områden, uppdatering av tvättstugor, införande av bil- och cykelpooler samt utveckling av kundundersökningen mm.
 • Stor riskanalys ut ett ekonomisk sammanhang som presenterades under styrelsekonferensen i Göteborg
 • Stor samverkan med Jönköpings Energi och Tositio kring Strandängen
 • Utvecklar detaljplaner i Strandängen, egen detaljplan i Öxnehaga och Samset.
 • Framtagning av större visionsunderlag för Råslätt och Österängen. På tur är hela City och Öxnehaga.
 • Genomfört renoveringar för 111 mkr och komponentbyten för cirka 50 mkr. En enorm insats med renoveringar av fastighetsbeståndet.
 • Lagt en grund för ett nytt intranät och utvecklat en ny hemsida för Strandängen
 • Slutfört och uppdaterat en ny krisledningsplan som avser allt ifrån bränder, terrorism, IT-intrång, upplopp till påverkanssituationer mm
 • Tagit fram nya policys som beslutats om i styrelsen kring arbetsmiljö, sponsorpolicy, resepolicy och en kommunikationspolicy är på väg att slutföras.
 • Stora resurser på utbildning av ledningsgruppen, förvaltningscheferna, förvaltarna och bovärdarna. En reparationsutbildning planeras.
 • Byggt en ny IT-miljö med hög säkerhet och bra partners. Även bytt utrustning.
 • En stor innovationstävling Pitch Bar med Jönköpings Energi för att utveckla det Smarta Hemmet på Strandängen och i hela Vätterhem.
 • Framtagning av ny kundundersökning för våra lokaler. Vi äger och förvaltar lokaler på 100 000 kvm.
 • Framtagning av minst 90 bostäder för migration utöver alla annan nyproduktion och optimering. Vi konverterar bland annat olika lokaler till bostäder.

Detta är ett axplock och inte särskilt rättvist. Det är utifrån vad jag spontant kommer att tänka på. Det har alltså varit ett fantastiskt leveransår 2017 och vi har verkligen flyttat fram våra positioner.

Vi har alltså en urstark organisation, mycket bra chefer, Sveriges bästa styrelse och även bra ägare som gör detta möjligt. Men och det är det allra viktigaste, vi har fantastiska hyresgäster som både ställer krav men också säger när något görs bra. Det inspirerar. Vi har förmånen att jobba i en stark tillväxtkommun som inte göra saken sämre. Vi har extremt bra partners som Tositio och samverkan med näringslivet fungerar alldeles utmärkt liksom övriga kommunkoncernen. Jag tror faktiskt man kan sätta vilken person som helst i VD-rollen i denna situation. Därför jobbar jag ödmjukt och försöker stärka andra och backa själv så att andra blir ännu duktigare för att ta över. När kompetensen finns så ska medarbetarna göra sin grej – bara man är innanför planen och följer ett gemensamt spelupplägg.

Så ser jag på tuppens år, 2017.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*