Kvalitetsåret 2018

Det är märkligt med olika företag. Många, över en majoritet står stilla och ägnar sig åt interna stridigheter, osammanhängande organisationsfrågor, tar in konsulter som aldrig levererat och gräver ner sig i byråkratiska detaljer utan mening. Dessa företag rör sig inte framåt utan backar sakta bakåt. Skälet är att man saknar kunskap och strategisk förmåga. Detaljer och flugor styr vad som är viktigt för stunden och ingen ser skogen för alla träd. I detta läge är det bara att rensa men oftast saknas även denna förmåga tyvärr. En grov vattendelare är bolag som jobbar långsiktigt eller kortsiktigt. De senare åker runt som en lekboll i omständigheternas hand.

Knappt hälften av företagen rör sig framåt, fast i olika hastigheter. Med tanke på alla myndighetskrav, lagkrav, ägarstyrning, certifieringar, verksamhetssystem, nya IT-lösningar, mötesstruktur så är det inte konstigt att många bolag tappar fart eller tappar det där rätta kundfokuset. Förr på 1980- och 1990-talet gällde att sätta kunden i centrum. Punkt slut. Men detta håller på att förloras på grund av all digitalisering, IT-system, appar, uppdateringar osv som helt fokuserar på tekniken istället för användarvänligheten.

Det är så man förlorar ändamålet med verksamheten eller själva grunduppdraget. Visst är det viktig att följa alla krav från diverse myndigheter men det är lika viktigt att ifrågasätta nyttan och vad som skapar värde. En ledare som inte styrs av integritet, övertygelse eller kundfrågor är illa ute.

Hos oss är det fortsatt hyresgästerna i första rummet. Allt annat är underordnat detta och kommer som steg efter detta. Vi kör ungefär på treans/fyrans växel och kommer hela tiden framåt. Vi står aldrig still utan har jämnt bra tempo men går inte heller upp och maxar eftersom alla ska med och att vi också har mycket lagkrav kring vår verksamhet som ska integreras. Varje människa har storheter, specifika egenskap som det gäller att tillvarata för att kunna bygga rätt team och rätt arbetsmiljö. Men det tar tid att skapa förståelse och förankra saker och ting. De finns bolag som kör på sexans växel men dessa är oftast startup eller där alla är delägare eller så har de en mycket konkret och renodlad produkt.

Vätterhem styrs av klara riktlinjer och en fastställd företagsplan som sträcker sig mellan 2016-2023. Bolaget är målstyrt och vi mäter sex målsättningar varje år genom externa företag och officiell statistisk som publiceras. Målen är konkreta, mätbara och ytterst tuffa att uppnå. Vi har ökat i fem av sex målområden och har gjort ett riktigt bra 2017. Ett riktigt VG+ år.

Utöver att fokusera på våra mål skapar vi varje år ett tema, ett grundackord som ytterligare ska sammanfoga våra åtgärder så att kraften blir ännu större i det som presteras. 2016 var temat utvecklingsåret, förra året var det samarbets- och jubileumsåret och i år är det alltså kvalitetsåret.

Kvalitet handlar om ständiga förbättringar och att överträffa förväntningar och skapa saker som håller över lång tid. Det ska dessutom vara prisvärd kvalitet som flertalet har råd att betala för.

När vi betonar kvalitet detta år betonar vi kvaliteten i våra processer, våra rutiner och struktur ska ha en hög kvalitet. Under varje ledningsgruppsmöte kommer vi att diskutera och fokusera på en kritisk process per tillfälle. En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla processen ett steg till. Att lista förloppet där kunden är slutmålet ger många ahha-upplevelser. Vad vi gör och hur det görs på brukar avslöja många insikter om förbättringar. Vi ska även definiera nya processer som går på tvärs över organisationen som exempelvis hur vi ska stärka sysselsättningen i våra stadsdelar. Hur ser en sådan process ut?

Vi ska certifiera oss på arbetsmiljö och därmed får vi en trippelcertifiering som innefattar att vi har ISO 9901, 14 001 och 45 001. Dessa system ska var enkla och levande och hela tiden förbättra vår verksamhet i samverkan med alla medarbetare. Det ska vara praktiska stöd och inget annat. De ska bygga på behov i verksamheten och något som behövs och underlättar vardagen. Systemen infördes 2015 och granskas av externa och interna revisorer under hela året.

Tommy som är vice VD och jag kommer att förflytta vår arbetsplats till vår förvaltning en dag i veckan från och med detta år. På detta sätt ska vi vara synliga och tillgängliga för att fånga upp goda idéer som kan förflytta verksamheten ännu mer. Att jobba från fältet och både ge och ta konkret kunskap är nyttigt för alla. Förhoppningsvis ger detta ny input och kan stärka vissa rutiner.

Vår lagda budget för 2018 är mycket stark. Vi räknar med ett resultat på minst 90 mkr trots stora extrasatsningar på underhåll, hållbarhet och marknadsföring. Däremot ska vi inte göra några nya saker utöver att genomföra den lagda budgeten. Vi ska konsekvent följa planen och samverka våra åtgärder för att stärka kvaliteten ytterligare 2018.

Vi kommer att jobba igenom både kundundersökningen och medarbetarundersökningen som vi genomför varje år under hela verksamhetsåret. Där de prioriterade uppgifterna ska utföras och kopplas till våra processer.

Vi fortsätter utbildning och kompetensutveckling. Alla förvaltare erbjuds förstärkt ledarskapsutbildning och vi ska sjösätta en reparationsutbildning liksom att utveckla chefsgruppen och HR-forumet. I år avslutas en fullödig ledarskapsutbildning från Handelshögskolan som alla i ledningsgruppen genomgått.

Vi har tagit fram ett grunddokument kring kvalitetsåret 2018, där alla tankar och åtgärder finns samlade som ska presenteras för hela organisationen.

När man jobbar med en hög grad av kvalitet i olika arbetsuppgifter så är det som om tiden bara försvinner. Det är en skön känsla att både lära sig nytt och absorberas av det man håller på med. Denna känsla är lika för alla som går in hårt för att lära sig mer av något. Är man bered att göra detta jobb så kommer kvaliteten på posten som man sa förr. Nuförtiden med Postnord är påståendet inte lika säkert.

Ta till exempel Arbetsförmedlingen, Polisen eller Postnord, där har du tre arbetsgivare som definitivt stannat och inte går framåt längre. De är helt upptagna med deras egen organisationsprocess att det förlorar fokus för sitt uppdrag och vem de är till för. Här råder nästan omvänt förhållande att det är kunden som ska serva dessa organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*