Vi utvecklar Jönköping

Det kan låta lite förmätet men som fastighetsbolag har man en väldigt stor påverkan på både det yttre och inre rummet för oss människor. Hus och stadsmiljöer påverkar oss och hur vi ser på oss själva. Det kan forma vår identitet, vår trygghet och vem vi är eller vill bli. Det vi bygger nu ska kanske stå i hundratals år och utgöra hem för generationer av människor. Det gäller att vara omsorgsfull och tänka utifrån människors grundläggande behov vid utformningen av de nya bostäderna. Liksom att tänka på framtida drift och underhåll så att fastigheten bidrar till framtida kassaflöden.

Vår störst utmaning i byggeriet är att bygga billigt, vackert och med god hållbarhet. Ibland känns det som en övermäktig arbetsuppgift men ibland tror vi oss kunna lösa denna gordiska knut. Till detta kommer också hur vi integrerar den digitala infrastrukturen, praktiska saker som nya boxar för e-handeln som växer kraftfullt och hur vi kan förmedla nya tjänster från innovativa startup bolag som ligger på från bland annat Pitch Baren.

Just nu är vi i färd med att skapa en ny digital infrastruktur för våra stadsdelar så att vi kan erbjuda nya plattformar och tjänster till våra hyresgäster. Här handlar det om att erbjuda bredband i hyran (inte bara att det är framdraget) och fritt utomhus WiFi i alla våra stadsdelar. Där syftet är att ingen ska stå utanför denna digitala transformationen som sker just nu. Här handlar det om att motverka ett digitalt och socialt utanförskap.

Att Jönköping växer så att det knakar är ingen överdrift. Förra året var den starkaste tillväxten någonsin och bostadsbyggandet har skjutit i höjden. Detta påverkar också Vätterhem och våra vägval för hur vi ska bidra och tillvarata denna starka efterfrågan. En stark tillväxt ställer nya frågor och när bostadsrättsmarknaden bromsar in så är det öppen gata för hyresrätterna och här finns ett enormt sug från studenter, ungdomar, nyanlända, unga familjer, äldre och arbetsrelaterad inflyttning till kommunen. Allt växer, allt från högskolan, till sjukhuset, näringsliv, detaljhandeln och inte minst turismen samt mässbesökare.

För att långsiktigt säkra byggresurser, kunna påverka kostnader och utformning har vi precis avslutat en jätteupphandling kring våra kommande bostadsprojekt. Vi har valt ut tre aktörer, NCC, Skanska och Serneke från Göteborg som kommer att bygga alla våra bostäder de kommande åren. Värdet av upphandlingen är 3 miljarder SKR och omfattar 1 500 bostäder. Modellen vi valt är partnering som innebär att vi bildar en gemensam projektorganisation med byggbolaget och redan från början drar upp riktlinjer för målsättningen, hur vi ska dra nytta av varandras kompetenser och skapa billigare bostäder för fler människor. Vätterhem ska gå i bräschen för att bygga prisvärda bostäder till så många människor som möjligt. Min ambition är att vi ska vara som IKEA genom att jobba i samverkan, samt dra nytta av investeringsmedel som regeringen skjuter till som ytterligare sänker hyresnivåer. Detta skulle kunna innebära hyresnivåer kring 1 350 kronor per kvadratmeter och då bryter vi helt den skenande kostnadsutvecklingen. I anbuden har vi satt ett hyrestak på 1 600 kronor per kvadratmeter utan investeringsstöd och detta ligger flera hundra kronor lägre än motsvarande bostadsföretag. Vi ska verkligen utnyttja vårt småländska sinnelag och vara bäst på kostnader men inte glömma det estetiska och följa Sweden Green Buildings Councils certifieringssystem:)

Just nu jobbar vi med tre detaljplaner och två konkreta projekt där vi ser över hur vi ska pressa kostnaderna ytterligare för att skapa rimliga hyresnivåer. Vi bedömer att vi i år kan starta inte mindre än fem bostadsprojekt och påbörja drygt 300 lägenheter vilket är lika mycket som vi byggde under rekordåren på 1960-talet. Bostadsprojekten sker i Samset med 120 lägenheter, i Strandängen med cirka 50-60 lägenheter, Öxnehaga där vi avser att bygga 30 bostadsrätter och 30 hyresrätter, Fagerslätt med cirka 45 lägenheter och avslutningsvis ett 20-tal lägenheter i Kungsängen (i Öxnehaga vill vi bidra till en större blandning av bostadsformer därav att vi själva kompletterar med bostadsrätter). I stadsdelen kommer även fler aktörer att kliva in och bygga bostadsrätter vilket vi välkomnar. Vi tror på den blandade staden med mångfald och inga åtskillnader. En viktig komponent när vi bygger nytt är alltså att tänka på de framtida hyresgästernas behov och därför sitter vi gärna ner i fokusgrupper för att ta del av åsikter och hur man önskar sitt framtida boende.

Detta händer nu och bakom dessa byggprojekt ligger åratal av detaljplanearbete och planering. Dilemmat med byggeriet är att det tar så för jordat lång tid från idé till färdig produkt. Som ett motdrag till detta och som en ny företeelse har vår visionära stadsarkitekt Bengt Karlsson tagit initiativ till helt nya arbetsformer med oss. Bengt har dragit igång olika workshops för våra stadsdelar i Råslätt, Öxnehaga och Österängen där alla som påverkar detaljplanerna samlas kring bordet och förutsättningslöst diskuterar kring hur vi övergripande ska utveckla våra stadsdelar.

I dessa workshops ingår stadsarkitekten, planchefen och ansvariga för mark, miljö, trafik, förvaltningar och vi själva. Målet är att skapa nya ”stadsbyggnadsplaner” som sedan gör det snabbare att komma igång med nya bostadsprojekt. Jag tror personligen att vi kan halvera tiden och skapa ett helhetsperspektiv för våra stadsdelar som vi kommer att ha glädje för de kommande femtio åren om vi lyckas.

Utöver dessa insatser letar vi aktivt efter mark att köpa runt omkring i Jönköping. Vi vill också öka våra närvaro i Huskvarna och har även anmält intresse för A6-området, Erik Dahlbergsområdet och andra områden runt omkring Jönköping. Vi har bommat ett par projekt och inte räckt till i några som dragit i väg i kostnader.

Vätterhem har också sedan början av 1990-talet lagt enorma summor på renoveringar och underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet. Detta lever vi gott på nu och denna inriktning ligger fast. Vi fortsätter att satsa cirka 150-160 mkr per år i underhåll i våra stadsdelar Öxnehaga, Österängen, City och snart även större insatser i Råslätt. Vi ser att när vi genomför bra utförda renoveringar så ger det utslag i våra kundundersökningar. Det är ett fint kvitto på att vi jobbar för hyresgästernas bästa och att vi använder pengarna väl.

Jag och Tommy Johannesson (vice VD) är numer ute och jobbar i våra förvaltning en dag i veckan för att inte tappa bort något och att finnas tillgänglig för hela organisationen. Detta ger mycket kunskap kring hur vi kan förbättra oss och ännu mer lyssna på hyresgästernas åsikter. Just nu har vi en stark utveckling i våra stadsdelar och detta följer väldigt väl vår vision som är att ”skapa framtidens stadsdelar” både i våra befintliga och i den nya blandstaden som vi bygger i Strandängen. Här skapas hyresrätter, bostadsrätter, eget ägande, planeras för förskolor, företag, butiker, kallbadhus, konstnärliga installationer, utomhusgym, parkmiljöer, service och många nya digitala lösningar och tjänster som inte finns idag.

Byggverksamhet är en dimension på hur vi utvecklar Jönköping på kort och lång sikt. Det ställer höga krav på genomtänkta lösningar och bred samverkan internt och med externa aktörer för att skapa den hållbara stadbyggnadsmiljön.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*