Den oumbärliga vänskapen

vänner

Man kan sannerligen aldrig få för många vänner som talesättet säger. Vänskap är sällan något som man reflekterar över. Det är en själslig relation som oftast är lång, som bygger på likheter, öppenhet och intresse av varandra. Och som inte innehåller något fysiskt. Människor som kort och gott passar för varandra och växer i varandras umgänge. Bland sina vänner kan man utforska vägval, utmaningar och analysera olika situationer. Det är nästan alltid en stödjande miljö och riktig vänskap är helt fria från pengar och beräkningar. Det är en form där människan visar sina bästa egenskaper och kan lär sig mängder av varandra.

Igår var det reunion och järngänget träffades igen. Nu var det tre år sedan sist och det hinner verkligen rinna mycket vatten under broarna mellan mötena. Så, vi börjar alltid med varvet runt. Vad har hänt, varför, hur ser framtiden ut och vilka glädje- och sorgeämnen har passerat revyn. Vi som träffas fann varandra i Uppsala på MBA-utbildningen mellan 2002-2004. Det är alltså, hemska tanke 14 år sedan examen som var förträfflig.

Med tiden har vi gett varandra smeknamn och vid varje tillfälle som vi träffas fördjupas relationen och vi ser mer av varandra. Detta är nog en viktigt del i vänskapen. Att man kommer varandra nära och visar sina sidor helt prestigefritt.

Ett gott tecken på god vänskap är att när man träffas så känns allt naturligt och som om det vore i går. Vi är oss själva och är ytterst trygga tillsammans. Det är bara att ta upp tråden sedan sist och så är hjulet och samtalet igång utan slut. Nu ska jag se till att dessa möten blir mer frekventa eftersom vi inte nöter ut varandra direkt. I vänskap ligger också att man har en distans till varandra som gör att man faktiskt kan se saker och ting som man själv inte ser. Det är det där med att inte se bjälken i sitt egna öga. Sannolikt är denna vänskapsform den mest utvecklande och berikande en människa kan ha. I vänskap finns uppriktighet, vilja att hjälpa till och förstå samt att ha roligt tillsammans.

Årets träff var faktiskt enastående berikande. Vi blir mer öppna med allt och utforskar områden som kärleken, jobben, meningen, tiden, strävan och vänskapen med mera. Och som alltid kommer nya insikter fram. Här kommer ett ytterst litet smakprov;

  • Konduktören – hans principiella hållning är alldeles enastående. Här rubbas inget om man inte fullt övertygas om motsatsen. Principer kontra flexibilitet eller anpassning. Här handlar det om hur långt ska anpassningen gå innan man tappar kurs och blir motstridig i sig själv. Hur långt ska man hålla i sina principer innan man blir isolerad eller ett problem. Detta är en stor fråga och måste anpassas till situationen. Konduktörens lika starka värderingar är något som är hårdvaluta i dagens samhälle. Denna kompass ger en djup trygghet och klarhet över vad som är väsentligheter och vad som är ovidkommande detaljer. Mycket av det som sker är yta och en medial cirkus. Stora gester och teater utan egentligt innehåll. Detta ser konduktören och här uppstår en kraft som behövs för att motverka enkelspårighet, diskriminering, stärka alla människors lika värde och behovet av nödvändig integration. Konduktörens överblick är också väldig med internationellt perspektiv som gör att han förstår hur bra vi har det och vikten av att vi vårdar detta goda tillstånd. Budskapet är att alltså att lyfta blicken utåt och inte bara se inåt. Att se det positiva istället för det negativa.
  • Duvan – mannen med den okuvliga energin och trovärdigheten. Duvan jobbar väldigt hårt och för just nu in ett nytt industriellt tänkande i vitvarukoncernen Electrolux som kommer att förändra bolaget i grunden. Nyckeln är trovärdighet och stå för sitt åtagande. Där är duvan och konduktören helt lika. Det man säger det gör man. Ett starkt moraliskt samband som ger klarhet och trovärdighet. Där läggs en solid grund som sedan bär andra delar. Hos Duvan handlar det också om att prioritera saker som alla är lika viktiga. Hur gör man sådant i praktiken? Hur lär man sig hantera tiden och sin egen hälsa. Först och främst har Duvan en medvetenhet kring dessa avvägningar. Inget sker av en slump. Här finns ett beslutsmaskineri som väger av plus och minus. Jag tro också att Duvan ser tiden som en ändlig resurs och som därför förvaltas med omsorg och precision. Det betyder korta och tydliga möten, bra reseplanering och logistik, aktivt och förebyggande ledarskap på alla nivåer i livet samt fokusera på det man kan. Just detta, fokus på sitt fackområdet ger tidsvinster och ett lugn som undviker stress. Det är lite av; skomakare bliv vid din läst. Här skapas tid istället för tid som förbrukas.
  • Drottningen – går mot ett mer estetiskt och levande, självständigt liv. Här handlar det om att släppa taget och ta emot det som kommer oss till del. Gåvor som ger ett levande och genuint liv. Fritt från poser och spel. Att våga detta trots en nykter syn på ekonomi och realiteter är mycket modigt. Att överträda sig själv ger en ny tillit som gör att man kan hantera tuffa förändringar och företeelser utan att tappa fotfästet. Tilliten till sig själv ger en trygghet som gör att man vågar släppa greppet ännu mer. Den blir en positiv spiral. Vart finns då paradiset? Här är poolerna väsentliga. Antingen i livet i city eller livet på landet. Svaret blir att båda behövs och att växelbruket mellan dessa är det bästa. I framträdandet som sann människa ligger en enorm stryka och trovärdighet. Det är få som säger emot en människa som hittat denna unika våglängd. Där är Drottningen idag. Förmågan att tackla vilka utmaningar som helst numera. I detta synliggörs och tillvaratas hela människan som ger fördelar som är ytterst svåra att uppnå. Den tydliga människan är också effektiv i sin kommunikation och i sina behov.
  • Jag själv – har lärt mig massor av dessa giganter. Har lärt mig att förstå hur man blir en trovärdig människa och våga leda med sin personlighet. Att man måste vara egen hantverkare innan man ska instruera någon annan och ha belägg för det man säger. Alltså fakta under fötterna vid sidan av det kreativa arbetet. Att synliggöra sina värderingar och använda denna kompass i det dagliga jobbet. Att hög kvalitet betalar sig i alla delar. I lärdom, i självkänsla och i vänskap. Kvalitet är en viktig del i livets utveckling. Rent ingenjörsmässigt – urverkets delar är sammanfogade och visar rätt tid. Saker måste fungera i verkligheten och man tar ansvar för att dessa saker fungerar. Det är några av många lärdomar som jag lärt mig genom åren. Liksom att inte behöva förringa sig själv.

Nästa reunion kommer tidigare. Jag tror faktiskt att vi behöver mer tid med varandra. Nästa etapp planeras under sommaren. Vänskapen är alltså en slags själsligt förhållande utan något fysiskt inblandat. Det är inte som i Strindbergs romanperson i ”En Dåres försvarstal” där huvudpersonen förälskar sig i Siri von Essen och ville leva i ett platonskt, själsligt förhållande inledningsvis. Något som naturligtvis inte fungerar mellan det älskade paret. Men som fungerar utmärkt vänner emellan. Boken är en litteraturskatt i sig själv och skrevs på franska 1887-1888 och gavs ut första gången 1893 (översatt till tyska). När den gavs ut i Tyskland 1893 så åtalades Strindberg för innehållet i denna mästerliga och psykologiska bok. Ett lästips inför sommaren.

Min slutsats är alltså att vänskapen slår ut det mesta och var ytterst rädda om era vänner. Dessa står alltid kvar när allt annat gungar eller förändras i livet. Det är en trygghet och stomme i varje människas liv. Det bästa är att man kan lära sig så mycket om människan i en sann vänskaplig relation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*