Grunderna i företagsledning

På Uppsala Universitet lärde jag mig begreppet double loop thinking/learning. Det innebär ungefär att tänka ett varv till och försöka förstå bakomliggande mekanismer och strukturer som är grunden till det första varvet.

Bakom nästan alla branscher finns ett par grunddrag som i det närmaste är tidlösa och som oftast är både och. Att leda är en konst i avvägningar och att balansera olika intressen till en kompromiss eller syntes.  Att kompromissa är en ädel konst och inte alls så negativt som många uppfattar det som.

Det gäller alltså att göra det som delvis är motsatsen till varandra och ändå sy ihop helheten trots att dessa krockar då och då. Ibland är det motsägelsefullt, men det är inte sällan sådan jordmån som främjar utveckling och växande.

Grund 1: Centralisering och decentralisering

Centralisering innebär att man vill ha styrning och kontroll till ett ställe. Om man för ihop saker och ting så blir det rationellt och skalfördelar kan slå igenom i inköp, utveckling, kompetensuppbyggnad och så vidare.

Decentralisering innebär att du delar ut och sprider makt till flera enheter utanför huvudkontoret som fattar egna beslut.

Egentligen är inget mer rätt än det andra om man gör det rätt. Det handlar om situationen och konjunkturläget.

Jag försöker kombinera dessa två. Ett litet och effektivt huvudkontor med specialister och en decentraliserad verksamhet som är nära kunden och affären. Jag tror på att sprida ut befogenheter och beslut så långt ut i organisationen man bara kan komma. Alla påverkar intäkter och kostnader och därmed ska alla ha möjligheter att påverka dessa.

Grund 2: Förnyelse och förvaltning 

I all verksamhet finns i princip två linjer om man vill överleva. Den första är att vara så effektiv man kan inom given affärsidé och strategi. Detta ger intäkterna idag och ser till att håll undan för konkurrenterna.

Många företag fastnar i detta ekorrhjul.

Linje två, som ska gå parallellt är att ständigt jobba med förnyelse av verksamheten. Det låter enkelt men är svårt att organisera i praktiken. Kanske skulle man ha två bolag med delvis olika affärsidéer, men som samverkar. Den ena kör förvaltning och den andra kör förnyelse.

Oftast tror förvaltningen att dessa också jobbar med förnyelse men så är det nästan aldrig fallet. Justeringar och ändringar ligger i förvaltningens ansvar. Förnyelse handlar om ny strategi, nya produkter, nya marknader eller nya koncept.

Grund 3: Planering och slumpmässighet

Många företagsledare tror att man kan detaljplanera och styra med strategier och förutsäga det mesta. Visserligen behöver alla företag en PLAN och metoder men allt kan inte planeras.

Vi människor verkar fungera på det sättet att när vi analyserat färdigt så finns det bara en väg framåt. Det är så vår övertygelse fungerar.

Mitt råd är att ha ganska mycket flexibilitet i verksamheten. Planera väl och oftast men var beredd på att anpassa dig efter nya omständigheter.

Att leda är absolut ingen rak väg utan mer som ett intrasslat garn där innovationer uppstår i tillfälliga möten, samtal eller i periferin i företaget.

En del företag talar därför om att skapa handlingsberedskap framför planer. Själv tycker jag det är bra med en slags färdplan så att alla ser vart åt pilen riktar sig men vikten av anpassning går inte nog att understryka.

Grund 4:  Strategisk och operativ

De flesta chefer som jag mött är alldeles för operativa eftersom de gillar det de gör. De är skickliga hantverkare som är specialister på exempelvis Carl Malmstens möbler.

Jag tänker på detta när jag sitter och tittar ner på marken och pillrar lite med fingrarna i gräset. Där under finns liv, förutsättningar och rester av kvistar, blommor och gammalt gräs som man inte ser.

Denna del ska andra se och en ledare som fastnar här är dömd till stora bekymmer.

För att bli en strategisk ledare krävs som jag ser det att man varit chef. Du måste kunna ge svar och råd när medarbetarna kommer och ha ingående kunskaper om bolagets resurser och grunder – men dessa ska skötas av andra. Själv ska du bidra med översikt, summeringar och inspirera. Kort och got att utveckla andra och finnas där när någon behöver din hjälp.

Grund 5: Entreprenörskap och verksamhetssystem  

De flesta företag har svårt att balansera olika saker. Oftast slår pendeln åt ett håll som kontrast till det som varit eller för att bli tydlig. Detta skapar som jag ser det oftast mer problem än vad det löser. Konsten i ledarskap är att balansera olika intressen, idéer och perspektiv så att man kan dra nytta av olika teorier och system. Att ta det bästa och bygga en syntes.

En sådan sak är att balansera entreprenörskap med rutiner, regler och system. Här finns en konflikt som oftast kan bli knepig och konstig. All verksamhet måste ha ett drag av uppfinningsrikedom och nytänkande. Det måste finnas plats för förnyelse och att bryta ny mark. Men att bara göra detta leder till utarmning och ineffektivitet. Därför vill många införa regler och strukturer som blir ett självändamål och nästan kväver organisationer. Byråkratin står i centrum och förlamar.

Konsten att balansera dessa krafter är en nyckelfråga och kräver tillit, öppenhet och diskussion där man ger och tar. I praktiken gäller det att alla kompromissar och hjälpa varandra. Det är då tilliten är så pass viktig.

Uppgiften för en ledare är att kunna påvisa att summan av kompromissen är större än dess delar. Att visa varför en kompromiss är bättre än en slagsida. Konsten att kompromissa tror jag är underskattad och mång ser en kompromiss som någon mellanmjölk. Jag ser det precis tvärtom. En kompromiss är både stabilitet och förnyelse, som alla kan köpa och som på kort sikt inte påverkar jättemycket. På längre sikt kan det vara helt avgörande men det ser man inte vid ögonblicket.

Att få ihop affärsnytta med samhällsnytta är kompromissens heliga graal.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*