Culture Audit – att förstå essensen som finns under ytan

Ett företag står och faller med sina medarbetare. Det är bolagets främsta tillgång och under årens lopp så utvecklas en specifik kultur hur man löser problem, synen och samarbetet med varandra och våra kunder samt bolagets tempo. Dessa mönster och relationer är inte lätta att se med blotta ögat. Det är som ett isberg där man ser toppen men huvuddelen av berget finns under ytan och är inte sällan outforskat.

Att förändra en kultur tar tid och kräver stor omsorg eftersom kulturen sitter i individer, deras relationer och vad som tidigare skett i bolaget kring ledarskap och erfarenheter. Det är konstigt att inte flera forskare ägnar mer tid åt företagskultur, eftersom man säger att kulturen äter upp alla strategier innan frukost. Kan man inte koppla nya strategier till kulturen så är allt ett hopplöst företag. Då faller ledarens legitimitet och förtroende.

Vi står just i begrepp att återigen genomföra en ny  medarbetarundersökning som vi gör varje år. En del i detta system är att beskriva och presentera vår företagskultur, vad som skiljer ut oss och gör oss unika. Vad består vår kultur ytterst av och hur påverka den oss? Det är en nyttig läxa, att fundera kring varför vi organiserar oss som vi gör, varför vi vill systematisera och ha ett levande entreprenörskap och varför medarbetarna ska påverka och aktivt delta i företagsutvecklingen osv.

Vår inriktning är långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar. Vi har också ambitioner att bli det ledande bostadsföretaget som utvecklar framtidens stadsdelar och bidrar till ett bättre samhälle. För att nå visionen har vi sex konkreta målsättningar som inriktar arbetet och gör att delarna hänger ihop. Detta är en konstruktion och ambition. En kultur handlar inte sällan om en balans mellan befogenheter och ansvar. En avvägning mellan individens frihet och ett kollektivt regelverk. Liksom en rimlig förtjänst för nerlagt arbete. Liksom en upplevd känsla av att det är relativt rättvist.

Det som syns i vår kultur är grundlighet, hög lojalitet och ett mycket stort ansvarstagande på i princip alla tjänster. Vi är kostnadseffektiva och måna om våra hyresgäster. På många sätt står vi helt på hyresgästernas sida. Vi har många nöjda hyresgäster som uppskattar vårt arbete och service. Detta ger oss en stolthet och mening. Vi jobbar i en mångkulturell värld och därmed ser vi livet från olika sidor som ger en förståelse för andra människor. Detta gör att vi generellt är bra på människokännedom och har starka humanistiska värderingar. I vår kultur ligger att lösa problem och jobba konkret. Vi är inte alls lika bra på att marknadsföra eller profiler oss om det inte kopplas till något konkret. Dessa inslag lyser inte i neon i några dokument. De finns där och påverkar under ytan.

Ledarskapet handlar alltså om att förstå och försöka bygga vidare och utveckla till nästa nivå. Det ledarskap som inte kopplar ihop sig med historien har inte en chans. Det finns ingen ledare som har något facit. Däremot är de bra ledarna lika i sättet att förstå kulturens betydelse. De flesta stora ledare bygger sina strategier på kulturen för att kunna genomföra och utveckla. De omogna ledarna förbiser kulturens kraft och bygger luftslott som alla ser eller väljer ut orelaterade småsaker som förvirrar. Mycket i en verksamhet blir otydliga då den inte kopplas ihop med kulturtåget.

Människor är ytterst känsliga för rätt och fel. De vet hur landet ligger och vad som sker under ytan. Många tankar och samtal kretsar kring detta. Det viktiga för en ledare är att tillvarata kulturen på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Att förstå vilka prestationer som skett av de som gått före och att dessa spår eller kulturlager har en stark betydelse. Min egen inställning är att inget kan bli fullkomlig. Ungefär rätt i måluppfyllelse, strategival, vision och förnyelse. En del blir helt fel men det får man ta när man gör satsningar. Att komma i närheten av 80 procent rätt är ett bra utfall om man har ett visionärt anslag.

När jag läste alla protokoll från 1942 och framåt – först då, förstod jag, vilket kulturellt projekt ett bolag är. Denna kärna av erfarenheter är ett företags själ. Hanteras denna själ fel så slocknar gnistan och engagemanget. Hanteras den rätt så finns ingen bortre gräns. Essensen föregår existensen.

Jag förstår numera att medarbetarundersökningen även väger in kulturfaktorn i sin helhetsbedömning. Jag upptäcker själv många nya saker när jag försöker sätta ord på det som finns under ytan och inte står skrivet i några manualer. Det blir ett PM på cirka 25 sidor som är en resa både inåt och utåt. Ett företag är en slags stor organism, en slags personlighet som det gäller att lär känna och utforska.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*