En framgångsrik mandatperiod

För mig som Vd har styrelsen varit enagerad, ytterst kunnig och kravställande som berikat verksamheten och drivit på en nödvändig förnyelse. Jag har alltid gått till styrelsemötena med lätta steg och glädje. Det ordet som återkommer om och om igen, för mandatperioden är ordet framgångsrik. Vi har haft fyra bra år och levererat det vi sagt att vi ska göra.

Årskiftet står för dörren och Jönköping har precis fått ett nytt styre med S, C, L och MP. Det innebär att vår styrelse förändras och utökas i samband med årsstämman i vår. Sju av elva personer slutar vilket är en ganska stor förändring. Å andra sidan så var nio av elva nya i styrelsen när jag tillträdde vd-jobbet i maj 2015.

Det har hänt mycket i vårt företag under denna mandatperiod. Det hela började med en styrelsekonferens på Scandic i Linköping 2015 där vi la grunden för en ny företagsplan, med ny vision, affärsidé, konkreta målsättningar och strategier för hur vi ska bli ett av Sveriges bästa bostadsföretag. Den planen har vi kört efter tillsammans med ägardirektiv och alla andra åtaganden som vi har. Symboliskt avslutas mandatperioden i dur med att vi kommer erbjuda alla våra hyresgäster bredband i hyran i början på nästa år. En utveckling som stärker hyresrätten och gör att vi på allvar kliver in i utvecklingen av smarta hemmet med Jönköpings Energi som nästan ingen annan gjort före oss.

För mig som Vd har styrelsen varit enagerad, ytterst kunnig och kravställande som berikat verksamheten och drivit på en nödvändig förnyelse. Jag har alltid gått till styrelsemötena med lätta steg och glädje. Det ordet som återkommer om och om igen för mandatperioden, är ordet framgångsrik. Vi har haft fyra bra år och levererat det vi sagt att vi ska göra. Styrelsen har alltid satt bolaget i första rummet och sammansättningen har fungerat perfekt. En balans av olika kompetenser, erfarenheter och personligheter.

Huvuddragen i det vi gjort;

  • Vi har startat 440 nya bostäder under denna period. Det vill säga styvt 110 bostäder per år som innebär en investeringsnivå kring 1 miljard SKR. Det ligger helt i linje med ägardirektiven. Vid sidan av nyproduktionen har våra renoveringar ökat och uppgår numera till 200 mkr om man slår ihop komponentbyten med sedvanliga underhållskostnader. En fantastisk utveckling. Dessutom har vi drivet en egen detaljplan i Öxnehaga och utvecklar en helt ny stadsdel i Strandängen med fastighetsbolaget Tosito. Vi har hjälpt till så att vårdcentralen byggs i Råslätt liksom nya bostadsrätter. Vi har inlett flera samarbeten med andra bostadsaktörer för att skapa mer blandade stadsdelar.
  • Det egna kapitalet har fördubblats från 415 mkr till över 800 mkr. Ett enormt språng som gett oss en kraftfull ekonomisk styrka i förhandlingar med banker, finansbolag och institut. Numera har vi trippel A. Resultaten har varje år legat på över 100 mkr. Våra skulder har inte ökat en ända krona utan vi har tagit investeringarna genom ett starkt resultat och likviditeten som uppstår genom avskrivningar. Bolagets tillgångar värderas numera till nästan nio miljarder SKR.
  • Kundnöjdheten har de senaste fyra åren varit de högst i bolagets historia. Toppnoteringen är 88,1 procent. Vi har ökat och visat att vi uppskattas av hyresgästerna. Produktindex har fortsatt legat på ungefär samma höga nivåer som tidigare. Förra året var vi nominerade men missade kristallen med ett par tiondelar.
  • När det gäller energianvändning så har vi ett tufft utgångsläge. Vi gick in 2015 med en energianvändning på 105,5 kWh/kvm och år. Idag är siffran cirka 103 kWh och den ska nere till 90 kWh/kvm år 2023. En ny inriktning för att nå detta mål har tagits fram.
  • När det gäller medarbetarna så har vi betonat vikten av medarbetarskapet och medarbetarnas betydelse. Vi mäter detta varje år och bolaget har gått från 70 till 80 procent nöjda medarbetare. Vi har utvecklat ledarskapet med utbildning, träning och tagit fram en ny ledarskapsmanual och lagt stora resurser på utbildning av alla våra chefer och medarbetare.
  • Vi har vänt vår organisationsmodell upp och ner.  Vi har utvecklat en ny förvaltarorganisation, en ny struktur för teknik och förvaltning, utvecklat en ny hållbarhetsavdelning, stärkt byggavdelningen och skapat en ny administrativ avdelning. Vi blir mer och mer processinriktade och har även tagit fram en unik samarbetsmatris för att stärka samarbetet. Vi är även trippelcertifierade oss med ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18 001. Vi har växt och är numera 25 personer fler. Respektive förvaltningskontor har idag nya idéprogram där alla större insatser finns sammanställda. Även en ny krisledningsplan som kommit väl till pass finns numera. Vi har även omarbetat och tagit fram en handfull nya policy. Bolaget har också fått en ny grafisk profil och ny hemsida. Hem för livet är bolagets slogan som syns på nya kläder, bilar, banderoller, skyltar, trycksaker med mera.
  • Styrelsens utvärdering har pekat på att det råder stor samsyn, alla kommer till tals i styrelsen, att det är en mycket god stämning och ordning och reda på alla handlingar. En styrelseportal gör det enkelt att följa med och ta del av allt material. Vi började styrelsearbetet med en gemensam utbildning från Styrelseakademin som heter Rätt Fokus. Det var jobbigt att vår duktiga ordförande Stefan Attefall fick ett par poäng bättre än mig själv på efterföljande tentan.
  • Vätterhem syns numera i många olika sammanhang. Piken var 2017 när vi fyllde 75 år. Då tillkom även boken om Vätterhem 75 samt utökade områdesdagar. Numera är Citydagen etablerad liksom Strandängendagen. Totalt fem tunga områdesdagar per år. Dagar som är välbesökta och mycket uppskattade. Utöver detta har vi synts i samband med trygghetsvandringar, trygga Grannar, spadtag, ett nytt uthyrningsregelverk, kösystem, hållbarhetspriser med mera.

Det är i styrelsen alla avgörande beslut tas. Jag har varit noga med att informera, uppdatera och bereda frågorna i god tid innan det är dags för beslut. Vi tar cirka två beslut per möte och så har vi drygt 10-12 informationspunkter. Vi har elva styrelsemöten per år, lika många presidiemöten och haft fyra studieresor till Linköping, Malmö, Göteborg och Stovkholm. Det innebär att vi tagit cirka 100 beslut som påverkar bolaget under överskådlig tid.  Det har varit en bra skola och byggt på att alla är ordentlig förberedda inför styrelsemötet.

Stort tack till den suveräna avgående styrelsen som gjort Vätterhem bättre och morderniserst verksamheten. Nu ser vi framåt mot en minst lika bra mandatperiod och gläds åt vår nya ordförande Pelle Nordin som kan bolaget utan och innan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*