En agil företagskultur som går med strömmen

Varje organisation har sin egen kultur att bära. Den är resultatet av människor, handlingar, värderingar, innovationer, uppdrag, händelser och har liksom smugit sig på i slow motion som ingen märker. Oftast säger man att det gäller att lyssna till väggarna för att förstå vad som går att förändra och vad som inte alls fungerar. Då är det kultur man pratar om. En kultur som verkligen äter upp en fluffig strategi till frukost om den inte filtreras i lagren och förstås med kulturella glasögon.

Att dechiffrera kulturlager och hjälpa bolag att förstå sin kultur är sannolikt framtidens konsultboom. Jag brukar alltid spetsa öronen när jag läser om någon som förstår sin kultur och använder denna som ett verktyg för att utveckla företaget. Ett sådant bolag är It-företaget Netlight som gläntar på dörren till framtidens organisation som jag ser det.

Som jag uppfattar det, så är det en självstyrande organisation som många starkt ogillar i och med att den utmanar ledarskapet och vår syn på en organisation. I självstyrande organisationer är det inte bra chefer som ägnar sig åt strategiarbeten utan det gör alla och fattar även nödvändiga beslut.  Oftast finns det en konstig relation där chefen blir lärare och medarbetarren elever. Så är det inte här. Bolaget har inga befattningsbeskrivningar och medarbetarna rör sig fritt mellan att var ledare och följare beroende på vilka uppgifter och utmaningar som ligger på bordet.

De förstår ända vilka avgränsningar som finns eftersom de skapats naturligt. Bolaget har valt förebilder istället för chefskap. Det står medarbetarna fritt att välja sina egna förebilder utifrån sina konkret uppgift. Alla är på sätt och vis till för varandra.  En specifik situation kräver oftast en typ av ledare som är mer anpassad för uppgiften och då tar denna personen på sig ledartröjan och kör. Nästa gång är personen en följare som stödjer och hjälper en annan ledare. Det låter nästan för bra för att vara sant.

Bolagets filosofi är att det ska var ETT företag och inte delas upp i olika avdelningar eller fraktioner. En mycket klok tanke. Splittringen är sannerligen ingen bra sak. Genom att tillämpa det organiska tänkande går det att behålla den lilla gruppens närhet med den stora gruppens samband. Bolaget har gått från sex personer till över 1 200 anställda på tjugo år och visar att det går om övertygelsen och insikterna finns.

Filosofin är att bygga från medarbetarna istället för att skapa strukturer och sedan stoppa in människor i dessa rutor. Det jag gillar med bolaget är deras syn på sig själva som ett dynamiskt nätverk, ett community där alla ingår i helheten och påverkar helheten. Ett nätverk som organiserar sig utifrån situationen och den uppgift som ska lösas. Däri ligger, tror jag, den nya organisationen.

En individ ingår alltså inte i en avdelning eller grupp utan ingår i olika grupper och sammanhang som tar ansvar för helheten. Kan man få något sådant att fungera fullt ut som Netlight så är det fantastiskt. Det är lite som en processorganisation där man försöker jobba horisontellt och i team. Där alla finns på en linje och inte i en pyramid. Nätverket bygger också på ett mentorsprogram där man hjälper varandra med utveckling och delar kunskap med varandra på ett naturligt sätt. Det är precis i ett sådant sammanhang som bolagets konkurrenskraft skapas. Ett ömsesidigt nätverk som delar med sig och förstärker helheten bygger också tillit med varandra och sina kunder. Därför bejakar bolaget samtal och möten med olika intressenter.

Bolaget är helt klart väldigt spännande och annorlunda. Bolaget vill också föra in mer av vårt normala liv i företaget, eftersom vi beter oss annorlunda och reducerar oss till elever och inte lärare. Tonen och attityden är vänskap och tillhörighet – istället för cynismer och prestige. Det är en bra rågång och statement. Bolaget uppmanar att man verklige är sig själv, sin egen förebild och sträva efter att vara sitt eget bästa jag. Kan man frigöra en sådan kraft är man hemma.

Slutsats: Djärvt och förebildligt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*