Styrelsekraft

I måndags den 18/3 var sista styrelsemötet med avgående styrelse som avtackades på Fjällstugan med en värdig inramning. Det har varit fyra fantastiska år där vi gått från förvaltning till förnyelse och alltid levt upp till ägardirektiven och förenat både affärsnytta med stor samhällsnytta. Ett stort tack till Stefan, Ulf, Pelle, Eva, Elisabeth, Yvonne, Maja, Linda, Johan och Anki. Ett tack för ert engagemang, passion och kunskap om våra frågor och beslutsförmåga. Vi har tagit cirka 100 avgörande beslut, diskuterat tusentals frågor kring framtidens boende, samhällsutveckling och konkreta ekonomiska frågor. Vi har besökt Linköping, Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm i olika styrelsekonferenser och sammantaget stärkt Jönköpings attraktionskraft.

Det har alltså hänt mycket i vårt företag under denna mandatperiod. Det hela började med en styrelsekonferens på Scandic i Linköping 2015 där vi la grunden för en ny företagsplan, med ny vision, affärsidé, konkreta målsättningar och strategier för hur vi ska bli ett av Sveriges bästa bostadsföretag. Den planen har vi kört efter tillsammans med ägardirektiv och alla andra åtaganden, föreskrifter och lagstiftning som vi har att ta hänsyn till.

För mig som vd har styrelsen varit engagerad, ytterst kunnig och kravställande som berikat verksamheten och drivit på en nödvändig förnyelse. Jag har alltid gått till styrelsemötena med lätta steg och glädje. Det ordet som återkommer om och om igen för mandatperioden, är ordet framgångsrik. Vi har haft fyra bra år och levererat det vi sagt att vi ska göra. Styrelsen har alltid satt bolaget i första rummet och samman-sättningen har fungerat väl.

Här är huvuddragen i det vi gjort;

Vi har startat 440 nya bostäder under denna period. Det vill säga styvt 110 bostäder per år som innebär en investeringsnivå kring 1 miljard SKR. Det ligger helt i linje med ägardirektiven. Vid sidan av nyproduktionen har våra renoveringar ökat och uppgår numera till 200 mkr om man slår ihop komponentbyten med sedvanliga underhållskostnader. Dessutom har vi drivet en egen detaljplan i Öxnehaga och utvecklar en helt ny stadsdel i Strandängen med fastighetsbolaget Tosito. Vi har hjälpt till så att vårdcentralen byggs i Råslätt liksom nya bostadsrätter. Vi har inlett flera samarbeten med andra bostadsaktörer för att skapa mer blandade stadsdelar.

Det egna kapitalet har fördubblats från 415 mkr till drygt 820 mkr. Ett enormt språng som gett oss en kraftfull ekonomisk styrka i förhandlingar med banker, finansbolag och institut. Numera har vi trippel AAA. Resultaten har varje år legat på över 100 mkr. Våra skulder har inte ökat en enda krona utan vi har tagit investeringarna genom ett starkt resultat och likviditeten som uppstår genom avskrivningar. Bolagets tillgångar värderas numera till nästan nio miljarder SKR.

Kundnöjdheten har de senaste fyra åren varit de högst i bolagets historia. Toppnoteringen är 88,1 procent. Vi har ökat och visat att vi uppskattas av hyresgästerna. Produktindex har fortsatt legat på ungefär samma höga nivåer som tidigare. Förra året var vi nominerade men missade kristallen med ett par tiondelar.

När det gäller energianvändning så har vi ett tufft utgångsläge. Vi gick in 2015 med en energianvändning på 105,5 kWh/kvm och år. Idag är siffran cirka 103 kWh och den ska nere till 90 kWh/kvm år 2023. En ny inriktning för att nå detta mål har tagits fram.

När det gäller medarbetarna så har vi betonat vikten av medarbetarskapet och medarbetarnas betydelse. Vi mäter detta varje år och bolaget har gått från 70 till 80 procent nöjda medarbetare. Vi har utvecklat ledarskapet med utbildning, träning och tagit fram en ny ledarskapsmanual och lagt stora resurser på utbildning av alla våra chefer och medarbetare.

Vi har vänt vår organisationsmodell upp och ner. Vi har utvecklat en ny förvaltarorganisation, en ny struktur för teknik och förvaltning, utvecklat en ny hållbarhetsavdelning, stärkt byggavdelningen och skapat en ny administrativ avdelning. Vi är även trippelcertifierade oss med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi har växt och är numera 25 personer fler. Respektive förvaltningskontor har idag nya idéprogram där alla större insatser finns sammanställda. Även en ny krisledningsplan som kommit väl till pass finns numera. Vi har även omarbetat och tagit fram en handfull nya policy. Bolaget har också fått en ny grafisk profil och ny hemsida.

Styrelsens utvärdering har pekat på att det råder stor samsyn, alla kommer till tals i styrelsen, att det är en god stämning och ordning och reda på alla handlingar. Årets styrelsebetyg blev 4,8 av 5.0 när man slår ihop alla frågor. Vi började styrelsearbetet med en gemensam utbildning från Styrelseakademin som heter Rätt Fokus. Det var jobbigt att vår ordförande Stefan Attefall fick ett par poäng bättre än mig själv på efterföljande tentamen. Men så är livet.

Det är i styrelsen alla avgörande beslut tas. Jag har varit noga med att informera, uppdatera och bereda frågorna i god tid innan det är dags för beslut. Vi har elva styrelsemöten per år, lika många presidiemöten och cirka 15-20 informations- och beslutspunkter per styrelsemöte som varar i drygt tre timmar.

Stort tack till den avgående styrelsen som gjort Vätterhem bättre och moderniserat verksamheten. Nu ser vi framåt mot en minst lika bra mandatperiod och gläds åt den nya styrelsen. 8 av 11 är nya ledamöter. Vi rivstartar med ett styrelseinternat i april på Ombergs Turisthotell där vi ska lära känna varandra och dra upp nya tankegångar för den nya mandatperioden. Nu närmast är det bolagsdagen där vi ska presentera 2018 års skörd och blicka framåt mot 2019 och 2020.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*