Tillvaron är inte förutbestämd

Grovt sätt kan man förhålla sig till världen som om den antingen är ödesbestämd, att förloppet är förutbestämt eller att inget finns innan något inträffat, alltså inte förutbestämt.

Vad kommer att hända och hur mycket kan man själv styra och påverka förloppet eller kan man inte påverka någonting alls?

Eviga frågor som filosofer bearbetat i årtusenden. Det kan låta lätta men ruvar på ett existentiellt val och avgörande perspektiv. Inte minst kring handlingarnas räckvidd, möjligheter och energins uppkomst.

Min egen ståndpunkt är att vi alla skapar vår framtid och är i högst grad delaktig i det aktiva nuet som strömmar genom tillvaron. Odlingslotten är genetiskt given men hur, när och varför vi odlar är människans självständiga beslut. Dagarna uppstår, timmar uppstår och i allt detta flöde skapar människans sig själv – genom aktiva val eller inga val alls. Människan är ett flöde med förmåga att omsätta sina tankar i praktisk handling. En tufft liv och ett utsatt liv har väldigt svåra förutsättningar att skapa materiella tillgångar. Men i det lilla livet, i varje människas liv, skapas något, utifrån odlingslotten som existerar. En person som haft en svår uppväxt skapar sannolikt mer än den som fått allt serverat på ett silverfat. Utfallet beror på måttstocken. En människa kan aldrig göra mer än sin förmåga och givna gränser. Problemet är att detta inte syns.

Snart stundar en golftävling i helgen. Hur kommer detta att gå? Detta har inte existerat och inte inträffat ännu. Detta innebär att många alternativ står till buds och att utfallet just nu är noll. Just nu är allt ett vitt papper. Ungefär som empiristerna sa, att människans liv börjar som ett vitt paper som fylls på med erfarenheterna och våra sinnen. Vi påverkas i hög utsträckning av andra och behöver hitta oss själva och förstå oss själva för att kunna påverka vårt liv.

Åter till golfen. Det jag kan göra idag är att lära mig banan, läsa banguiden, träna, spela och förbereda mig mentalt på bästa sätt. Alltså att förebygga och förbereda mig inför dagens D. Hur utfallet blir är en fråga om sannolikhetslära utifrån medtävlandes talang, speltid och träning. Det brukar oftast handla om att kunna fokusera och koncentrera sitt medvetande på uppgiften.

En uppgift på fyra timmar, 18 hål och med så få slag som möjligt innan bollen rullar ner i koppen. Sträckan som ska avverkas är cirka 5,7 kilometer. I detta moment är det just psykologin, uppvärmningen, att komma in rätt och följa sin egen spelplan som jag kan påverka. Hur de andra gör har jag ingen möjlighet att påverka. Därför ska man släppa detta direkt. Bara koncentrera sig på det man kan påverka och inget annat. Ett annat ord är prioriteringar.

Detta ligger alltså som bakgrund när tävlingen sker. När detta tillfälle kommer, kommer det att existera. Nu är allt möjligt och alla tankar och justeringar är möjliga. När klockan slår 13.30 då är det bara den som med bäst kvalitet påverkar verkligheten mest. Kvalitet i utförandet gynnar tillvaron.

Jag gillar också just att skeendet inte har skett och därmed att alla möjligheter är öppna. Därefter stängs alla möjligheter och till sist återstår endast ett val eller en vinnare. Vinnaren brukar inte sällan känna på sig att idag är det min dag. Därav många diskussioner kring det förutbestämda. Men när man har en sådan känsla och har en förmåga brukar golfen gå väldigt bra. Avslappnad koncentration. Tyvärr glömmer man bort att cirka 95 procent av alla rundor går dåligt och att man snabbt glömmer alla dålig slag och minns de fina. Detta ger en konstant misstämning mellan förväntningar och leverans. Förväntningarna är alldeles för höga liksom de flestas hcp. Det skapar frustration och dåligt spel.

Nyckeln för att förutsäga eller påverka framtiden är att förebygga och förbereda sig inför uppgiften. Att ha en god koncentration och förmåga att lösa uppdraget utifrån rätt hcp. Att inte fuska på denna punkt.

I samhället finns färdiga processer och lagar som man förhåller sig till. Dessa mal på och framstår som orubbliga och förutbestämda. Men inte ens dessa antaganden eller lagar är mer beständiga än att de kan förändras över en natt. En lag är en överenskommelse och makten skriver oftast sina egna lagar. I universum styr gravitation och kvantfysik. Men efter många årmiljoner går även dessa under.

Jag tror ytterst att det är människans kreativa skapande som tillverkar existensen. Utan denna förmåga skulle inget kunna fortsätta. Varje människa har denna förmåga inom sig och känner av detta när man är i sitt rätta verksamhetsfält. Det som är i sitt rätta element och kan hantera psykologiska utmaningar vinner. Till slut tror jag alla hittar eller förstår sin roll i tillvaron. Åtminstone anar man.

Det är fascinerande att innan jag började skriva denna text så visste jag inte var jag skulle hamna. Inget existerade för sextio minuter sedan. Detta fragment av skapande ord har uppstått på grund av att jag trycker det är roligt att skriva och fick en härlig idé i skallen. Jag har en blogg att fästa dessa ord på och dessa kan i sin tur beröra eller ge andra något. Jag skulle kunna ha struntat att skriva denna blogg, men lusten var större därför uppstod den. Den var alltså inte förutbestämd i form eller struktur. Nu däremot är den klar och har ett innehåll. Tillvaron blir var vi gör den till. Det gäller att frigöra sig och mentalt förstå denna enorma möjlighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*