Engagemang är guldet inom bostadsbranschen

För mig är det helt självklart att alla som bor i våra lägenheter ska kunna påverka både sin bostad och närmiljön och alltid få ett positivt bemötande från oss. Det finns inget finare och bättre än engagerade hyresgäster som bryr sig om både sin bostad och sitt område. Dessa ambassadörer är guld värda, det vet varje bovärd. Som ett led i att öppna för mer påverkan har vi uppdaterat det så kallade boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen som var över tio år gammalt och var kopplat först och främst till själva lägenheten. Det händer saker när man kokar om gamla recept till dagens hållbara samtid.


I det nya avtalet har vi skapat en tydlig arbetsform och organisation som har pengar och befogenheter att verkställa bra idéer. Det kan inte nog underskattas. Vi lägger cirka en miljon kronor på hyresgästmedel som ska användas just till saker som hyresgästerna vill förbättra. Vi sätter också av cirka 1,5 miljoner kronor som ersätter tre stycken verksamhetsutvecklare för att praktiskt fånga upp och genomföra bra idéer. Utöver detta lägger vi stora resurser på olika projekt och skötsel där vi gärna ser mer påverkan. Många av våra kollegor i branschen har slopat detta och gör det i egen regi. Det tror jag inte alls på. Jag tror att det finns ett värde att ha olika roller och se sakerna ur olika perspektiv. Det är en övning i livet att nå varandra och nå samsyn. Det kräver att man vågar lämnar sitt skal och möta den andra med ödmjukhet och öppenhet, utan låsningar. Precis som det vanlig livet som vi skulle ta in mer av i affärslivet.

I det nya avtalet går vi alltså längre än tidigare med vad ett boinflytande är. Det är inte bara kopplat till lägenheten, utan avser också fastigheten, närmiljön och hela stadsdelen. Det kan handla om trygghet, lokaler, projekt, skolor, pakeringsplatser och så vidare. Har du åsikter eller förslag kring sådana frågor, är det bra om du kontaktar verksamhetsutvecklarna eller oss. Det är vår uppgift att fånga upp dina idéer och främja engagemanget i våra stadsdelar oavsett som du är nyinflyttad eller har bott i många år. Lyckas vi med detta så behöver vi inte gå över ån efter vattnet. Idéerna finns alltid hos experterna och det är du som hyresgäst som ser alla fördelar men också det som kan förbättras. Tänk att det finns bolag som köper konsulttjänster för detta när det bara är att ringa på dörren hos en hyresgäst och ställa frågor med termos och bullar. Ingvar Kamprad kallade detta för at lista sig, att vara lite rävaktig och streetsmart. Rätt till 100 procent.

Uppmaningen till våra hyresgäster; kliv fram så ska vi lyssna och tillvarata det vi kan. Du ska alltid få ett klart besked om det går eller inte. Och varför i så fall.
Ibland tänker man olika och har olika syn på saker och ting. Men genom att samtala och diskutera så brukar vi ofta hitta en bra kompromiss som gör idéerna bättre. Jag tycker själv att kompromisser är underskattat. De bästa idéerna och förnyelsen tillkommer inte sällan genom att man från början tycker olika saker men till slut hittar vi lösningen efter att åsikterna knådats och bearbetats en tid. Att kompromissa är en styrka som jag ser det.

Vad kan boinflytande handla om? Det kan handla om att några hyresgäster vill förbättra gårdsmiljön, sophus, trapphus, källare eller belysning. Oftast har vi funderat på samma sak en längre tid. Då är det bra att någon trycker på och att vi får bra tips direkt från användarna. Ibland kan det handla om arkitektur och när man gör om fasader. Vad är praktiskt, vad är vackert, vad är bra underhåll, vad är ekonomiskt realistiskt – frågor där vi och hyresgästerna till en början oftast kan tycka olika. Det är inget konstigt. Tvärtom. Genom en öppen process och dialog brukar vi till syvende alltid hitta konstruktiva lösningar. Så fort det kommer till smak och stil så får åsikterna isär. Det är fult, det är fint eller det förstår jag inte. Det estetiska väcker alltid känslor men det är bara bra. Då vet jag att det berör och att man ska lyssna ännu noggrannare på mottagaren.

I sådana här sammanhang är det just dialogen och att man lyssnar in varandras synpunkter innan besluten fattas som är a och o. Detta gör också beslutsunderlagen bättre när man ser sakerna från olika perspektiv och infallsvinklar. Min ståndpunkt är att det är ytterst viktigt att hyresgästerna accepterar och stödjer de förändringar vi gör i fastighetsbeståndet, eftersom vi gör dessa för våra hyresgäster. Här måste det finnas en samklang. Det är inte svårare än så.

Passa alltså på att kontakta oss eller Hyresgästföreningen om du har idéer kring förbättringar som du brinner för. Det är ett bra tillfälle nu när gruppen håller på att formas och där utgångspunkten är att stärka och tillvarata engagemang kring bostadsfrågor. Ingen idé eller fråga är för liten eller stor. Tänk vad spännande att du som hyresgäst har stor påverkan på hur Vätterhem kan utformas och agerar i din stadsdel. Innovationer uppstår nästan alltid hos kunder och kan vi lära oss att samspela på ett nytt sätt så finns det en obruten skattkammare som ligger och väntar på oss. Nu kör vi!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*