Hållbar tillväxt som övergripande strategi

I 156 länder samlades människor på totalt 5 000 platser för att demonstrera för klimatet.

I Stockholm skanderade tusentals ramsor och höjde sina plakat – och jublet steg när 16-åringen som startade allt, Greta Thunberg, talade på videolänk från New York. ”Det här är bara början. Förändring kommer ske – tro det eller ej”, skriver hon på Instagram.

Det började med en ensam 15-åring med ett plakat utanför riksdagen. Ett år senare samlades människor på tusentals platser runtom i världen för att stödja henne. På fredagen (20 september) spreds bilder från världens alla håll från protesterna – och i New York, där en miljon skolelever hade fått ledigt från skolan för att kunna delta – stod Greta. FNs skyskrapa lyste upp hela sin gavel med hennes tal. Tala om mäktigt. Vilken dag. Även seglingen över Atlanten är något som ingen annan gjort tidigare.

Det hela är enormt fascinerande hur en ända person kan få ett sådant enormt genomslag på ett år. Det är ett uppvaknande för oss alla, hur snabbt det går och vilken kraft det finns i opinionen när man slår an ett underliggande behov. Klimatkrisen är ett faktum som backas upp av nästan all vetenskap. Vi som har möjligheter att påverka behöver växla upp och kompromisslöst, sätta hållbarhetsfrågorna som övergripande strategi för all verksamhet och framtida generationer. Det är inget som sker i marginalen utan i företagets centrum och inbegriper alla avdelningar. Det känns som om Greta drog ut proppen och nu kliver alla fram från företaget Amazon, till Merkel, FN och även Sverige laddar.

Hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet – tror jag blir ett faktum under 2020-talet. Organisationer och företag som aktivt arbetar med att få ner koldioxiden, stärka social hållbarhet, biologisk mångfald och vattenkvaliteten kommer att generera enorma vinster och avkastning. De finansiella måtten kommer att förändras och de branscher som inte ändra sina affärsmodeller kan komma att få se sina stora tillgångar som värdelösa. Det kommer att bli ett avgörande decennium, det vi stiger in i om några månader.
Det finns ett uppvaknande och verkligt intresse av en snabb omställning där man sätter hållbarhetsfrågor som övergripande strategi. Alla funktioner och avdelningar i en organisation ska bidra. En hållbarhetsavdelning kan inte utföra allt själva. De kan fungera som samordnare och inspiratör men hela vår organisation måste bidra och hjälpas åt.

Vad ska vi prioritera och kraftsamla kring för att få bästa effekt inom överskådlig tid?

I vår värdegrund LUTA ligger långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar som är precis vad hållbarhet handlar om. Vi behöver inte förändra oss ett dugg. Vi kan bara fortsätta, prioritera och fokusera på den miljömässiga hållbarheten, sociala hållbarheten, ekonomiska hållbarheten och den kulturella hållbarheten. Vi ligger redan rätt i våra positioner.

Vi har också en mycket hög trovärdighet och tradition i bolaget kring dessa frågor.
Bolaget blev miljödiplomerat redan 1999 och vi har certifierade arbetssätt, ISO 14001 och ISO 9001 samt OHSAS 18001 sedan 2015 som stödjer dessa ambitioner. Vi har infört individuell varmvattenmätning, vi har konverterat våra fastigheter, vi har renoverat och sänkt energianvändningen enormt, vi har miljösortering i alla områden utanför entréerna, vi har vunnit hållbarhetspriser genom våra tvättstugor och visualisering av el och varmvatten samt varit tidigt på ute med solceller på tak. Vi har en egen hållbarhetsavdelning sedan 2016 och genomfört 100 tals hållbarhetsåtgärder sedan dess. För att nu nämna några delar.

För oss gäller det att ta klimat- och hållbarhetsarbetet till en ny nivå och ännu mer fokusera på vad som ger mest effekt på kort och lång sikt. Alltså bidra till ett branschlyft och ta in hållbarhetsfrågorna i ledningen och styrelsen så att dessa inte är något som bara sker i hållbarhetsavdelningen. IT och digitaliseringen är i spel, hela förvaltningen och byggavdelningen samt marknad och HR/administration är mycket viktiga delar i en hållbar utveckling av vår organisation.

Många stadsdelar i landet är också hårt ansträngda av gängkriminalitet, droghandel, sprängningar, dödsskjutningar och hög arbetslöshet. Vi är relativt väl förskonande från detta även om vi också har påtagliga problem som nu senast i Öxnehaga. Just social hållbarhet är minst lika viktigt som miljöförbättringar. Kan vi främja tillit, trygghet och gemenskap i våra stadsdelar så underlättar vi att man bryr sig och värnar hållbara lösningar.

Ambitionen med denna plan är att sortera upp vad vi ska fokusera på under de kommande fyra åren så att vi inte drunknar i denna omfångsrika materia från global till lokal nivå. Vi måste prioritera och i dessa områden gå all-in.

På översta nivån finns FN:s 17 globala mål kring hållbarhet som alla bör känna till och ha som guide i det dagliga livet. Det finns också Parisavtalet där varje land förbinder sig att bidra till att minska uppvärmningen och ta fram konkreta handlingsplaner. Kommunens plan för nya koalitionen i Jönköping, ”Kommunprogrammet” lyfter man fram hållbarhetsfrågorna som helt centrala i det politiska arbetet under mandatperioden. Flera initiativ är att vänta.

Vi på Vätterhem har de nödvändiga resurserna och har alltså ansvar att gå i bräschen för dessa frågor. Det är vad detta dokument handlar om. Att ta på sig ledartröjan och med övertygelse stärka samhället och vår omgivning för kommande generationer. Då gör vi skillnad.

Definitioner för oss

Hållbarhetsfrågor brukar indelas i;

• Miljömässig hållbarhet prioriterar att minska koldioxidutsläppen och stärka den biologiska mångfalden i våra stadsdelar samt införa tekniska lösningar solceller, laddstolpar, el-bussar och bilpooler.

• Den sociala hållbarheten innebär att skapa förutsättningar för att medarbetare, hyresgäster, partner ska ges goda förutsättningar att utvecklas och växa som individer. Detta innebär inkludering, dialog och att satsa på människor. Att stärka tillit, trygghet och gemenskap.

• Den ekonomiska hållbarheten innebär att se produkterna eller tjänsterna i ett livscykelperspektiv. Kan man skapa produkter som inte behöver förstöras, som kan återanvändas eller lätt demonteras för nya ändamål. Här är driftskostnader över tid viktigare än investeringssumman. Det är också viktigt att designprocessen tar hänsyn till tillverkning och återanvändning.

• Den kulturella hållbarheten innebär att mångfald är bra och berikar. Vi har väldigt många hyresgäster med olika perspektiv och kulturer. Att förstå och fånga upp deras idéer skapar innovationer som leder till nya upptäckter. Här ligger även frågor kring mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Inom dessa fyra block behöver ska vi välja ut 3-4 konkreta åtgärdsområden som mest påverkar hållbarheten i våra verksamhet. Som gör verklig skillnad och fokuserar vårt jobb. Då kan vi koncentrera resurser och sträva efter långsiktiga ekonomiska effekter. Vi kommer också få hög trovärdighet i organisationen när man ser att detta ger effekt.

Vår nya hållbarhetsplan kommer att lanseras i början av november månad med en rad tunga och banbrytande åtgärder som har inspirerats av Greta Thunbergs fenomenala      klokskap och mod. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*