Boendets graal – trygga, hållbara och välskötta stadsdelar och hus

Det finns många olika forskare som forskat i våra förhållningssätt till våra bostäder och bostadens betydelse. Sammantaget påverkar boendet oss väldigt mycket oavsett om vi gör det till ett livsprojekt eller mer ser det som ett hotell. De sista tjugo åren har boendet gått från en mer eller mindre rättighet till ett investeringsobjekt och absurda prisstegringar som utestänger de flest. Idag finns ingen heltäckande bostadspolitik. Det är istället marknaden som styr och ställer med ett mycket klent utfall och resultat. Vi har en storslagen bostadskris och det som byggs är smått, lådformat och med ytterst små ambitioner kring allmänna ytor och långsiktigt estetiska värden. Det är mer industrikartonger som trycks upp istället för konstverk och mänskliga artefakter.

De bolag som kan bryta denna tendens är Sveriges allmännytta som kan tänka långsiktigt, tänka lokalt för sina invånare och förstå behovet av blandstad och att utjämna livsvillkor. Att bygga det där extra som främjar ungdomsverksamhet, handel, lekplatser, miljörum, mötesplatser, kulturinstallationer, kommunikationer, laddstationer och så vidare. Som kan ta investeringar över tid och se en nödvändig helhetsbild av samhällsutvecklingen.

Idag är det allmännyttan som står för innovationer och utveckling i bostadsbranschen. Vi har ett bredare uppdrag att kombinera affärsmässighet med stort samhällsansvar som ingen annan gör. När man lyssnar på debatten så kan det låta som om de privata bostadsföretagen är rena rama filantroperna men när man studerar vad som händer i verkligheten så är det inte sällan tomt prat. Det är lite ytliga grejer som görs för att uppfylla krav och redovisning. Jag brukar titta noga på de stora privata bolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö och jag är föga imponerad.

Att jobba med samhällsansvaret kommer att öka i betydelse de kommande tio åren. Det är här social hållbarhet kommer in och för den skull, hela hållbarhetsarbetet. Det handlar om samverkan med hyresgäster när det gäller boinflytande, att hjälpa till att starta företag, att använda våra avtal för att ge praktikplatser, att bygga föreningslokaler, hjälpa skolan och rusta våra lokaler så att hårdvaran utstrålar framtid. Det handlar om att säkra upp otrygga miljöer med polisär verksamhet, stödja föreningar, ha mentorer som inspirerar till jobb, ha metoder för att fånga upp om några far illa osv. Ett konkret socialt jätteprogram.

Kokar man ner allt, så är kärnan i boendet trygghet, hållbarhet och välskötta hus eller stadsdelar. Det är kring dessa begrepp allt handlar om. Lyckas man leverera och bidra med detta så främjar man integration, utveckling och en stark känsla för sitt boende.

Då finns en grund för människor som stärker deras självkänsla, framtidstro och faktiskt utjämnar livsvillkor. Det är detta som dagens fastighetsförvaltning handlar om. Och här har vi ett visionärt ledarskap att ta. Ett inspirerande uppdrag där vi gör skillnad för cirka 20 000 människor som bor i alla våra hus. Vi har dessutom resurser som ska användas för att minska klyftor, utjämna livsvillkor och skapa framtidskänsla.

Varje år mäter vi alltså hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. I år ökar vi svarsfrekvensen från 64,6 procent till 66 procent vilket i sig själv, är ett kvitto på att det ger effekt med utdelning av enkäten, översättningar till andra språk och webbmöjligheter. Genomsnittet ligger på 58 procent. Urvalet utgörs av hälften av våra hyresgäster, det vill säga nästan 4 500 hushåll. AktivBo mäter 350 bostadsföretag som har totalt 1,5 miljon bostäder.

Vätterhem har mätt kundnöjdheten sedan 1997 varje år med ett undantag 2014.

Vårt serviceindex ökar från 87,3 till 87,4 procent. Vi går alltså framåt. Då ska man veta att en tiondel på totalen och på dessa nivåer är mycket och att de flesta frågor går åt rätt håll. Dessa siffror är rensade från egna frågor och det index som vi tävlar med när det gäller Kundkristaller som utdelas till Sveriges bästa hyresvärd. Högsta nivån förra året låg på 88,4 procent i hela landet. Vi har högre index när vi bakar in våra egna frågor.

Vårt produktindex, hur man upplever lägenheten, utomhusmiljön, trapphus etc har också gått upp från 82.0 till 82.1 procent. Samma sak här. En tiondel är påtagligt. Dessa siffror är rensade från egna frågor som ovan. Högsta nivån förra året låg på 83,8 procent i landet.

När det gäller vår profil och attraktivitet ligger vi på över 92 procent. Mätningen för enbart studenter fick ett jättelyft detta år och lokalsidan som vi också mäter, backade någon procent till drygt 85 procent. Här har svarsfrekvensen ökat påtagligt.

Jag vill också understryka att det är trenderna över tid och förbättringsarbetet som är det viktigaste för oss. Vi gör undersökningen för att bli bättre för våra hyresgäster och mäta vår egen förmåga. Kundkristallen i dessa sammanhang är en bonus. Vi har vunnit 17 Kundkristaller sedan 1997. I princip så har Vätterhems förra VD Kent Sandén abonnerat på dessa priser under hela 2000-talet. Sista vinsten kom 2013. Vi har det största prisskåpet som Sveriges bästa hyresvärd över tid. Detta tänker jag oftast på – det är ett arv att vårda och förvalta. 2017 var i nominerade i två klasser.

Att Vätterhem år ut och år in, sedan slutet av 1990-talet ligger på dessa enormt höga nivåer är en fantastisk styrka. För många frågor är vi bäst i Sverige och på totalen ligger vi minst i topp tio i landet. Vi har även frågor där vi kan förbättra oss och stärka oss. Ett arbete som aldrig tar slut. Det finns mycket att fokusera på för att bli bättre och nå 90 procent.

Det jag själv är ytterst tacksam för är att jag medverkat till att bibehålla och öka dessa höga nivåer de senaste fem åren. Däremot har jag inga priser och kommer sannolikt heller aldrig få några. För att ta rekordet från Skövdebostäder krävs det bästa ledarskapet och det har jag inte. Dock; att stärka kundnöjdheten är ofattbart skönt och glädjande. Hjältarna är vår fantastiska organisation och speciellt en superduktig förvaltning. Även styrelsen bidrar liksom våra ägare. De ger oss utrymme att göra vårt bästa. Det ansvaret ska vi ta.

Precis under fältperioden har vi haft rader av kriser. Det har varit brister i skötsel av äldreboendet där vi är oskyldiga, det har varit sprängningar av bankomat, skjutningar, bilbränder, problem med avfallsfrågor, bråk kring butik/centrum, nya parkeringsrutiner, ändringar av parkeringsplatser osv. Jag var beredd på det värsta. Vårt ansvar är att ha trygga, hållbara och välskötta stadsdelar och hus och om vi inte lyckas med detta är det mitt ansvar. Då har jag misslyckats.

Att vi nu backas upp av våra hyresgäster, ger såklart en enorm skjuts i våra organisation och verksamhet. Liksom en tacksamhet. Klarar vi sådana här utmaningar så klara vi väldigt mycket annat också. Den saken är klar. Vi har nästan nio av tio hyresgäster med oss. Det är en enorm styrka när vi tar oss an vårt uppdrag.

Så länge jag har förmånen att styra Vätterhem kommer jag prioritera trygghet, hållbarhet och välskötta hus och stadsmiljöer. Punkt slut. Detta är uppdraget för att främja Jönköping och bidra till framtid för kommande generationer. Liksom att främja vår organisation när det gäller jämlikhet, hållbarhet och generationsväxling. Det är idag så pass mycket bredare uppdrag och kräver mer kunskaper och färdigheter för att förvalta våra hus. Det är både back to basic och att ta framtidsklivet.

Att få möjlighet att jobba med människors bostad, stadsmiljöer och inflytande är helt fantastiskt. Det är så enormt brett. Det handlar om förnyad förvaltning, att bygga vackra och billiga nya hus, gå i bräschen för digitaliseringen (smarta hemmet), att utveckla organisationen, att stärka vår kommunikation, teknikdelar, samverkan med andra aktörer inom branschen, kommunkoncernen och andra företag, effektivisera IT-systemen, social hållbarhet, boinflytande, träffa hyresgäster, detaljplaner, utredningar, ha ordning på upphandlingar, inköp, redovisningar, styrelsearbeten, renovera och underhålla alla husen, stärka integration, revisioner av våra certifieringssystem osv. Det är inte svårt att sysselsätta sig om dagarna:) – på något vis behöver man vara insatt även om man inte driver dessa frågor. När det blir problem behöver man ha en uppfattning och svar som ger råd framåt. Att släppa ledarskapet men ända följa och backa upp när det behövs. Det är ett tränarjobb kombinerat med en lärarroll.

Kundenkäten var den bästa julklappen i år. Även om den var tidig. Tack alla hyresgäster för ert förtroende för oss.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*