Stadsbyggnadspris, nomineringar och hur bygga i sämre tider

Det är en ytterst mild vinter och idag lördag den 18 januari så skiner solen in och tänder upp alla hörn och vrår som behövs städas ur. 2020 har börjat bra. En bra ton som brukar sätta agendan för resten av året. Vi har vunnit Stadsbyggnadspris för God Byggnadsvård vilket är helt unikt. https://www.vatterhem.se/aktuellt/grattis-raslatt-studenthuset-vinnare-av-stadsbyggnadspriset/

Vi är nominerade som Sveriges bästa hyresvärd i alla tre kategorier, service, produkt och profil. Detta innebär att vi är på pallen och det är en oerhört stor seger för oss. Det är en comeback och det hela liknar fotbollen i Allsvenskan. Det var ett tag sedan vi vann Kundkristallerna. Närmare bestämt 2013. Alltså sju år sedan vann vi pokalen skulle man kunna säga. Tidigare så hade Vätterhem totalt dominerat och vunnit tabellen i princip hela 00-talet. Det finns en grundmurad kultur i företaget att det är hyresgästerna som kommer först. Punkt slut. https://aktivbo.se/event/

På måndag den 20 januari har vi Jönköpingsdagen där jag medverkar i en panel kring hur vi ska upprätthålla ett högt bostadsbyggande även i sämre konjunkturer. https://jonkopingsdagen.se/

Det första man brukar säga är att om det blir en sämre konjunktur så är det då vi ska agera som bostadsutvecklare. Det brukar föra med sig att byggpriserna blir lägre och att kapaciteten ökar. Det är sällan bra att bygga i uppskruvade högkonjunkturer. NU finns allt förutsättningar att få rätt priser, rätt kvalitet och säkra upp en rimlig hyra. För oss som extremt långsiktig hyresvärd är det viktigt att ha en hållbarhetsperspektiv som genomsyrar allt. Även om det initialt kostar och fördyrar projektet.

Emellertid, så gynnas hyresrätten av regeringens och samarbetspartiernas investerings- och energibidragsstöd som återkommer den 1 februari 2020. Det medför lägre hyresnivåer och att fler kan efterfråga bostäder. Marknaden breddas och riskerna minskar för vakanser. För närvarande har vi en kö på cirka 40 000 potentiella hyresgäster. Här har vi ett gynnsamt läge på grund av en kraftfull tillväxt och att många klarar av en nyproduktionshyra på cirka 1 500 kronor per kvadratmeter. Det befintliga beståndet ligger på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter och år. Det betyder att en bostad på tre rum och kök som är 70 kvadratmeter, har en årshyra på 70 000 eller knappt 6 000 kronor i månaden. Det är därför som 85 procent av alla våra hyresgäster är nöjda med hyran med tanke på service, reparationer, bemötande, underhåll, egen bovärd och bredband/TV i hyran.

Våra hus är samlade i större sammanhängande stadsdelar där vi jobbar med social hållbarhet, vi rustar våra hus, stärker centrum, skapar arbetsplatser och mötesplatser, fokuserar på trygghet och säkerhet. På så vis blir våra stadsdelar hållbara och attraktiva. Vår byggstrategi är att komplettera och fortsätta att bygga i våra stadsdelar. Detta stärker också attraktiviteten och här finns redan infrastrukturen, kommunikationer och service – det blir en win-win och många värdesätter attraktiva boendemiljöer. Vi planerar bostäder på Öxnehaga, Österängen, Råslätt och Strandänden.

Innovationer inom bostadsbranschen lyser med sin frånvaro. Att fokusera på hyresgästen och utveckla det smarta hemmet och smarta staden  gör också våra bostäder blir mer attraktiva. Det handlar om bredband i hyran, larm, kamera, TV-löningar, att kunna påverka varmvatten och kallvatten osv. Vi för in olika appar där hyresgästerna kan dela information med varandra och även dela saker och tjänster. Det smarta hemmet ger draghjälp även i en sämre konjunktur. Vi kommer också att prova att bygga experimenthus och gå ”off grid”, där vi skapar självförsörjande hus lokalt på plats. Målet är minimal miljöpåverkan och sträva efter att bli klimatpositiv inom 10-15 år.

Sist men inte minst behöver man rikta in bostadsutvecklingen något mer mot specifika målgrupper. Det kan vara trygghetsboende, studentboende, unga vuxna eller utifrån intresseområden. I dessa projekt är det utomordentligt viktigt att låta potentiella hyresgäster delta i utformning och anpassning av bostäderna i tidigt skede.

Det finns alltså, alltid möjligheter att agera även om efterfrågan mattas av. Det gäller att skapa koncept som bottnar i hyresgästernas behov och önskemål samt köpkraft. Ungefär detta blir mitt inlägg. Vi har kastat hållbarhetstärningen och detta är något som vi ska prioritera och uppfattas som ledande inom vår bransch. Att hela vår verksamhet ska andas grönt och inkludera våra hyresgästers intressen, den så kallade sociala hållbarheten. Vid sidan av detta är vi smålänningar och ser till att grundekonomin är stabil med resultat kring 100 mkr per år. Vi tänker även ekonomisk hållbarhet och bedömer hur driftskostnader, kalkylräntor, investeringar utvecklas över lång tid.

2020 lägger vi inte mindre än 250 mkr i underhåll, 400 mkr i investeringar och gör storsatsningar på trygghet, hållbarhet och den egna organisationen. Trots alla dessa satsningar har vi lagt en budget med ett resultat kring 95 mkr. Redan nu har vi sparat in minst ett par tre miljoner under den milda januari. Vi har heller inte tryckt på stora knappen och dragit igång snösvängen med beredskap, bränsle, sandning, saltning, handskottning och diverse reparationer som uppstår när det är kylslaget.

Om drygt en vecka så kommer resultatet från vår medarbetarundersökningen med Great Place To Work – alltså världens största arbetsplatsundersökning. Det är femte året i rad vi gör denna tuffa undersökning och vi har ökat alla åren. Ska man följa inledningen på året så kanske det blir tummen upp – även om det är med både STOR ödmjukhet, bävan och skräckblandad förtjusning som man tar del av materialet. Vi får se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*